Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)


Prístup k dokumentom

 
 

Článok 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie stanovuje, že občania Európskej únie a fyzické osoby s bydliskom v nej majú právo na prístup k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie.

 
 
Prístup k dokumentom: kľúčový prvok transparentnosti

Prístup k dokumentom je základným prvkom politiky transparentnosti, ktorú uplatňujú európske inštitúcie. Zmluva stanovuje právo na tento prístup pre všetkých občanov a obyvateľov Európskej únie. Výkon tohto práva upravuje nariadenie (ES) č. 1049/2001.

Európsky parlament dbá o to, aby sa jeho práce vyznačovali vysokou mierou transparentnosti. Pre Európsky parlament je táto otázka obzvlášť dôležitá, keďže pracuje v záujme európskych občanov a je ich priamym zástupcom.

Register dokumentov: nástroj, ktorý poskytuje podporu a uľahčuje vyhľadávanie

S cieľom uľahčiť prístup k dokumentom v súlade s nariadením (ES) č. 1049/2001 vytvoril Európsky parlament elektronický register dokumentov. Tento nástroj je koncipovaný ako nástroj uľahčujúci vyhľadávanie a obsahujúci odkazy na dokumenty, ktoré Európsky parlament vypracoval alebo dostal od roku 2001.

Priamo prístupné dokumenty

Register umožňuje priamy prístup k väčšine dokumentov Európskeho parlamentu prostredníctvom formulára na vyhľadávanie. Tieto dokumenty sú priamo prístupné v elektronickej forme.

Dokumenty prístupné na žiadosť

Dokumenty, ktoré nie sú priamo prístupné v registri, sa môžu poskytnúť na žiadosť. Ide o dokumenty spred roku 2001, ako aj o obmedzený počet dokumentov, ku ktorým môže byť obmedzený prístup na základe výnimiek z práva na prístup k dokumentom stanovených v článku 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001. Prístup k nim je bezplatný, poskytuje sa na základe žiadosti, ktorá sa podáva prostredníctvom elektronického formulára, a nevyžaduje si osobitné odôvodnenie. Po preskúmaní vašej žiadosti vám príslušné oddelenia Európskeho parlamentu do 15 pracovných dní zašlú odôvodnenú odpoveď.