Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Wizyty naukowe – projekty badawcze

 
 

Ich celem jest umożliwienie obywatelom, którzy ukończyli 18 lat, pogłębienia studiów obejmujących określone tematy dotyczące integracji europejskiej. Obywatele mogą również prowadzić badania w bibliotece lub archiwach historycznych Parlamentu Europejskiego (w obydwu przypadkach wyłącznie w Luksemburgu).

Maksymalny czas trwania wizyty naukowej wynosi jeden miesiąc. Osoby, które odbyły staż w Parlamencie Europejskim, mogą złożyć wniosek o wizytę naukową dopiero po upływie sześciu miesięcy od zakończenia stażu.

Istnieją trzy możliwości złożenia wizyty naukowej:

Właściwy dział ocenia możliwości przyjęcia osób w odpowiednich służbach lub organach Parlamentu Europejskiego i informuje zainteresowanych o decyzji w sprawie złożonych przez nich wniosków.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Parlament Europejski nie pokrywa ewentualnych kosztów poniesionych przez osoby przybywające z wizytą naukową, niezależnie od natury tych kosztów.

 
 
 
Kontakty
 

W celu uzyskania dalszych informacji lub złożenia wniosku o przyznanie wizyty naukowej, kandydaci proszeni są o kontakt pod adresem:

  • Parlament Europejski - Wizyty naukowe