Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Zamestnanosť

 

Európsky parlament spolu zamestnáva približne 8 000 úradníkov a ostatných zamestnancov z členských štátov Európskej únie, ktorí pracujú na troch pracoviskách (Luxemburg, Štrasburg, Brusel) a v informačných kanceláriách v členských štátoch.

 
 
Úradníci

Verejná správa EÚ pozostáva z úradníkov, ktorí patria do troch funkčných skupín: administrátori (AD), asistenti (AST) a sekretári a administratívni pracovníci (AST/SC).

Všetky ustanovenia o verejnej službe Európskej únie sa nachádzajú v Služobnom poriadku úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie.

Ako sa stať úradníkom?

Úradníci sa vyberajú prostredníctvom verejných výberových konaní, ktoré organizuje Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO). EPSO vyberá zamestnancov pre Parlament, ako aj pre všetky ostatné európske inštitúcie. Oznámenia o vypísaní konkurzov sa uverejňujú v Úradnom vestníku, ako aj na internetovej stránke EPSO.

 
 
Dočasní zamestnanci

Dočasných zamestnancov je možné zamestnať na vykonávanie rôznych úloh, ktoré patria do jednej z týchto kategórií:

 • obsadiť pracovné miesto, ktoré rozpočtový orgán označil ako dočasné;
 • dočasne obsadiť trvalé pracovné miesto (úradníka);
 • pomáhať osobe, ktorá zastáva funkciu ustanovenú v zmluve (predsedovia, podpredsedovia, kvestori) alebo pomáhať politickým skupinám Európskeho parlamentu.

Ako sa stať dočasným zamestnancom?

Výberové konania pre niektoré z týchto kategórií sú zverejnené na stránkach EPSO, Európskeho parlamentu a politických skupín.

 
 
Zmluvní úradníci

Zmluvní úradníci sú prijímaní s cieľom:

 • vykonávať manuálne alebo podporné administratívne úlohy;
 • nahradiť úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí dočasne nemôžu vykonávať svoje povinnosti.

You are about to be recruited as a contract staff member

You have just been contacted by a European Parliament department which wishes to offer you a post as a contract staff member.

Your recruitment will take place in three stages:

 • You will receive a letter of interest outlining the procedure under which you were selected (CAST, COSCON or selection by a political group) and asking you to forward to us, within 10 working days, a number of documents (extract from your police record, diplomas, certificates attesting to your professional experience, etc.).
  As soon as we receive your documents, they will be checked. Your qualifications and your professional experience will be assessed so that you can be placed in the right grade in the function group to which you are to be recruited. That grading will determine your salary.
 • The Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will then send you an offer specifying the dates on which your contract will begin and end, your place of employment, your grade and, on that basis, your salary.
  You will be asked to contact the Medical Service (either in Brussels or Luxembourg) to arrange a medical examination which will determine whether you are fit to take up your duties.
 • Once the Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit has received the certificate stating that you are fit to perform your duties, it will draw up your contract. You will sign the contract on the day you start work at Parliament.

Please note that you must read carefully the letter of interest, the offer and your contract. For more information about recruitment arrangements, please consult the relevant FAQs.

 
 
Akreditovaní asistenti poslancov

Poslanci Európskeho parlamentu si vyberajú a prijímajú akreditovaných asistentov poslanca na základe vzťahu vzájomnej dôvery, ktorý môže zahŕňať najmä politickú príslušnosť.

You are about to be recruited as an accredited parliamentary assistant (APA)

Your future MEP has informed you of their intention to offer you a contract as an accredited parliamentary assistant.

Your recruitment will take place in five stages:

 • Your future MEP or grouping of MEPs has made or will make a recruitment request to DG FINS, which will record the request.
 • The Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will send you a link to the People portal, where you will be able to accept or reject your job offer. Please read the offer through carefully because it contains a great deal of useful information. In particular, the offer will specify the function group to and the grade at which your MEP wants to recruit you, your basic salary, the start and end dates of your contract and your place of employment.
 • You will then be asked to fill out a brief questionnaire on the People portal.
 • Finally, you will need to upload to the People portal the documents specified in the offer. Once you have uploaded your documents and validated the submission of your file in People, the Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will check them.
 • If your file is complete, you will be sent an email asking you to log in to People and make an appointment with our services to sign your contract. If your file is not complete, you will receive an email asking you for more information or to upload additional documents to People. Once everything has been received and verified, you will be sent notice of an appointment to sign your contract. The entire recruitment process as described above will take roughly 10 working days.

For more information about your recruitment, please consult the relevant FAQs.

Further information:
 
 
Vyslaní národní experti

Národní experti sú vyslaní do Európskeho parlamentu vnútroštátnymi, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi verejnej správy alebo obdobnými úradmi členských štátov Európskej únie, členských štátov EZVO patriacich do Európskeho hospodárskeho priestoru, krajín kandidujúcich na vstup do Európskej únie alebo tretích krajín.

Títo zostávajú počas svojho pridelenia zamestnancami svojho zamestnávateľa a sú naďalej platení svojim zamestnávateľom. Popritom však môžu čerpať diéty.

Motivačný list spolu so životopisom musia byť poslané na adresu Stáleho zastúpenia členského štátu pri Európskej únii.

 
 
Dočasní agentúrni zamestnanci

Dočasní agentúrni zamestnanci sa môžu využívať v prípade potreby dočasnej výpomoci v Bruseli a Luxemburgu. Títo dočasní agentúrni zamestnanci sú prijímaní do zamestnania agentúrami dočasného zamestnávania prostredníctvom medziinštitucionálnych rámcových dohôd.

 
 
Kontakty
 
Belgicko
 
 
 
 
Luxemburg