Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Záujmové skupiny

Právo na vstup pre predstaviteľov záujmových skupín

Európsky parlament a Európska komisia podpísali 23. júna 2011 medziinštitucionálnu dohodu o vytvorení spoločného registra transparentnosti.

Spoločný register posilňuje transparentnosť, pretože občania môžu ľahšie získať informácie o osobách a organizáciách, ktoré sú v styku s inštitúciami EÚ. Tento systém jedného kontaktného miesta by mal uľahčiť aj registráciu zástupcov osobitných záujmových skupín. Spoločný register zlučuje predchádzajúce samostatné registre Parlamentu a Komisie.

Riadne vyplnené žiadosti o registráciu on-line, ako je stanovené na internetovej stránke registra transparentnosti. Budú normálne spracované do 2 – 3 pracovných dní a jednotlivci získajú oprávnenie na vstup až na 12 mesiacov. On-line žiadosť o obnovenie oprávnenia na vstup by sa mala predložiť dva mesiace pred uvedeným dátumom ukončenia platnosti.

Osoby, ktoré majú oprávnenie na vstup, môžu získať jednodňový vstupný preukaz do Európskeho parlamentu na recepcii pri vchode Simone Veil Agora do budovy Altiero Spinelli (ASP) v Bruseli (strana budovy vedľa stanice Luxembourg) a pri vchodoch do budov Louise Weiss (LOW) a Winston Churchill (WIC) v Štrasburgu.

Vstupné preukazy sú dostupné v Bruseli v čase od 8.00 do 19.00 h (pon. – piat., v krátky piatok od 8.00 do 13. 00 h) a v Štrasburgu počas plenárnych zasadnutí v čase od 14.30 do 20.00 h (pon.), od 7.30 do 20.00 h (uto. – str.) a od 7.30 do 18.00 h (štv.). V tom istom čase môžu vstúpiť do priestorov Parlamentu najviac štyria akreditovaní jednotlivci z rovnakej organizácie.

Spoločný register transparentnosti obsahuje ľahko dostupné informácie o organizáciách a samostatne zárobkovo činných osobách, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky EÚ, ako aj štatistické údaje o všetkých registrovaných stranách a zoznam jednotlivcov, ktorí majú oprávnenie na vstup do Európskeho parlamentu.

Viac informácií môžete získať na:
 
 
 

Zástupcovia záujmových skupín môžu byť súkromné, verejné alebo mimovládne subjekty. Parlamentu môžu poskytovať svoje znalosti a expertízu v mnohých ekonomických, sociálnych, environmentálnych a vedeckých oblastiach. Rovnako môžu zohrávať kľúčovú úlohu v otvorenom pluralitnom dialógu, na ktorom je demokratický systém založený, a byť pre poslancov významným zdrojom informácií pri plnení ich povinností.

Vzťahy medzi európskymi inštitúciami a európskymi politickými predstaviteľmi na jednej strane a občianskou spoločnosťou, občanmi EÚ a reprezentatívnymi združeniami na druhej strane sú vymedzené a podporované Zmluvou o Európskej únii.