Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)
 
Parlemeter 2014
 
 

2014 Parlemeter

 

Parlametr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 82.4) miał postać wywiadów bezpośrednich i został przeprowadzony przez TNS opinion w 28 państwach Unii Europejskiej wśród 27 801 obywateli. Badanie w terenie odbyło się w dniach od 29 listopada do 9 grudnia 2014 r.

Najważniejsze wnioski

 • Podobnie jak po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r., pod koniec 2014 r. uwidocznił się istotny „wpływ wyborów europejskich” na wspomnienie o obecności Parlamentu w mediach, dzięki czemu był on obecny w świadomości prawie sześciu na dziesięciu Europejczyków (58%).
 • Niemniej jednak badanie wykazało, że chociaż badani słyszeli o Parlamencie Europejskim, nie uważają wcale, by byli o nim dobrze poinformowani. Wręcz znaczna większość Europejczyków (67%) nie uważa, by była dobrze poinformowana o działalności Parlamentu.
 • Skojarzenia Europejczyków dotyczące Parlamentu Europejskiego pozostają w przeważającej mierze neutralne (43%). Na to wskazują wyniki z 21 państw członkowskich.
 • Wiedza Europejczyków o strukturze i funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego pogłębiła się od czerwca 2013 r.
 • Na pytanie o elementy, z których składa się tożsamość europejska, Europejczycy w swoich odpowiedziach zdecydowanie najczęściej wymieniali wartości demokratyczne i wolność(47%) – element przybierający na znaczeniu w 22 państwach członkowskich. Wspólna waluta (40%), która zajmowała rok temu pierwsze miejsce, znajduje się obecnie na drugiej pozycji, lecz nadal pozostaje silnym spoiwem tożsamości we wszystkich państwach strefy euro.
 • Odpowiedzi na historyczne pytanie Eurobarometru dotyczące sposobu postrzegania członkostwa w Unii Europejskiej wykazały, że członkostwo jest czymś dobrym dla bezwzględnej większości Europejczyków (54%), także dla tych, którzy nie należą do strefy euro.
 • Jeżeli chodzi o tempo integracji UE, coraz więcej Europejczyków (49%) uważa, że zanim przystąpi się do przyspieszenia realizacji nowych wspólnych strategii politycznych, lepiej jest zaczekać, aż wszystkie państwa członkowskie UE będą na to gotowe. Respondenci udzielający takiej odpowiedzi są najliczniejsi w państwach najbardziej dotkniętych kryzysem.
 • W odpowiedzi na pytanie – zadane podobnie jak w 2013 r. – o to, czy uważają, że ich głos się liczy, 58% Europejczyków uznało, że ich głos liczy się w ich kraju, a 41% uważa, że ich głos liczy się w UE.
 • Wyraźna większość odpowiedzi (63%) we wszystkich państwach członkowskich wskazuje na to, że wybór przewodniczącego Komisji Europejskiej i całego kolegium komisarzy na podstawie wyników wyborów europejskich stanowi istotny krok naprzód dla demokracji europejskiej.
 • Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (54%) pozostaje w 25 państwach członkowskich polityką, którą Parlament Europejski powinien traktować jako priorytetową, a jej popularność w udzielanych odpowiedziach stale rośnie.
  Zagadnienia dotyczące imigracji (25%, +6) i walki z terroryzmem (29%, +4) najbardziej zyskały na popularności, ujawniając przy tym nowe podziały między państwami członkowskimi. Sytuacja przedstawia się podobnie, jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa i obrony (27%).
 • Wartością, jakiej Parlament Europejski powinien bronić przede wszystkim, jest dla Europejczyków zdecydowanie ochrona praw człowieka (60%). Następnymi w kolejności wartościami są równość kobiet i mężczyzn (36%) oraz wolność wypowiedzi (34%), których popularność również rośnie.
  Warto zaznaczyć, że jedyną wartością wskazywaną w odpowiedziach na szczeblu europejskim rzadziej niż dotychczas jest solidarność między państwami członkowskimi UE (30%).
 • Wreszcie, na pytanie o to, jaka byłaby sytuacja kraju respondentów, gdyby znajdował się poza Unią Europejską, większość odpowiedziała, że ich kraj radziłby sobie „gorzej” bez UE w 11 na 15 dziedzin, których dotyczyło pytanie zadane w badaniu. W 4 pozostałych dziedzinach większość respondentów uważa, że sytuacja ich kraju nie byłaby „ani lepsza, ani gorsza”, gdyby znajdował się poza UE. Zdania były za to bardzo podzielone między odpowiedzią „lepiej” i „gorzej” w trzech następujących dziedzinach: inflacja i koszty utrzymania, imigracja oraz rolnictwo.
Więcej informacji:
 
 
 
Sondaże Parlamentu Europejskiego wśród opinii publicznej

Parlament Europejski regularnie zleca badania opinii publicznej w 28 państwach członkowskich.

Badania te obejmują szeroki zakres tematów, koncentrując się przede wszystkim na wiedzy obywateli europejskich o Parlamencie Europejskim, postrzeganiu przez nich UE i głównych stojących przed nią wyzwań, a także na ich oczekiwaniach w związku z wyborami europejskimi, wobec Parlamentu Europejskiego i ogólnie integracji europejskiej.

Analiza wyników ma zapewnić jak najpełniejszy obraz rozwoju sytuacji w poszczególnych krajach, specyfiki regionalnej, różnic socjodemograficznych i tendencji historycznych.