Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Etyka i przejrzystość

 

Wraz ze wzrostem znaczenia i wpływu Parlamentu Europejskiego – szczególnie po ostatnich dwóch traktatach, tj. Traktacie o Unii Europejskiej (TUE) i Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) – ogromnie wzrosło znaczenie zapewnienia przez Parlament reprezentowania interesów obywateli Europy w sposób całkowicie otwarty i przejrzysty.

W związku z tym obywatele mają prawo do dokładnego śledzenia działalności wybranych przez siebie posłów, sprawdzając, czy działają oni zgodnie z restrykcyjnymi zasadami postępowania i utrzymują odpowiednio wyważone stosunku z przedstawicielami grup interesu. Obywatele mają też prawo oczekiwać najwyższych standardów postępowania i skuteczności ze strony pracowników Parlamentu. Obywatelom musi też przysługiwać dostęp do dokumentów instytucji europejskich, w ramach niezbędnych ograniczeń określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001.

Zgodnie z zobowiązaniem Parlamentu do zapewnienia przejrzystości celem wszystkich przedstawionych poniżej narzędzi służących przejrzystości jest ułatwienie obywatelom sprawowania kontroli nad działalnością Parlamentu, a w szczególności jego pracą ustawodawczą.

 
 
         


W celu wspierania dobrych rządów i zapewnienia uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego, instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii działają z jak największym poszanowaniem zasady otwartości. (Artykuł 15 TFUE)
 
 
 

Za pomocą odpowiednich środków instytucje umożliwiają obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii. (Artykuł 11 TUE)