Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")

Întrebări adresate de cetățeni (Ask EP)

 
 

Dacă doriți informații mai detaliate în legătură cu activitățile, competențele și organizarea Parlamentului European, puteți contacta Unitatea pentru întrebările adresate de cetățeni (Ask EP) utilizând formularul de mai jos.

 
 
 
Dumneavoastră ne adresați întrebări, noi vă răspundem

Puteți consulta o selecție de subiecte recente de un interes deosebit pentru cetățenii care se adresează Parlamentului European în scris și răspunsurile noastre la aceste întrebări.

 
 
 
Petițiile adresate Parlamentului European: Cum funcționează?
© WrightStudio / Fotolia   © WrightStudio / Fotolia

Care este procedura pentru depunerea unei petiții la Parlamentul European? Cetățenii își cunosc, în general, dreptul de a înainta petiții, însă solicită adeseori informații suplimentare legate de procedura pe care trebuie să o urmeze pentru a depune o petiție și de modul în care petițiile sunt ulterior discutate în cadrul Comisiei pentru petiții a PE. Orice cetățean al Uniunii, precum și orice persoană fizică sau juridică având reședința sau sediul social într-un stat membru are dreptul de a adresa Parlamentului European, cu titlu individual sau în asociere cu alți cetățeni sau cu alte persoane, o petiție privind un subiect care ține de domeniile de activitate ale Uniunii și care îl/o privește în mod direct (articolul 227 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 215 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European).

Pentru a primi informații complete în orice limbă oficială a UE, vă rugăm să adresați o cerere scrisă Unității pentru întrebările adresate de cetățeni (Ask EP).

 
 
Cum promovează UE limbajele prin semne?
© Monika Wisniewska / Fotolia   © Monika Wisniewska / Fotolia

În ceea ce privește limbajele prin semne, cetățenii iau legătura cu Parlamentul European pentru a solicita informații cu privire la situația limbajelor prin semne la nivel UE, la demersurile de promovare a acestora, precum și cu privire la interpretarea în și din limbajul semnelor în instituțiile UE. Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (denumită în continuare „convenția”), care a fost ratificată de Uniunea Europeană la 23 decembrie 2010, recunoaște libertatea de exprimare și de opinie și libertatea de acces la informații a persoanelor cu handicap, inclusiv prin acceptarea și facilitarea utilizării limbajelor prin semne (articolul 21).

Pentru a primi informații complete în orice limbă oficială a UE, vă rugăm să adresați o cerere scrisă Unității pentru întrebările adresate de cetățeni (Ask EP).

 
 
Care sunt măsurile luate de UE pentru a combate terorismul?
© mykhailobokovan / Fotolia   © mykhailobokovan / Fotolia

În urma mai multor atacuri teroriste din Europa, cetățenii se adresează Parlamentului European, exprimându-și dezacordul profund față de aceste acte de terorism. De asemenea, cetățenii cer ca instituțiile UE să adopte măsuri noi care să combată și să prevină aceste infracțiuni. Multe dintre țările europene au fost afectate de terorism într-un fel sau altul. Atacurile teroriste abominabile au demonstrat încă o dată cât de dificilă este lupta împotriva terorismului și prevenirea acestor infracțiuni, protejând totodată drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor.

Pentru a primi informații complete în orice limbă oficială a UE, vă rugăm să adresați o cerere scrisă Unității pentru întrebările adresate de cetățeni (Ask EP).

 
 
Reînnoirea autorizației de utilizare a substanței erbicide glifosat
© Intheskies / Fotolia   © Intheskies / Fotolia

Mulți cetățeni doresc să cunoască poziția Parlamentului European cu privire la reînnoirea autorizației de utilizare a glifosatului. În noiembrie 2015, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a declarat că este puțin probabil ca glifosatul să prezinte un pericol carcinogen pentru oameni și că dovezile nu justifică clasificarea sa printre substanțele cu potențial cancerigen în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. În lumina acestor concluzii, Comisia Europeană trebuie să ia o decizie cu privire la păstrarea glifosatului pe lista UE a substanțelor active autorizate. Cu toate acestea, având în vedere că aceste concluzii nu sunt împărtășite de studiile anterioare publicate cu privire la această substanță, numeroși cetățeni s-au adresat Parlamentului European, solicitându-i intervenția pentru a se refuza reînnoirea autorizației pentru glifosat.

Pentru a primi informații complete în orice limbă oficială a UE, vă rugăm să adresați o cerere scrisă Unității pentru întrebările adresate de cetățeni (Ask EP).

 
 
Pungile de plastic: măsurile UE pentru reducerea consumului
© Richard Carey / Fotolia   © Richard Carey / Fotolia

Cetățenii doresc să fie informați cu privire la măsurile luate de UE pentru a reduce consumul de pungi de plastic, dat fiind impactul negativ al acestora asupra speciilor marine sălbatice și asupra mediului. În UE, pungile de transport de plastic sunt considerate ambalaje în temeiul Directivei 94/62/CE. Utilizarea pungilor de transport de plastic are ca efect generarea de deșeuri și utilizarea ineficientă a resurselor. În plus, aruncarea necontrolată a acestor pungi duce la poluarea mediului și agravează problema răspândită a deșeurilor din corpurile de apă, amenințând ecosistemele acvatice din întreaga lume.

Pentru a primi informații complete în orice limbă oficială a UE, vă rugăm să adresați o cerere scrisă Unității pentru întrebările adresate de cetățeni (Ask EP).

 
 
 
Răspunsurile PE

Vizualizați toate răspunsurile PE pe blogul nostru.

 
 
 
Consultaţi :

Unitatea pentru întrebările adresate de cetățeni (Ask EP) face parte din Serviciu European de Cercetare Parlamentară (EPRS) și puteți menține legătură cu noi pe platformele noastre sociale:

 
 
 

Alte servicii

Linkurile de mai jos vă vor ghida către alte servicii specializate unde puteți găsi informații specifice.
 
 
 
 
Căutare deputați în Parlamentul European
 
 
Informații despre dreptul de a adresa o petiție
 
 
Parlamentul European în țara dumneavoastră
 
 
Vizite la Parlamentul European
 
 
Stagii la Parlamentul European
 
 
Oportunități de angajare la Parlamentul European
 
 
Europa ta
 
 
Acces la documente
 
 
Consultare arhiva documentelor