Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Zapytania obywateli (Ask EP)

 
 

W celu uzyskania dalszych informacji na temat działalności, uprawnień i organizacji Parlamentu Europejskiego można skontaktować się z Działem ds. Zapytań Obywateli, korzystając z poniższego formularza.

 
 
 
Ty pytasz, my odpowiadamy

Zamieszczono tu listę tematów stanowiących przedmiot szczególnego zainteresowania obywateli piszących do Parlamentu Europejskiego wraz z naszymi odpowiedziami.

 
 
 
Jakie działania podejmuje UE w celu walki z cyberprzestępczością?
Keyboard with cybercrime button   © ArtemSam / Fotolia

Obywatele zwracają się do Parlamentu Europejskiego, aby dowiedzieć się, jakie działania podejmuje UE w celu walki z cyberprzestępczością. UE wprowadziła przepisy na potrzeby walki z cyberprzestępczością i wspiera współpracę w ramach strategii Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego z 2013 r.

 
 
Czas zimowy: właściwie dlaczego przestawiamy zegary?
Clock going back to wintertime   © Jan Engel / Fotolia

Obywatele stale zwracają się do Parlamentu z uwagami na temat zmiany czasu. Niektórzy z nich popierają zmianę czasu z letniego na zimowy i odwrotnie, inni zaś apelują do Parlamentu o zniesienie jej. W niedzielę 29 października 2017 r. przestawiamy zegarki o godzinę wstecz, ale dlaczego?

 
 
Jakie działania podejmuje UE w celu zmniejszenia ilości odpadów spożywczych?
Recyclable food waste in bin   © Gary Perkin / Fotolia

Odpady spożywcze w UE szacuje się na około 88 milionów ton w ciągu jednego roku, co stanowi 173 kg na osobę. Całkowita ilość żywności produkowanej w UE w 2011 r. wynosiła około 865 kg na osobę. Oznacza to, że marnotrawimy 20 % całej wyprodukowanej żywności. W związku z tym obywatele zwracają się do Parlamentu Europejskiego z prośbą o informacje na temat tego, jakie działania podejmuje UE w celu zmniejszenia ilości odpadów spożywczych, a także domagają się – m.in. w kilku petycjach złożonych w tej sprawie – przyjęcia prawodawstwa europejskiego, które położy kres marnotrawstwu żywności w każdym kraju w Europie.

 
 
W jaki sposób UE reformuje prawa pasażerów linii lotniczych?
Flight information screen   © European Parliament Audiovisual service

Obywatele często zwracają się do Parlamentu Europejskiego, aby uzyskać informacje na temat praw, które przysługują im jako pasażerom. Trwająca reforma ram prawnych zmierza do wyjaśnienia pewnych aspektów praw pasażerów linii lotniczych, żeby zapewnić lepsze stosowanie rozporządzenia.

 
 
Program Erasmus+: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu
Sign with vocational education   © putilov_denis / fotolia

Młodzi ludzie chcą wiedzieć więcej o programie Erasmus + i zwracają się o informacje na temat możliwości związanych z mobilnością, dzięki której mogą doskonalić umiejętności oraz zwiększyć szanse na rynku pracy. Często zadają Parlamentowi Europejskiemu pytania, żeby dowiedzieć się, jakiego wsparcia UE udziela w dziedzinie szkolenia i kształcenia młodych ludzi.

 
 
 
 
Odpowiedzi PE

Zobacz wszystkie odpowiedzi PE na naszym blogu.

 
 
 
Więcej informacji :

Dział ds. Zapytań Obywateli stanowi część Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS). Jesteśmy stale dostępni na portalach społecznościowych:

 
 
 

Pozostałe usługi

Poniższe linki kierują do innych wyspecjalizowanych serwisów, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje.
 
 
 
 
Znajdź posła do Parlamentu Europejskiego
 
 
Informacja o prawie do składania petycji
 
 
Parlament Europejski w Twoim kraju
 
 
Wizyty w Parlamencie Europejskim
 
 
Staże w Parlamencie Europejskim
 
 
Praca w Parlamencie Europejskim
 
 
Twoja Europa
 
 
Dostęp do dokumentów
 
 
Wgląd do materiałów archiwalnych