Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Žiadosti občanov o informácie (Ask EP)

 
 

Ak sa chcete dozvedieť viac o činnostiach, právomociach a organizácii Európskeho parlamentu, môžete sa prostredníctvom uvedeného formuláru obrátiť na oddelenie pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP).

 
 
 
Vy sa pýtate, my odpovedáme

Na tejto stránke nájdete výber najnovších tém, ktoré majú osobitný význam pre občanov, ktorí sa písomne obracajú na Európsky parlament, a ich príslušné odpovede.

 
 
 
Ako EÚ rieši nakladanie s odpadom?
© vchalup / Fotolia   © vchalup / Fotolia

Občania sa na Európsky parlament obracajú s otázkou, čo EÚ robí v záujme zníženia, recyklácie a opätovného použitia odpadu. Environmentálna politika je jednou z tých oblastí politiky, ktorú občania Európskej únie (EÚ) podporujú najviac, pričom si uvedomujú, že problémy v oblasti životného prostredia presahujú vnútroštátne a regionálne hranice a možno ich vyriešiť len prostredníctvom spoločných opatrení na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni.

 
 
Kolaboratívne hospodárstvo: čoho všetkého sa týka?
© Thodonal / fotolia   © Thodonal / fotolia

Občania sa obrátili na Európsky parlament, aby zistili, ako EÚ reguluje nové, rýchlo sa meniace kolaboratívne hospodárstvo, teda hospodárstvo spoločného využívania zdrojov. Toto rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie sa dotýka mnohých aspektov hospodárstva vrátane poskytovania ubytovania (krátkodobý prenájom), prepravy cestujúcich, služieb pre domácnosť, odborných a technických služieb a kolaboratívneho financovania.

 
 
Aká je úloha EÚ, pokiaľ ide o zavedenie cestného mýta za osobné motorové vozidlá v Nemecku?
© Angelha / Fotolia   © Angelha / Fotolia

Občania sa na Európsky parlament obrátili v súvislosti s novým cestným mýtom pre osobné vozidlá, ktoré má byť zavedené v Nemecku. Vyjadrili obavy, že tento tzv. infraštruktúrny poplatok by mohol diskriminovať občanov EÚ, ktorí nemajú bydlisko v Nemecku.

 
 
Ako EÚ bojuje proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu?
© Anton Chalakov / Fotolia   © Anton Chalakov / Fotolia

Európski občania pravidelne kontaktujú Európsky parlament v súvislosti s témou chudoby a sociálneho vylúčenia v Európe a žiadajú, aby sa chudobným ľuďom viac pomáhalo dostať sa zo zložitej situácie. Aké kroky uskutočňuje EÚ v tejto oblasti?

 
 
Letný čas: zmena času – aký to má zmysel?
© Felix Pergande / Fotolia   © Felix Pergande / Fotolia

Občania sa opakovane obracajú na Európsky parlament s pripomienkami týkajúcimi sa zmeny času. Niektorým občanom úprava na letný/zimný čas vyhovuje, iní žiadajú Parlament, aby ju zrušil. V nedeľu 26. marca 2017 sme si hodiny posunuli dopredu, ale aký to má zmysel?

 
 
 
EP odpovedá

Prezrite si všetky odpovede EP na našom blogu.

 
 
 
Pozri :

Žiadosti občanov o informácie (Ask EP) je súčasťou výskumnej služby Európskeho parlamentu (EPRS) a môžete s nami zostať v spojení prostredníctvom našich platforiem v sociálnych médiách:

 
 
 

Ostatné služby

Nižšie uvedené prepojenia vás nasmerujú na iné špecializované útvary, kde môžete nájsť konkrétne informácie.
 
 
 
 
Nájdite poslanca Európskeho parlamentu.
 
 
Informácie o petičnom práve
 
 
Európsky parlament vo vašej krajine
 
 
Návšteva Európskeho parlamentu
 
 
Stáže v Európskom parlamente
 
 
Pracovné príležitosti v Európskom parlamente
 
 
Vaša Európa
 
 
Prístup k dokumentom
 
 
Konzultácia archivovaných dokumentov