Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")

Stagii la Parlamentul European

 
 

Parlamentul European propune mai multe opțiuni de stagiu în cadrul Secretariatului său, oferind astfel posibilități de formare profesională și ocazia de a învăța mai multe despre această instituție și activitățile sale.

 
 
 
Stagii pentru absolvenții învățământului superior (stagiile Robert Schuman)

Scopul stagiilor pentru absolvenții învățământului superior este de a le permite stagiarilor să își completeze cunoștințele dobândite în timpul studiilor și să se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene, în special cu cea a Parlamentului European.

Există mai multe tipuri de stagii:

 • opțiunea generală, deschisă oricărui candidat care îndeplinește criteriile necesare;
 • opțiunea jurnalism: candidații trebuie să facă dovada experienței profesionale, fie prin articolele publicate, fie prin calitatea de membru al unei asociații de jurnaliști dintr-un stat membru al Uniunii Europene, fie printr-o diplomă în domeniul jurnalismului recunoscută în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele candidate;
 • opțiunea „Premiul Saharov”: obiectivul acestui program este de a contribui la aprofundarea cunoștințelor privind acțiunile Parlamentului European în favoarea drepturilor omului și normele internaționale din acest domeniu. Acest stagiu se adresează candidaților cu un interes deosebit pentru chestiunile legate de drepturile omului.

Candidații la un stagiu pentru absolvenți ai învățământului superior trebuie:

 • să fie cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unei țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană, sub rezerva dispozițiilor articolului 5 alineatul (2) din Normele interne;
 • să fi împlinit vârsta de 18 ani la data începerii stagiului;
 • să cunoască în mod aprofundat una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene;
 • să nu fi beneficiat de un stagiu sau de un contract de angajare remunerat, plătite din bugetul Uniunii Europene, pentru o perioadă mai lungă de patru săptămâni consecutive.

Aceste stagii se desfășoară pe o perioadă de cinci luni și nu pot fi în niciun caz prelungite.

Datele de începere a stagiului și datele-limită pentru primirea candidaturilor:

 • Perioada de înscriere: 15 august - 15 octombrie (miezul nopții)
  Perioada de stagiu: 1 martie - 31 iulie
 • Perioada de înscriere: 15 martie - 15 mai (miezul nopții)
  Perioada de stagiu: 1 octombrie - 28/29 februarie

Dintre cele 25 000 de persoane care încearcă în fiecare an să obțină un stagiu la Parlamentul European, sunt selecționate 600.

Pentru a candida la un stagiu trebuie să îndepliniți condițiile de mai sus și să completați formularul de candidatură online.


Înainte de a vă depune candidatura

 • Vă recomandăm ca, înainte de a completa formularul de candidatură, să citiți cu atenție Normele interne privind stagiile și vizitele de studiu în cadrul Secretariatului General al Parlamentului European, precum și Întrebările frecvente.
 • Pentru completarea fiecărei pagini a formularului dispuneți de 30 de minute. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în cazul în care formularul de candidatură rămâne inactiv timp de 30 de minute, informațiile pe care le-ați introdus se pierd.
 • Având în vedere numărul mare de candidaturi, pentru a evita saturarea sistemului, vă sfătuim să nu așteptați ultima zi pentru a vă depune candidatura.
 • Candidații cu dizabilități trebuie să acorde o atenție deosebită dispozițiilor din formularul de candidatură care îi privesc.
 • Înscrierea la un stagiu nu poate fi modificată online. Aceasta se încheie și se transmite într-o singură etapă. După ce completați formularul, vă rugăm să vă asigurați, înainte de a-l trimite, că acesta este corect și complet.
 • Candidaturile incomplete se resping automat.
 • După ce ați validat/trimis candidatura online, veți primi în mod automat un mesaj de confirmare la adresa dumneavoastră de e-mail. Mesajul conține un număr de confirmare, la care trebuie să faceți întotdeauna referire în viitoarea corespondență privind stagiul, precum și rezumatul candidaturii dumneavoastră în format pdf, urmând să vi se solicite expedierea unei versiuni imprimate a acesteia în cazul în care vi se oferă un stagiu.
 
 
Stagii de traducere pentru absolvenți ai învățământului superior

Aceste stagii sunt acordate doar absolvenților de universități sau de instituții echivalente. Scopul lor este de a le permite stagiarilor să își completeze cunoștințele dobândite în timpul studiilor și să se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene și, în special, a Parlamentului European.

Candidații pentru un stagiu de traducere pentru absolvenți ai învățământului superior trebuie:

 • să fie cetățeni ai unui stat membru a Uniunii Europene sau ai unei țări candidate la aderare;
 • să fi împlinit vârsta de 18 ani la data începerii stagiului;
 • să fi absolvit, înainte de data limită de depunere a candidaturilor, un ciclu de studii universitare de minim trei ani, atestat printr-o diplomă;
 • să stăpânească perfect una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene sau pe aceea a unei țări candidate la aderare și să cunoască în mod aprofundat alte două limbi oficiale ale Uniunii;
 • să nu fi beneficiat de un alt stagiu sau de un contract de angajare remunerat, plătite din bugetul Uniunii Europene, pentru o perioadă mai lungă de patru săptămâni consecutive.

Stagiile de traducere pentru absolvenți ai învățământului superior sunt acordate pe o perioadă de trei luni. În mod excepțional, acestea pot fi prelungite cu maximum trei luni.

Datele de începere a stagiilor și perioadele de înscriere:

 • Data de începere a stagiului: 1 ianuarie
  Perioada de înscriere: 15 iunie - 15 august (miezul nopții)
 • Data de începere a stagiului: 1 April
  Perioada de înscriere: 15 septembrie - 15 noiembrie (miezul nopții)
 • Data de începere a stagiului: 1 July
  Perioada de înscriere: 15 decembrie - 15 februarie (miezul nopții)
 • Data de începere a stagiului: 1 October
  Perioada de înscriere: 15 martie - 15 mai (miezul nopții)

Având în vedere numărul mare de candidaturi, pentru a evita suprasolicitarea sistemului, vă sfătuim să nu amânați înscrierea până în ultima zi.

Stagiile de traducere se desfășoară la Luxemburg.

Cu titlu informativ, cuantumul bursei în 2018 este de 1 313,37 EUR pe lună.

Dacă sunteți interesat(ă) de un stagiu de traducere adresat absolvenților învățământului superior, vă rugăm să citiți cu atenție Normele interne privind stagiile de traducere.

Vă rugăm să aveți în vedere condițiile de admitere. În cazul în care candidatura dumneavoastră a fost acceptată în urma preselecției, vi se vor solicita următoarele documente justificative:

 • formularul de înscriere completat și semnat corespunzător,
 • o copie a pașaportului sau a cărții de identitate,
 • copii ale diplomelor și certificatelor dumneavoastră,
 • o copie a foii matricole aferente studiilor efectuate, dacă este disponibilă.

În această etapă, nu trebuie trimise documente justificative. Acestea vă vor fi solicitate numai în cazul în care treceți de etapa de preselecție.

În cazul în care candidatura dumneavoastră a fost acceptată în urma preselecției, aceasta va fi valabilă numai dacă trimiteți toate documentele menționate mai sus.

Dacă îndepliniți condițiile de admitere, vă rugăm să completați formularul de înscriere online.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în cazul în care formularul de candidatură rămâne inactiv timp de 30 de minute, informațiile pe care le-ați introdus se pierd. Vă recomandăm așadar ca, înainte de a completa formularul de înscriere, să citiți cu atenție Normele interne privind stagiile de traducere.

Odată trimis, formularul de înscriere nu mai poate fi modificat online. El se completează și se depune într-o singură etapă. Un model de formular de înscriere este disponibil (a se vedea linkul de mai jos) pentru a vă ajuta să vă pregătiți candidatura înainte de înscrierea online.

NB: Vă recomandăm să păstrați o copie a numărului care vă este atribuit la validarea formularului de înscriere online.

 
 
Stagii de formare în domeniul traducerilor

Parlamentul European le oferă candidaților care dețin, înainte de termenul de depunere a candidaturii, o diplomă care atestă studiilor liceale corespunzătoare nivelului care permite admiterea în învățământul universitar sau care au urmat studii superioare sau tehnice echivalente acestui nivel, posibilitatea de a efectua stagii de formare în domeniul traducerilor. Aceste stagii sunt destinate, în special, candidaților care trebuie să efectueze un stagiu în cadrul studiilor, cu condiția să fi împlinit vârsta de 18 ani până în prima zi a stagiului.

Candidații pentru un stagiu de formare în domeniul traducerilor trebuie:

 • să fie cetățeni ai unui stat membru a Uniunii Europene sau ai unei țări candidate la aderare ;
 • să fi împlinit vârsta de 18 ani la data începerii stagiului
 • să stăpânească perfect una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene sau pe aceea a unei țări candidate la aderare și să cunoască în mod aprofundat alte două limbi oficiale ale Uniunii
 • să nu fi beneficiat de un alt stagiu sau de un contract de angajare remunerat, plătite din bugetul Uniunii Europene, pentru o perioadă mai lungă de patru săptămâni consecutive.

Durata stagiilor de formare în domeniul traducerilor este cuprinsă între una și trei luni. Cu titlu excepțional, acestea pot fi prelungite cu maximum trei luni.

Datele de începere a stagiilor și perioadele de înscriere:

 • Data de începere a stagiului: 1 ianuarie
  Perioada de înscriere: 15 iunie - 15 august (miezul nopții)
 • Data de începere a stagiului: 1 April
  Perioada de înscriere: 15 septembrie - 15 noiembrie (miezul nopții)
 • Data de începere a stagiului: 1 July
  Perioada de înscriere: 15 decembrie - 15 februarie (miezul nopții)
 • Data de începere a stagiului: 1 octombrie
  Perioada de înscriere: 15 martie - 15 mai (miezul nopții)

Având în vedere numărul mare de candidaturi, pentru a evita suprasolicitarea sistemului, vă sfătuim să nu amânați înscrierea până în ultima zi.

Stagiile de formare în domeniul traducerilor se desfășoară la Luxembourg.

Stagiarii care efectuează un stagiu de formare în domeniul traducerilor primesc o bursă lunară. Cu titlu informativ, cuantumul bursei în 2018 este de 322,10 EUR pe lună

Dacă sunteți interesat (ă) de un stagiu de formare în domeniul traducerilor, vă rugăm să citiți cu atenție Normele interne privind stagiile de traducere.

Vă rugăm să aveți în vedere condițiile de admitere. În cazul în care candidatura dumneavoastră a fost acceptată în urma preselecției, vi se vor solicita următoarele documente justificative:

 • formularul de înscriere completat și semnat corespunzător,
 • o copie a pașaportului sau a cărții de identitate,
 • copii ale diplomelor și certificatelor dumneavoastră,
 • și o copie a foii matricole aferente studiilor efectuate, dacă este disponibilă.

În această etapă, nu trebuie trimise documente justificative. Acestea vă vor fi solicitate numai în cazul în care treceți de etapa de preselecție.

În cazul în care candidatura dumneavoastră a fost acceptată în urma preselecției, aceasta va fi valabilă numai dacă trimiteți toate documentele menționate mai sus.

Dacă îndepliniți condițiile de admitere, vă rugăm să completați formularul de înscriere online.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în cazul în care formularul de înscriere rămâne inactiv timp de 30 de minute, informațiile pe care le-ați introdus se pierd. Vă recomandăm așadar ca, înainte de a completa formularul de înscriere, să citiți cu atenție Normele interne privind stagiile de traducere.

Odată trimis, formularul de înscriere nu mai poate fi modificat online. El se completează și se depune într-o singură etapă. Un model de formular de înscriere este disponibil (a se vedea linkul de mai jos) pentru a vă ajuta să vă pregătiți candidatura înainte de înscrierea online.

NB: Vă recomandăm să păstrați o copie a numărului care vă este atribuit la validarea formularului de înscriere online.

 
 
Interpreţi de conferinţă

Direcția Generală Logistică și Interpretare pentru Conferințe a Parlamentului European nu oferă instruire elementară pentru lingviştii care doresc să se specializeze în interpretare de conferinţă deoarece, conform principiului subsidiarităţii, aceasta este responsabilitatea autorităţilor naţionale din statele membre.

Dacă aveţi deja o calificare în interpretare de conferinţă şi combinaţia dumneavoastră de limbi este relevantă pentru instituţie, atunci vă puteţi gândi să vă înscrieţi pentru un test de acreditare sau un concurs deschis (consultaţi Interpretând pentru Europa).

Alte posibilități

Dacă sunteţi interesat(ă) în a deveni un interpret de conferinţă, însă nu aveţi încă o calificare, o serie de universităţi din Europa oferă cursuri care culminează cu obţinerea unui titlu de calificare în traduceri şi interpretare. Pentru a obţine o listă a universităţilor care oferă cursuri de zi accesaţi această legătură.

Aşadar, dacă aveţi deja o diplomă în orice domeniu, dar doriţi totuşi să studiaţi pentru a deveni interpret de conferinţă, poate vă interesează să ştiţi că acest «Master European» este oferit într-o serie de instituţii de învăţământ superior.

 
 
 
 

Protecţia datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este descrisă în fișele de mai jos.

 
 
Date de contact
 
Pentru a obține informații suplimentare, va rugăm să contactați biroul competent pentru tipul de stagiu care vă interesează, după citirea normelor referitoare la stagiul respectiv.
Pentru opțiunea generală/opțiunea jurnalism, stagii de formare
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG
 
 
Pentru stagiile de traducere European Parliament
European Parliament

Translation Traineeships Office
TOB 07A017
L - 2929 LUXEMBOURG