Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Žiadosti občanov o informácie (Ask EP)

 
 

Ak sa chcete dozvedieť viac o činnostiach, právomociach a organizácii Európskeho parlamentu, môžete sa prostredníctvom uvedeného formuláru obrátiť na oddelenie pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP).

 
 
 
Vy sa pýtate, my odpovedáme

Na tejto stránke nájdete výber najnovších tém, ktoré majú osobitný význam pre občanov, ktorí sa písomne obracajú na Európsky parlament, a ich príslušné odpovede.

 
 
 
Aké kroky podniká EÚ v oblasti boja proti počítačovej kriminalite?
Keyboard with cybercrime button   © ArtemSam / Fotolia

Občania píšu Európskemu parlamentu a pýtajú sa, aké kroky podniká EÚ v oblasti boja proti počítačovej kriminalite. V tejto oblasti EÚ zaviedla právne predpisy a podporuje spoluprácu v rámci stratégie kybernetickej bezpečnosti EÚ z roku 2013.

 
 
Zimný čas: zmena času – aký to má zmysel?
Clock going back to wintertime   © Jan Engel / Fotolia

Občania sa opakovane obracajú na Európsky parlament s pripomienkami týkajúcimi sa zmeny času. Niektorým občanom úprava na letný/zimný čas vyhovuje, iní vyzývajú Parlament na jej zrušenie. V nedeľu 29. októbra 2017 sa čas posúva o hodinu spať – ale prečo?

 
 
Aké kroky podniká EÚ v oblasti znižovania plytvania potravinami?
Recyclable food waste in bin   © Gary Perkin / Fotolia

Odhaduje sa, že v EÚ sa ročne vyplytvá približne 88 miliónov ton potravín, čo je 173 kilogramov na osobu. Celkové množstvo potravín vyrobených v EÚ v roku 2011 predstavovalo približne 865 kilogramov na osobu. To znamená, že z celkového množstva vyrobených potravín vyplytváme 20 %. V tejto súvislosti sa občania obracajú na Európsky parlament so žiadosťou o informácie, aké kroky podniká EÚ v oblasti znižovania plytvania potravinami, a zároveň žiadajú európske právne predpisy, aby sa skoncovalo s plytvaním potravinami v jednotlivých krajinách Európy, čo bolo predmetom niekoľkých už predložených petícií.

 
 
Čo je cieľom reformy EÚ v oblasti práv cestujúcich v leteckej doprave?
Flight information screen   © European Parliament Audiovisual service

Občania sa opakovane obracajú na Európsky parlament so žiadosťami o informácie o právach, ktoré majú ako cestujúci. Cieľom prebiehajúcej reformy legislatívneho rámca je objasniť určité aspekty práv cestujúcich v leteckej doprave, aby sa zabezpečilo lepšie uplatňovanie príslušného nariadenia.

 
 
Erasmus+: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport
Sign with vocational education   © putilov_denis / fotolia

Mladí ľudia chcú vedieť viac o programe Erasmus+ a pýtajú sa na možnosti mobility, ktoré by mohli využiť pre zlepšenie svojich zručností a pracovných vyhliadok. Často sa so svojimi otázkami obracajú na Európsky parlament, aby zistili, v čom spočíva podpora EÚ pre odbornú prípravu a vzdelávanie mládeže.

 
 
 
 
EP odpovedá

Prezrite si všetky odpovede EP na našom blogu.

 
 
 
Pozri :

Žiadosti občanov o informácie (Ask EP) je súčasťou výskumnej služby Európskeho parlamentu (EPRS) a môžete s nami zostať v spojení prostredníctvom našich platforiem v sociálnych médiách:

 
 
 

Ostatné služby

Nižšie uvedené prepojenia vás nasmerujú na iné špecializované útvary, kde môžete nájsť konkrétne informácie.
 
 
 
 
Nájdite poslanca Európskeho parlamentu.
 
 
Informácie o petičnom práve
 
 
Európsky parlament vo vašej krajine
 
 
Návšteva Európskeho parlamentu
 
 
Stáže v Európskom parlamente
 
 
Pracovné príležitosti v Európskom parlamente
 
 
Vaša Európa
 
 
Prístup k dokumentom
 
 
Konzultácia archivovaných dokumentov