Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Zapytania obywateli (Ask EP)

 
 

W celu uzyskania dalszych informacji na temat działalności, uprawnień i organizacji Parlamentu Europejskiego można skontaktować się z Działem ds. Zapytań Obywateli, korzystając z poniższego formularza.

 
 
 
Ty pytasz, my odpowiadamy

Zamieszczono tu listę tematów stanowiących przedmiot szczególnego zainteresowania obywateli piszących do Parlamentu Europejskiego wraz z naszymi odpowiedziami.

 
 
 
Jak UE podchodzi do gospodarowania odpadami?
© vchalup / Fotolia   © vchalup / Fotolia

Obywatele pytają Parlament Europejski, co robi UE, aby ograniczać ilość odpadów, poddawać je recyklingowi i ponownie wykorzystywać. Polityka ochrony środowiska jest jednym z tematów, w które najchętniej angażują się obywatele Unii Europejskiej (UE), świadomi, że problemy związane ze środowiskiem wykraczają poza granice państw czy regionów i można je rozwiązać jedynie przez skoordynowane działania na poziomie unijnym i międzynarodowym.

 
 
Gospodarka dzielenia się: co jest stawką w tej grze?
© Thodonal / fotolia   © Thodonal / fotolia

Obywatele chcą się dowiedzieć od Parlamentu Europejskiego, jak UE reguluje nową, dynamicznie rozwijającą się „gospodarkę społecznościową” czy „gospodarkę dzielenia się”. Ten szybko ewoluujący sektor obejmuje różne dziedziny gospodarki, jak np. zakwaterowanie (najem krótkoterminowy), transport pasażerski, usługi dla gospodarstw domowych, usługi specjalistyczne i techniczne oraz finansowanie społecznościowe.

 
 
Jaką rolę odgrywa UE we wprowadzaniu opłat drogowych dla pojazdów prywatnych w Niemczech?
© Angelha / Fotolia   © Angelha / Fotolia

W związku z planami wprowadzenia opłat drogowych dla pojazdów prywatnych w Niemczech obywatele zwracają się do Parlamentu Europejskiego w obawie, że ta „opłata infrastrukturalna” może dyskryminować obywateli UE niemieszkających w Niemczech.

 
 
Co robi UE, aby walczyć z ubóstwem i wykluczeniem społecznym?
© Anton Chalakov / Fotolia   © Anton Chalakov / Fotolia

Obywatele europejscy regularnie zwracają się do Parlamentu Europejskiego, poruszając temat ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz apelując o więcej działań, które pomogłyby ubogim uporać się z ich trudną sytuacją. Co robi UE w tej sprawie?

 
 
Czas letni: właściwie dlaczego przestawiamy zegary?
© Felix Pergande / Fotolia   © Felix Pergande / Fotolia

Obywatele stale zwracają się do Parlamentu z uwagami na temat zmiany czasu. Niektórzy z nich popierają zmianę czasu z letniego na zimowy i odwrotnie, inni zaś apelują do Parlamentu o zniesienie tego rozwiązania. Właściwie dlaczego w niedzielę 26 marca 2017 r. przesunęliśmy wskazówki zegarów do przodu?

 
 
 
Odpowiedzi PE

Zobacz wszystkie odpowiedzi PE na naszym blogu.

 
 
 
Więcej informacji :

Dział ds. Zapytań Obywateli stanowi część Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS). Jesteśmy stale dostępni na portalach społecznościowych:

 
 
 

Pozostałe usługi

Poniższe linki kierują do innych wyspecjalizowanych serwisów, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje.
 
 
 
 
Znajdź posła do Parlamentu Europejskiego
 
 
Informacja o prawie do składania petycji
 
 
Parlament Europejski w Twoim kraju
 
 
Wizyty w Parlamencie Europejskim
 
 
Staże w Parlamencie Europejskim
 
 
Praca w Parlamencie Europejskim
 
 
Twoja Europa
 
 
Dostęp do dokumentów
 
 
Wgląd do materiałów archiwalnych