Neposredni dostop do osnovnega menija (pritisnite Enter)
Dostop do vsebine strani (pritisnite "Vstopi")
Neposredni dostop do seznama drugih spletnih mest (pritisnite Enter)

Poizvedbe državljanov (Ask EP)

 
 

Če želite izvedeti več o dejavnostih, pristojnostih in organizaciji Evropskega parlamenta, se lahko prek spodnjega obrazca obrnete na Oddelek za poizvedbe državljanov.

 
 
 
Vi sprašujete, mi odgovarjamo

Tukaj lahko najdete izbor nedavnih perečih tem, o katerih so državljani naslovili vprašanje na Evropski parlament, in naše odgovore.

 
 
 
Peticije Evropskemu parlamentu: Kako poteka postopek?
© WrightStudio / Fotolia   © WrightStudio / Fotolia

Kakšen je postopek za vlaganje peticij pri Evropskem parlamentu? Državljani na splošno vedo, da imajo pravico do vlaganja peticij, vendar pogosto zaprosijo za dodatne informacije o postopku in o tem, kako se te peticije pozneje obravnavajo v odboru Evropskega parlamenta. Vsi državljani Unije in vse fizične ali pravne osebe s prebivališčem ali statutarnim sedežem v eni od držav članic imajo pravico, da samostojno ali skupaj z drugimi državljani ali osebami na Evropski parlament naslovijo peticijo glede vprašanj, ki sodijo na področje delovanja Unije in ki jih neposredno zadevajo (člen 227 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člen 215 Poslovnika Evropskega parlamenta).

Za poln dostop do informacij v vašem uradnem jeziku, pišite na Oddelek za poizvedbe državljanov (Ask EP).

 
 
Kako EU spodbuja znakovne jezike?
© Monika Wisniewska / Fotolia   © Monika Wisniewska / Fotolia

Ko gre za znakovne jezike se državljani na Evropski parlament obrnejo, da bi pridobili informacije o statusu teh jezikov na ravni EU, o ukrepih za njihovo spodbujanje in o tem, kako deluje tolmačenje teh jezikov v institucijah EU. V Konvenciji Organizacije združenih narodov o pravicah invalidov (konvencija), ki jo je Evropska unija ratificirala 23. decembra 2010, je za invalide priznana svoboda izražanja in mnenja ter dostop do informacij, vključno s sprejemanjem in omogočanjem uporabe znakovnih jezikov (člen 21).

Za poln dostop do informacij v vašem uradnem jeziku, pišite na Oddelek za poizvedbe državljanov (Ask EP).

 
 
Katere ukrepe je EU sprejela za boj proti terorizmu?
© mykhailobokovan / Fotolia   © mykhailobokovan / Fotolia

Po različnih terorističnih napadih v Evropi so državljani pisali Evropskemu parlamentu in ta teroristična dejanja odločno zavrnili. Institucije EU so tudi prosili, naj uvedejo nove ukrepe za preprečevanje takšnih zločinov in boj proti njim. Terorizem je prizadel mnoge evropske države na različne načine. Ostudni teroristični napadi so ponovno pokazali, kakšen izziv sta boj proti terorizmu in preprečevanje teh zločinov ob hkratnem zagotavljanju varstva temeljnih pravic in svoboščin državljanov.

Za poln dostop do informacij v vašem uradnem jeziku, pišite na Oddelek za poizvedbe državljanov (Ask EP).

 
 
Podaljšanje dovoljenja za uporabo herbicidne snovi glifosat
© Intheskies / Fotolia   © Intheskies / Fotolia

Veliko državljanov želi izvedeti, kakšno je stališče Evropskega parlamenta glede podaljšanja dovoljenja za uporabo glifosata. Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je novembra 2015 izjavila, da je malo verjetno, da bi glifosat predstavljal rakotvorno tveganje za ljudi in da dokazi ne podpirajo razvrstitve glifosata v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, kar zadeva njegov rakotvorni potencial. Evropska komisija mora na podlagi teh zaključkov odločiti glede obnovitve odobritve glifosata na seznamu registriranih aktivnih snovi EU. Ker pa se ti zaključki razlikujejo od tistih, ki so bili glede te snovi objavljeni v preteklih študijah, so se mnogi državljani obrnili na Evropski parlament s pozivom, naj posreduje in na ta način prepreči podaljšanje odobritve za uporabo glifosata.

Za poln dostop do informacij v vašem uradnem jeziku, pišite na Oddelek za poizvedbe državljanov (Ask EP).

 
 
Plastične vrečke: Ukrepanje EU za zmanjšanje njihove uporabe
© Richard Carey / Fotolia   © Richard Carey / Fotolia

Državljani bi radi izvedeli, kako si EU prizadeva za zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk, saj negativno vplivajo na morske prostoživeče živali in okolje. V EU se plastične nosilne vrečke v skladu z Direktivo 94/62/ES štejejo za embalažo. Njihova uporaba privede do smetenja in neučinkovite porabe virov. Nenadzorovano odlaganje teh vrečk onesnažuje okolje in povečuje močno razširjen problem smetenja v vodnih telesih, kar ogroža vodne ekosisteme po vsem svetu.

Za poln dostop do informacij v vašem uradnem jeziku, pišite na Oddelek za poizvedbe državljanov (Ask EP).

 
 
 
Odgovori EP

Oglejte si vse odgovore EP na našem spletnem dnevniku.

 
 
 
Preberite tudi:

Poizvedbe državljanov so pobuda Službe Evropskega parlamenta za raziskave (EPRS); z nami se lahko povežete tudi prek naših strani na družabnih omrežjih:

 
 
 

Druge službe

Spodaj so povezave do drugih specializiranih služb in konkretnih informacij.
 
 
 
 
Poišči poslanca/poslanko Evropskega parlamenta
 
 
Informacije o pravici do peticije
 
 
Evropski parlament v tvoji državi
 
 
Obiski Evropskega parlamenta.
 
 
Prakse v Evropskem parlamentu
 
 
Možnosti zaposlitve v Evropskem parlamentu
 
 
Tvoja Evropa
 
 
Dostop do dokumentov
 
 
Vpogled v arhivske dokumente