Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)


Nábor pracovníkov

 
 

Európsky parlament celkovo zamestnáva približne 6000 úradníkov a iných pracovníkov pochádzajúcich z členských štátov Európskej únie.

 
 
 
Ako sa stať úradníkom Spoločenstva?

Európsky parlament, tak ako ostatné inštitúcie, získava zamestnancov prostredníctvom konkurzov. Existuje viacero typov konkurzov pre niekoľko úrovní, ktoré umožňujú občanov uchádzať sa o rôzne funkcie, ako napríklad administrátori, právnickí lingvisti, tlmočníci, prekladatelia, asistenti, sekretárky, kvalifikovaní pracovníci…

Oznámenia o konkurzoch sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie a v národných novinách. Na získanie informácií o zverejnení konkurzov a predbežný program sa môžete obrátiť na Európsky úrad pre výber zamestnancov (EPSO).

Všetky ustanovenia týkajúce sa verejnej správy Európskej únie sú stanovené v nariadení Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev.

Pozri :