Neposredni dostop do osnovnega menija (pritisnite Enter)
Dostop do vsebine strani (pritisnite "Vstopi")
Neposredni dostop do seznama drugih spletnih mest (pritisnite Enter)

Zaposlitev

 

Parlament skupaj zaposluje približno 8000 uradnikov in drugih uslužbencev iz držav članic Evropske unije, ki delajo v treh krajih dela (v Luxembourgu, Strasbourgu in Bruslju) ter v informacijskih pisarnah v državah članicah.

 
 
Uradniki

Javno službo Evropske unije sestavljajo uradniki v treh funkcionalnih skupinah: upravni uslužbenci (AD), strokovno-tehnični uslužbenci (AST) ter tajniki in referenti (AST/SC).

Vsi predpisi o javnih uslužbencih Evropske unije so opredeljeni v Kadrovskih predpisih za uradnike Evropske unije in Pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Kako postati uradnik?

Izbiranje uradnikov poteka na splošnih natečajih, ki jih pripravlja Evropski urad za izbor osebja (EPSO). Naloga tega urada je izbrati osebje za Parlament, pa tudi druge evropske institucije. Razpisi natečajev so objavljeni v Uradnem listu ter na spletni strani urada EPSO.

 
 
Začasni uslužbenci

Začasne uslužbence je mogoče zaposliti za opravljanje zelo različnih nalog na teh področjih:

  • na delovnem mestu, ki ga je proračunski organ opredelil kot začasno;
  • na stalnem delovnem mestu (uradnika) za določen čas;
  • za pomoč osebi, ki opravlja funkcijo iz Pogodbe (predsednik, podpredsednik, kvestor), ali političnim skupinam Evropskega parlamenta.

Kako postati začasni uslužbenec?

Izbirni postopki za nekatera navedena področja so objavljeni na spletnih mestih urada EPSO, Evropskega parlamenta in političnih skupin.

 
 
Pogodbeni uslužbenci

Pogodbeni uslužbenci se zaposlijo za

  • opravljanje fizičnih ali upravnih nalog;
  • nadomeščanje uradnikov in začasnih uslužbencev, ki trenutno ne morejo opravljati dela.
 
 
Akreditirani parlamentarni pomočniki

Poslanci Evropskega parlamenta izberejo in zaposlijo svoje akreditirane parlamentarne pomočnike na podlagi vzajemnega zaupanja, kamor je lahko zajeta zlasti politična pripadnost.

 
 
Napoteni nacionalni strokovnjaki

Nacionalne strokovnjake v Evropski parlament napoti nacionalna, regionalna ali lokalna javna uprava ali organizacija, ki se obravnava kot javni organ, v državah članicah Evropske unije, državah članicah Evropskega združenja za prosto trgovino, ki so del Evropskega gospodarskega prostora, državah kandidatkah ali tretjih državah.

Ti strokovnjaki v obdobju napotitve ostanejo zaposleni pri svojem delodajalcu, ki jih ta čas tudi plačuje. Poleg tega so predvidene tudi dnevnice.

Na stalno predstavništvo države članice pri Evropski uniji je treba poslati motivacijsko pismo in življenjepis.

 
 
Delavci

Delavci, zaposleni pri agencijah za zagotavljanje začasnega dela

Za pokritje začasnih potreb v Bruslju in Luxembourgu je mogoče na podlagi medinstitucionalnih okvirnih pogodb najeti osebje prek agencij za zagotavljanje začasnega dela.

 
 
Kontakti
 
Belgija:
 
 
 
 
 
Luksemburg: