Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")

Ocuparea forței de muncă

 

În total, Parlamentul European dispune de un personal de aproximativ 8 000 de funcționari și alți agenți originari din statele membre ale Uniunii Europene, care lucrează în cele trei locuri de desfășurare a activității (Luxemburg, Strasbourg, Bruxelles) și în birourile de informare prezente în statele membre.

 
 
Funcționarii

Funcția publică a Uniunii Europene este formată din funcționari care fac parte din trei grupe de funcții: administratori (AD), asistenți (AST) și secretari și angajați administrativi (AST/SC).

Toate dispozițiile care reglementează statutul funcției publice în Uniunea Europeană sunt definite înStatutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene .

Cum puteți deveni funcționar european?

Funcționarii sunt selectați prin concursuri generale organizate de Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO). EPSO răspunde de selecția personalului pentru Parlament, dar și pentru toate celelalte instituții europene. Anunțurile de concurs sunt publicate în Jurnalul Oficial, precum și pe site-ul internet al EPSO.

 
 
Agenții temporari

Agenții temporari pot fi angajați pentru a îndeplini sarcini foarte variate care fac parte din una dintre categoriile de mai jos:

  • pentru a ocupa un post clasificat drept temporar de către autoritatea bugetară
  • pentru a ocupa un post permanent (funcționar) în mod temporar
  • pentru a asista o persoană care îndeplinește un mandat prevăzut de tratat (președinți, vicepreședinți, chestori) sau pentru a asista grupurile politice ale Parlamentului European.

Cum puteți deveni agent temporar?

Pentru unele din aceste categorii, procedurile de selecție sunt publicate pe site-ul EPSO, pe site-ul Parlamentului European și pe site-urile grupurilor politice.

 
 
Agenți contractuali

Agenții contractuali sunt recrutați pentru

  • a efectua activități manuale sau de sprijin administrativ;
  • a înlocui funcționari și agenți temporari care se află temporar în incapacitatea de a-și exercita atribuțiile care le revin.
 
 
Asistenții parlamentari acreditați

Deputații Parlamentului European aleg și recrutează asistenții lor parlamentari acreditați în funcție de o relație bazată pe încredere reciprocă, care poate include, în special, afinitățile politice.

 
 
Experți naționali detașați

Experții naționali sunt detașați pe lângă Parlamentul European de o administrație publică națională, regională sau locală, sau de un organism cu statut de administrație publică în statele membre, din statele membre AELS care fac parte din Spațiul Economic European, din țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană sau din țări terțe.

Aceștia rămân în serviciul angajatorului lor pe perioada detașării și continuă să fie remunerați de acest angajator. O indemnizație zilnică este totuși prevăzută.

O scrisoare de motivație, precum și un CV trebuie trimise la Reprezentanța permanentă a statului membru pe lângă Uniunea Europeană.

 
 
Agenți interimari

Agenții interimari pot fi angajați pentru a suplini o nevoie temporară de sprijin în Bruxelles și Luxemburg. Acești agenți interimari sunt recrutați de agenții de ocupare temporară a forței de muncă, prin intermediul contractelor-cadru interinstituționale.

 
 
Date de contact
 
Belgia
 
 
 
 
 
Luxemburg
 
 
 
 
Protecţia datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este descrisă în fișele de mai jos.