Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)


Rekrutacja

 
 

Parlament Europejski zatrudnia łącznie około 6000 urzędników oraz innych pracowników pochodzących z Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

 
 
 
Jak zostać urzędnikiem wspólnotowym ?

Parlament Europejski, podobnie jak pozostałe instytucje, przeprowadza rekrutację na podstawie konkursów. Istnieją różne rodzajów konkursów, w obrębie których występują z kolei różne szczeble zatrudnienia. W ramach tych konkursów obywatele mogą ubiegać się o stanowisko administratora, tłumacza ustnego, tłumacza pisemnego, prawnika-lingwisty, asystenta, sekretarki, pracownika wyspecjalizowanego itp.

Zawiadomienia o konkursach publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. UE) oraz w prasie krajowej. Informacji na temat zawiadomień o konkursach oraz ich przewidywanego harmonogramu udziela Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (EPSO).

Przepisy regulujące warunki pracy urzędników określone są w Regulaminie Pracowniczym Urzędników Wspólnot Europejskich.

Więcej informacji :