Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Žiadosti občanov o informácie (Ask EP)

 
 

Ak sa chcete dozvedieť viac o činnostiach, právomociach a organizácii Európskeho parlamentu, môžete sa prostredníctvom uvedeného formuláru obrátiť na oddelenie pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP).

 
 
 
Vy sa pýtate, my odpovedáme

Na tejto stránke nájdete výber najnovších tém, ktoré majú osobitný význam pre občanov, ktorí sa písomne obracajú na Európsky parlament, a ich príslušné odpovede.

 
 
 
Čo sa skrýva za iniciatívou EÚ „Bezplatný lístok Interrail pre Európanov“?
Free Interrail pass for Europeans   © BorderaS. / Fotolia

Mladí ľudia sa čoraz častejšie obracajú na Európsky parlament so žiadosťou o informácie o iniciatíve EÚ, vďaka ktorej môžu osoby vo veku 18 rokov získať bezplatný lístok Interrail.

Ak si želáte úplné informácie vo Vašom úradnom jazyku EÚ, vyplňte, prosím tento formulár a odošlite ho oddeleniu pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP)
 
 
Letný čas: nastavovanie hodín
Clock going back to wintertime   © Albachiaraa / Fotolia

Občania sa opakovane obracajú na Európsky parlament s pripomienkami týkajúcimi sa zmeny času. Niektorým občanom úprava na letný/zimný čas vyhovuje, iní vyzývajú Parlament na jej zrušenie.

Ak si želáte úplné informácie vo Vašom úradnom jazyku EÚ, vyplňte, prosím tento formulár a odošlite ho oddeleniu pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP)
 
 
Otázky občanov adresované Európskemu parlamentu v roku 2017
enquiries   © Pixelbliss / Fotolia

Občania z celej Európskej únie aj ďalších krajín sa každý deň obracajú na Európsky parlament a žiadajú informácie, vyjadrujú svoje názory alebo podávajú podnety k najrozličnejším témam. Oddelenie pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP) poskytuje odpovede na otázky občanov. V roku 2017 dostali Európsky parlament a jeho predseda od občanov viac než 52 000 otázok, návrhov a pripomienok.

Ak si želáte úplné informácie vo Vašom úradnom jazyku EÚ, vyplňte, prosím tento formulár a odošlite ho oddeleniu pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP)
 
 
Čo je Európske podujatie pre mládež?
European Youth Event   © Rawpixel.com / Fotolia

Ide o dvojdňové podujatie, ktoré vo svojich priestoroch organizuje Európsky parlament v spolupráci s Európskym fórom mládeže a ďalšími organizáciami. Mladým ľuďom poskytuje príležitosť zapojiť sa do politických diskusií, seminárov a ďalších aktivít, v ktorých majú v spolupráci a osobnosťami Európskej únie možnosť hľadať a navrhovať inovatívne riešenia zásadných otázok budúcnosti.

Ak si želáte úplné informácie vo Vašom úradnom jazyku EÚ, vyplňte, prosím tento formulár a odošlite ho oddeleniu pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP)
 
 
Čo robí EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím?
 disabilities   © putilov_denis / fotolia

Občania sa obracajú na Európsky parlament so žiadosťami o informácie o právach osôb so zdravotným postihnutím a o existujúcich opatreniach na pomoc týmto ľuďom pri plnohodnotnom užívaní ich práv.

Ak si želáte úplné informácie vo Vašom úradnom jazyku EÚ, vyplňte, prosím tento formulár a odošlite ho oddeleniu pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP)
 
 
 
 
EP odpovedá

Prezrite si všetky odpovede EP na našom blogu.

 
 
 
Pozri :

Žiadosti občanov o informácie (Ask EP) je súčasťou výskumnej služby Európskeho parlamentu (EPRS) a môžete s nami zostať v spojení prostredníctvom našich platforiem v sociálnych médiách:

 
 
 

Ostatné služby

Nižšie uvedené prepojenia vás nasmerujú na iné špecializované útvary, kde môžete nájsť konkrétne informácie.
 
 
 
 
Nájdite poslanca Európskeho parlamentu.
 
 
Informácie o petičnom práve
 
 
Európsky parlament vo vašej krajine
 
 
Návšteva Európskeho parlamentu
 
 
Stáže v Európskom parlamente
 
 
Pracovné príležitosti v Európskom parlamente
 
 
Vaša Európa
 
 
Prístup k dokumentom
 
 
Konzultácia archivovaných dokumentov