Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Študijné návštevy – špecifický výskum

 
 

Ich cieľom je umožniť občanom vo veku nad 18 rokov hlbšie štúdium konkrétnych tém týkajúcich sa európskej integrácie. Títo občania sa môžu taktiež venovať výskumu v knižnici alebo v historickom archíve Európskeho parlamentu (v obidvoch prípadoch len v Luxemburgu).

Maximálna dĺžka študijných návštev je jeden mesiac. Záujemcovia, ktorí sa zúčastnili na stáži v Európskom parlamente, môžu podať žiadosť o študijnú návštevu až po uplynutí lehoty 6 mesiacov.

Prihlasuje sa jedným z týchto spôsobov:

Príslušný útvar overí na základe žiadostí možnosti prijatia na daných oddeleniach alebo v rámci daných orgánov Európskeho parlamentu a informuje záujemcov o rozhodnutí vo veci ich žiadosti.

Podľa platných predpisov sa Európsky parlament nepodieľa na financovaní žiadnych nákladov akejkoľvek povahy, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s návštevou.

 
 
 
Contact
 

Ak chcete získať ďalšie informácie alebo sa chcete prihlásiť na študijnú návštevu, môžete sa obrátiť na nasledujúcu adresu: