Neposredni dostop do osnovnega menija (pritisnite Enter)
Dostop do vsebine strani (pritisnite "Vstopi")
Neposredni dostop do seznama drugih spletnih mest (pritisnite Enter)

Prakse v Evropskem parlamentu

 
 

Evropski parlament skuša prispevati k poklicnemu usposabljanju državljanov ter jim omogočiti, da se bolje seznanijo z njim in njegovim delom. Zato v okviru svojega sekretariata pripravlja različne možnosti opravljanja prakse.

 
 
 
Praksa za univerzitetne diplomante (t.i. praksa Roberta Schumana)

Praksa za univerzitetne diplomante je namenjena dopolnjevanju znanja, pridobljenega med študijem, in seznanjanju z dejavnostmi Evropske unije, zlasti Evropskega parlamenta.

Na voljo so različne vrste prakse:

 • splošna praksa, ki jo lahko opravljajo vsi kandidati, ki izpolnjujejo ustrezna merila;
 • novinarska praksa: kandidati morajo imeti strokovne izkušnje in to dokazati z objavljenimi prispevki ali s članstvom v enem od novinarskih združenj v državi članici Evropske unije ali z novinarsko izobrazbo, priznano v državah članicah Evropske unije ali v državah kandidatkah;
 • praksa na temo nagrade Saharova: namen programa je poglobiti znanje o delovanju Evropskega parlamenta pri zagotavljanju človekovih pravic in o mednarodnih standardih s tega področja. Namenjen je kandidatom, ki se zelo zanimajo za vprašanja človekovih pravic.

Kandidati za opravljanje prakse za univerzitetne diplomante :

 • morajo biti državljani države članice Evropske unije ali države kandidatke za pristop k Evropski uniji, razen za primere iz člena 5(2) internega pravilnika;
 • morajo biti ob nastopu prakse stari najmanj 18 let;
 • morajo imeti odlično znanje enega uradnega jezika Evropske unije;
 • predhodno niso smeli več kot štiri zaporedne tedne opravljati plačane prakse, ki je bila financirana iz proračuna Evropske unije.

Ta praksa se opravlja pet mesecev in je ni mogoče podaljšati.

Datumi opravljanja prakse in roki za oddajo prijav:

 • Rok za prijavo: od 15. avgusta do 15. oktobra (do polnoči)
  Trajanje prakse: od 15. avgusta do 15. oktobra (do polnoči)
 • Rok za prijavo: od 15. marca do 15. maja (do polnoči)
  Trajanje prakse: od 1. oktobra do 28./29. februarja

Vsako leto se za opravljanje prakse v Parlamentu poteguje 25.000 kandidatov, izbranih pa jih je 600.

Če se želite na prakso prijaviti, morate izpolnjevati naštete pogoje in izpolniti prijavni obrazec na spletu.


Preden se prijavite

 • Preden izpolnite prijavni obrazec, vam priporočamo, da skrbno preberete interni pravilnik za opravljanje prakse in študijske obiske v generalnem sekretariatu Evropskega parlamenta in pogosto zastavljena vprašanja.
 • Za izpolnitev posameznih strani obrazca imate na voljo največ 30 minut. Če pustite prijavni obrazec 30 minut neaktiven, se bodo vpisani podatki izgubili.
 • Priporočljivo je, da z oddajo prijave ne čakate do zadnjega dne, saj lahko veliko število prijavnic preobremeni računalniški sistem.
 • Invalidni kandidati morajo v prijavnem obrazcu pazljivo prebrati določbe, ki se nanašajo nanje.
 • Vpisa ne morete spreminjati na spletu. Vpis se zaključi in predloži v enem samem koraku. Ko boste izpolnili prijavni obrazec, se pred njegovo oddajo prepričajte, da so podatki v njem točni in da je v celoti izpolnjen.
 • Vse nepopolne prijave bodo avtomatično zavrnjene.
 • Po potrditvi in oddaji prijave na spletu boste avtomatično prejeli sporočilo o potrditvi na vaš elektronski naslov. Sporočilo vsebuje številko potrditve, ki jo morate navesti v vseh kasnejših dopisih v zvezi s prakso, ter pregled vaše prijave v formatu pdf, ki jo bomo od vas zahtevali v papirni obliki, če vam bomo prakso ponudili.
 
 
Prevajalska praksa za univerzitetne diplomante

Ta praksa je namenjena zgolj univerzitetnim diplomantom ali diplomantom enakovrednih izobraževalnih zavodov. Namenjena je dopolnitvi znanja, pridobljenega med študijem, in seznanitvi z dejavnostmi Evropske unije, predvsem Evropskega parlamenta.

Kandidati za opravljanje prevajalske prakse za univerzitetne diplomante:

 • morajo biti državljani države članice EU ali države kandidatke;
 • morajo biti ob nastopu prakse stari najmanj 18 let;
 • morajo pred rokom za oddajo prijav dokončati univerzitetni študij, ki traja najmanj tri leta in se zaključi z diplomo;
 • morajo imeti odlično znanje enega uradnega jezika Evropske unije ali uradnega jezika države kandidatke za pristop k Evropski uniji in dobro znanje dveh drugih uradnih jezikov Evropske unije;
 • pred tem ne smejo opravljati druge prakse ali več kot štiri zaporedne tedne opravljati plačanega dela, ki se financira iz proračuna Evropske unije.

Prevajalska praksa za univerzitetne diplomante traja tri mesece in se lahko izjemoma podaljša za največ tri mesece.

Obdobja prakse in roki za oddajo prijav:

 • Začetek opravljanja prakse: 1. januar
  Obdobja za prijavo: 15. junij–15. avgust)
 • Začetek opravljanja prakse: 1. april
  Obdobja za prijavo: 15. september–15. november (opolnoči)
 • Začetek opravljanja prakse: 1. julij
  Obdobja za prijavo: 15. december–15. februar (opolnoči)
 • Začetek opravljanja prakse: 1. oktober
  Obdobja za prijavo: 15. marec–15. maj (opolnoči)

Priporočljivo je, da z oddajo prijave ne čakate do zadnjega dne, saj utegne veliko število prijav preobremeniti računalniški sistem.

Prevajalska praksa se opravlja v Luxembourgu.

Štipendija v letu 2018 znaša okvirno 1 313,37 EUR na mesec.

Če vas zanima opravljanje prevajalske prakse za univerzitetne diplomante, preberite interni pravilnik o opravljanju prevajalske prakse.

Prosimo, da upoštevate pogoje za sprejem. Če boste izbrani v predizboru, boste morali poslati naslednja dokazila:

 • ustrezno izpolnjeno in podpisano prijavnico,
 • kopijo potnega lista ali osebne izkaznice,
 • kopije diplom in spričeval,
 • kopijo univerzitetnih ocen, če jih imate na voljo.

Na tej stopnji še ni treba pošiljati dokazil. Predložiti jih boste morali samo, če boste izbrani.

Takrat bo vaša prijava veljavna samo, če boste predložili vse zgoraj navedene dokumente.

Če izpolnjujete pogoje za sprejem, izpolnite prijavnico na spletu.

Če boste pustili prijavnico 30 minut neaktivno, se bodo vpisani podatki izgubili. Zato vam svetujemo, da pred izpolnjevanjem natančno preberete interni pravilnik o opravljanju prevajalske prakse.

Ko boste prijavo oddali, je na spletu ne boste mogli več spreminjati, saj izpolnitev in oddaja potekata v enem samem koraku. Na voljo je vzorčni obrazec (glej spodnjo povezavo), ki vam lahko pomaga pri pripravi prijave, preden se prijavite na spletu.

Opomba: zapišite si številko, ki vam bo dodeljena po potrditvi prijave na spletu.

 
 
Praksa za usposabljanje na področju prevajanja

Evropski parlament omogoča opravljanje prakse za usposabljanje na področju prevajanja kandidatom, ki imajo pred iztekom roka za oddajo prijav srednješolsko izobrazbo, potrjeno z diplomo, ki ustreza ravni za vstop na univerzo, ali enakovredno raven višje ali tehnične izobrazbe. Ta možnost je namenjena predvsem kandidatom, ki morajo opraviti prakso v okviru izobraževalnega programa, pod pogojem, da so prvi dan prakse dosegli starost 18 let.

Kandidati za opravljanje prakse za usposabljanje na področju prevajanja:

 • morajo biti državljani države članice EU ali države kandidatke ;
 • morajo biti ob nastopu prakse stari najmanj 18 let
 • morajo imeti odlično znanje enega uradnega jezika Evropske unije ali uradnega jezika države kandidatke za pristop k Evropski uniji in dobro znanje dveh drugih uradnih jezikov Evropske unije
 • pred tem ne smejo opravljati druge prakse ali več kot štiri zaporedne tedne opravljati plačanega dela, ki se financira iz proračuna Evropske unije.

Praksa za usposabljanje na področju prevajanja traja od enega do treh mesecev in se lahko izjemoma podaljša za največ tri mesece.

Obdobja prakse in roki za oddajo prijav:

 • Začetek opravljanja prakse: 1. januar
  Obdobja za prijavo: 15. junij–15. avgust)
 • Začetek opravljanja prakse: 1. april
  Obdobja za prijavo: 15. september–15. november (opolnoči)
 • Začetek opravljanja prakse: 1. julij
  Obdobja za prijavo: 15. december–15. februar (opolnoči)
 • Začetek opravljanja prakse: 1. oktober
  Obdobja za prijavo: 15. marec–15. maj (opolnoči)

Priporočljivo je, da z oddajo prijave ne čakate do zadnjega dne, saj utegne veliko število prijav preobremeniti računalniški sistem.

Praksa za usposabljanje na področju prevajanja se opravlja v Luxembourgu.

Praktikanti, ki bodo opravljali prakso za usposabljanje na področju prevajanja, bodo prejemali mesečno nadomestilo, ki v letu 2018 znaša okvirno 322,10 EUR

Če vas zanima opravljanje prakse za usposabljanje na področju prevajanja, preberite interni pravilnik o opravljanju prevajalske prakse

Prosimo, da upoštevate pogoje za sprejem. Če boste izbrani v predizboru, boste morali poslati naslednja dokazila:

 • ustrezno izpolnjeno in podpisano prijavnico,
 • kopijo potnega lista ali osebne izkaznice,
 • kopije diplom in spričeval,
 • kopijo univerzitetnih rezultatov, če jih imate na voljo.

Na tej stopnji še ni treba pošiljati dokazil. Predložiti jih boste morali samo, če boste izbrani.

Takrat bo vaša prijava veljavna samo, če boste predložili vse zgoraj navedene dokumente.

Če izpolnjujete pogoje za sprejem, izpolnite prijavnico na spletu.

Če boste pustili prijavnico 30 minut neaktivno, se bodo vpisani podatki izgubili. Zato vam svetujemo, da pred izpolnjevanjem prijavnice dobro preberete interni pravilnik o opravljanju prevajalske prakse.

Ko boste prijavo oddali, je na spletu ne boste mogli več spreminjati, saj izpolnitev in oddaja potekata v enem samem koraku. Na voljo je vzorčni obrazec (glej spodnjo povezavo), ki vam lahko pomaga pri pripravi prijave, preden se prijavite na spletu.

Opomba: zapišite si številko, ki vam bo dodeljena po potrditvi prijave na spletu.

 
 
Konferenčni tolmači

Generalni direktorat Evropskega parlamenta za logistiko in tolmačenje za konference ne omogoča osnovnega usposabljanja jezikoslovcem, ki se želijo specializirati za konferenčno tolmačenje, saj je po načelu subsidiarnosti to odgovornost nacionalnih organov držav članic.

Če že imate diplomo iz konferenčnega tolmačenja in je vaša jezikovna kombinacija koristna za našo institucijo, razmislite o prijavi na akreditacijski preizkus ali na natečaj za izbor kadrov (glejte Tolmačiti za Evropo).

Druge možnosti

Če vas zanima poklic konferenčnega tolmača, vendar zanj še niste usposobljeni, ponujajo številne univerze v Evropi študije, ki usposabljajo za prevajanje in tolmačenje. Za seznam univerz, ki ponujajo redne študije, sledite tej povezavi.

Če že imate diplomo iz katere koli smeri, vendar bi se vseeno radi usposabljali za poklic konferenčnega tolmača, vas bo zagotovo zanimalo, da se program « European Masters » izvaja na številnih visokošolskih ustanovah.

 
 
 
 

Varstvo osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov je predstavljena na navedenih straneh.

 
 
Kontakti
 
Za nadaljnje informacije o vrsti prakse, ki vas zanima, se obrnite na ustrezno pisarno po tem, ko preberete ustrezne pravilnike.
Za splošno usmeritev / novinarsko usmeritev in prakso za usposabljanje
Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG
 
Praksa za prevajalce
European Parliament

Translation Traineeships Office
TOB 07A017
L - 2929 LUXEMBOURG