Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Zatrudnienie

 

Parlament Europejski zatrudnia łącznie około 8 000 urzędników i innych pracowników pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy pracują w trzech miejscach pracy PE (Luksemburg, Strasburg, Bruksela) i w biurach informacyjnych w państwach członkowskich.

 
 
Urzędnicy

Urzędnicy służby cywilnej UE należą do trzech grup funkcyjnych: administratorzy (AD), asystenci (AST) oraz sekretarze i pracownicy biurowi (AST/SC).

Wszystkie przepisy dotyczące służby cywilnej Unii Europejskiej są określone w regulaminie pracowniczym urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej.

Jak zostać urzędnikiem?

Urzędnicy wyłaniani są w drodze otwartych konkursów organizowanych przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO). EPSO zajmuje się naborem pracowników dla Parlamentu, ale również dla wszystkich pozostałych instytucji europejskich. Ogłoszenia o konkursach publikowane są w Dzienniku Urzędowym oraz na stronie internetowej EPSO.

 
 
Personel tymczasowy

Członkowie personelu tymczasowego mogą być zatrudniani do wykonywania różnych zadań na następujących warunkach:

 • zajmowanie stanowiska sklasyfikowanego przez władzę budżetową jako tymczasowe,
 • tymczasowe zajmowanie stanowiska stałego (urzędniczego),
 • wspieranie osoby pełniącej urząd przewidziany w traktacie (przewodniczący, wiceprzewodniczący, kwestorzy) lub wspieranie grup politycznych Parlamentu Europejskiego.

Jak zostać członkiem personelu tymczasowego?

Dla niektórych z powyższych kategorii procedury naboru są publikowane na stronie internetowej EPSO, na stronie Parlamentu Europejskiego i na stronach grup politycznych.

 
 
Personel kontraktowy

Personel kontraktowy jest zatrudniany do:

 • wykonywania prac fizycznych i pomocniczych prac administracyjnych,
 • zastępowania urzędników i członków personelu tymczasowego czasowo niezdolnych do wykonywania swoich obowiązków.

You are about to be recruited as a contract staff member

You have just been contacted by a European Parliament department which wishes to offer you a post as a contract staff member.

Your recruitment will take place in three stages:

 • You will receive a letter of interest outlining the procedure under which you were selected (CAST, COSCON or selection by a political group) and asking you to forward to us, within 10 working days, a number of documents (extract from your police record, diplomas, certificates attesting to your professional experience, etc.).
  As soon as we receive your documents, they will be checked. Your qualifications and your professional experience will be assessed so that you can be placed in the right grade in the function group to which you are to be recruited. That grading will determine your salary.
 • The Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will then send you an offer specifying the dates on which your contract will begin and end, your place of employment, your grade and, on that basis, your salary.
  You will be asked to contact the Medical Service (either in Brussels or Luxembourg) to arrange a medical examination which will determine whether you are fit to take up your duties.
 • Once the Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit has received the certificate stating that you are fit to perform your duties, it will draw up your contract. You will sign the contract on the day you start work at Parliament.

Please note that you must read carefully the letter of interest, the offer and your contract. For more information about recruitment arrangements, please consult the relevant FAQs.

 
 
Akredytowani asystenci parlamentarni

Posłowie do Parlamentu Europejskiego wybierają i zatrudniają swoich akredytowanych asystentów parlamentarnych w oparciu o wzajemne zaufanie, a także ewentualnie o podobieństwo poglądów politycznych.

You are about to be recruited as an accredited parliamentary assistant (APA)

Your future MEP has informed you of their intention to offer you a contract as an accredited parliamentary assistant.

Your recruitment will take place in five stages:

 • Your future MEP or grouping of MEPs has made or will make a recruitment request to DG FINS, which will record the request.
 • The Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will send you a link to the People portal, where you will be able to accept or reject your job offer. Please read the offer through carefully because it contains a great deal of useful information. In particular, the offer will specify the function group to and the grade at which your MEP wants to recruit you, your basic salary, the start and end dates of your contract and your place of employment.
 • You will then be asked to fill out a brief questionnaire on the People portal.
 • Finally, you will need to upload to the People portal the documents specified in the offer. Once you have uploaded your documents and validated the submission of your file in People, the Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will check them.
 • If your file is complete, you will be sent an email asking you to log in to People and make an appointment with our services to sign your contract. If your file is not complete, you will receive an email asking you for more information or to upload additional documents to People. Once everything has been received and verified, you will be sent notice of an appointment to sign your contract. The entire recruitment process as described above will take roughly 10 working days.

For more information about your recruitment, please consult the relevant FAQs.

Further information:
 
 
Oddelegowani eksperci krajowi

Eksperci krajowi są oddelegowywani do Parlamentu Europejskiego przez krajowy, regionalny lub lokalny organ administracji publicznej lub przez jednostkę powiązaną z takim organem w państwach członkowskich Unii Europejskiej, krajach członkowskich EFTA należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, krajach kandydujących do przystąpienia do Unii Europejskiej lub państwach trzecich.

Podczas okresu oddelegowania eksperci ci pozostają w służbie swoich pracodawców i nadal otrzymują od nich wynagrodzenie. Niemniej jednak otrzymują dietę dzienną.

Należy wysłać list motywacyjny oraz życiorys do stałego przedstawicielstwa danego państwa członkowskiego przy Unii Europejskiej.

 
 
Personel zatrudniany za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej

Aby zaspokoić tymczasowe zapotrzebowanie na pracowników w Brukseli i Luksemburgu zatrudnia się personel za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Pracownicy ci zatrudniani są przez agencje pracy tymczasowej i podpisują międzyinstytucjonalne umowy ramowe.

 
 
Kontakty
 
Belgia
 
 
 
 
Luksemburg