Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)


Európska iniciatíva občanov

 
 

Od 1. apríla 2012 majú občania EÚ k dispozícii úplne nový nástroj, ktorý im umožňuje podieľať sa na formovaní politiky EÚ. Občianska iniciatíva zavedená v Lisabonskej zmluve umožňuje miliónu občanov z minimálne štvrtiny členských štátov vyzvať Európsku komisiu, aby predložila právne predpisy v oblastiach, ktoré spadajú do jej právomocí.

Organizátori občianskej iniciatívy, teda občiansky výbor zložený z najmenej 7 občanov EÚ s bydliskom v aspoň 7 členských štátoch, majú jeden rok na získanie potrebnej podpory. Podpisy musia byť overené príslušnými orgánmi každého členského štátu. Organizátori úspešných iniciatív sa zúčastnia vypočutia, ktoré usporiada Európsky parlament. Európska komisia bude mať 3 mesiace na posúdenie iniciatívy a na rozhodnutie ako ňu reagovať.