Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)


Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 
 
 
 

Jeżeli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki instytucje europejskie zajęły się twoją sprawą, możesz zwrócić się z prośbą o pomoc do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik rozpatruje skargi dotyczące niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach Unii Europejskiej, w tym w Komisji Europejskiej, Radzie UE, Parlamencie Europejskim, Komitecie Regionów, Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym i we wszystkich agencjach UE. Do kompetencji Rzecznika nie należy jedynie prowadzenie dochodzeń wobec Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej wykonujących swoje funkcje sądowe.

Rzecznik zwykle prowadzi dochodzenia na podstawie złożonych skarg, ale może również wszcząć dochodzenie z własnej inicjatywy.

Biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich mieści się w budynkach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

 
 
 

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
 
  • 1 Avenue du Président Robert Schuman
    CS 30403
    FR - 67001 Strasbourg Cedex
  • +33 (0)3 88 17 23 13
  • +33 (0)3 88 17 90 62