Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Zamestnanosť

 

Európsky parlament spolu zamestnáva približne 8 000 úradníkov a ostatných zamestnancov z členských štátov Európskej únie, ktorí pracujú na troch pracoviskách (Luxemburg, Štrasburg, Brusel) a v informačných kanceláriách v členských štátoch.

 
 
Úradníci

Verejná správa EÚ pozostáva z úradníkov, ktorí patria do troch funkčných skupín: administrátori (AD), asistenti (AST) a sekretári a administratívni pracovníci (AST/SC).

Všetky ustanovenia o verejnej službe Európskej únie sa nachádzajú v Služobnom poriadku úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie.

Ako sa stať úradníkom?

Úradníci sa vyberajú prostredníctvom verejných výberových konaní, ktoré organizuje Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO). EPSO vyberá zamestnancov pre Parlament, ako aj pre všetky ostatné európske inštitúcie. Oznámenia o vypísaní konkurzov sa uverejňujú v Úradnom vestníku, ako aj na internetovej stránke EPSO.

 
 
Dočasní zamestnanci

Dočasných zamestnancov je možné zamestnať na vykonávanie rôznych úloh, ktoré patria do jednej z týchto kategórií:

  • obsadiť pracovné miesto, ktoré rozpočtový orgán označil ako dočasné;
  • dočasne obsadiť trvalé pracovné miesto (úradníka);
  • pomáhať osobe, ktorá zastáva funkciu ustanovenú v zmluve (predsedovia, podpredsedovia, kvestori) alebo pomáhať politickým skupinám Európskeho parlamentu.

Ako sa stať dočasným zamestnancom?

Výberové konania pre niektoré z týchto kategórií sú zverejnené na stránkach EPSO, Európskeho parlamentu a politických skupín.

 
 
Zmluvní úradníci

Zmluvní úradníci sú prijímaní s cieľom:

  • vykonávať manuálne alebo podporné administratívne úlohy;
  • nahradiť úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí dočasne nemôžu vykonávať svoje povinnosti.
 
 
Akreditovaní asistenti poslancov

Poslanci Európskeho parlamentu si vyberajú a prijímajú akreditovaných asistentov poslanca na základe vzťahu vzájomnej dôvery, ktorý môže zahŕňať najmä politickú príslušnosť.

 
 
Vyslaní národní experti

Národní experti sú vyslaní do Európskeho parlamentu vnútroštátnymi, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi verejnej správy alebo obdobnými úradmi členských štátov Európskej únie, členských štátov EZVO patriacich do Európskeho hospodárskeho priestoru, krajín kandidujúcich na vstup do Európskej únie alebo tretích krajín.

Títo zostávajú počas svojho pridelenia zamestnancami svojho zamestnávateľa a sú naďalej platení svojim zamestnávateľom. Popritom však môžu čerpať diéty.

Motivačný list spolu so životopisom musia byť poslané na adresu Stáleho zastúpenia členského štátu pri Európskej únii.

 
 
Dočasní agentúrni zamestnanci

Dočasní agentúrni zamestnanci sa môžu využívať v prípade potreby dočasnej výpomoci v Bruseli a Luxemburgu. Títo dočasní agentúrni zamestnanci sú prijímaní do zamestnania agentúrami dočasného zamestnávania prostredníctvom medziinštitucionálnych rámcových dohôd.

 
 
Kontakty
 
Belgicko
 
 
 
 
Luxemburg