Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")

Vizite de studiu - cercetări specifice

 
 

Obiectivul lor este să le ofere cetățenilor cu vârsta de cel puțin 18 ani posibilitatea de a aprofunda studiul anumitor materii legate de integrarea europeană. De asemenea, cetățenii pot efectua cercetări la biblioteca sau arhivele istorice ale Parlamentului European (în aceste două cazuri doar la Luxemburg).

Durata maximă a vizitelor de studiu este de o lună. Persoanele care au beneficiat de un stagiu în cadrul Parlamentului European trebuie să aștepte o perioadă de șase luni înainte de a putea face o solicitare de vizită de studiu.

Există trei proceduri posibile:

Serviciul competent verifică posibilitățile de primire în cadrul serviciilor sau organelor în cauză ale Parlamentului European și îi informează pe cei interesați de modul în care se dă curs cererii lor.

În conformitate cu normele în vigoare, Parlamentul European nu participă la cheltuielile suportate de vizitatori, indiferent de natura cheltuielilor în cauză.

 
 
 
Contact
 

Pentru a obţine informaţii suplimentare sau pentru a vă înscrie pentru o vizită de studiu, puteţi contacta biroul de mai jos:

  • Parlamentul European - Vizite de studiu