Neposredni dostop do osnovnega menija (pritisnite Enter)
Dostop do vsebine strani (pritisnite "Vstopi")
Neposredni dostop do seznama drugih spletnih mest (pritisnite Enter)


Prakse v Evropskem parlamentu

 
 

Evropski parlament skuša prispevati k poklicnemu usposabljanju državljanov ter jim omogočiti, da se bolje seznanijo z njim in njegovim delom. Zato v okviru svojega sekretariata pripravlja različne možnosti opravljanja prakse.

 
 
 
Praksa za univerzitetne diplomante – splošna usmeritev ali novinarska usmeritev (Schumanova štipendija)

Praksa za univerzitetne diplomante je namenjena dopolnjevanju znanja, pridobljenega med študijem, in seznanjanju z dejavnostmi Evropske unije, zlasti Evropskega parlamenta.

Te prakse so:

 • prakse Roberta Schumana, splošna usmeritev,
 • prakse Roberta Schumana, novinarska usmeritev

Kandidati za opravljanje prakse za univerzitetne diplomante:

 • morajo biti državljani države članice Evropske unije ali države kandidatke za pristop k Evropski uniji, razen za primere člena 5(2) internega pravilnika;
 • morajo biti državljani države članice Evropske unije ali države kandidatke za pristop k Evropski uniji, razen za primere člena 5(2) internega pravilnika;
 • morajo imeti odlično znanje enega uradnega jezika Evropske unije;
 • pred tem ne smejo opravljati druge prakse ali več kot štiri zaporedne tedne opravljati plačanega dela, ki se financira iz proračuna Evropske unije.

Kandidati za opravljanje praks Roberta Schumana, novinarska usmeritev, morajo imeti strokovne izkušnje in to dokazati ali z objavljenimi prispevki ali s članstvom v eni izmed novinarskih zvez v državi članici Evropske unije ali z novinarsko izobrazbo, priznano v državah članicah Evropske unije ali v državah kandidatkah.

Ta praksa se opravlja pet mesecev in je ni mogoče podaljšati.

Datumi opravljanja prakse in roki za oddajo prijav:

 • Rok za prijave: od 15. avgusta do 15. oktobra (do polnoči)
  Trajanje prakse: od 1. marca do 31. julija
 • Rok za prijave: od 15. marca do 15. maja (do polnoči)
  Trajanje prakse: od 1. oktobra do 28./29. februarja

Če se želite na prakso prijaviti, morate izpolnjevati naštete pogoje in izpolniti prijavni obrazec na spletu.

Priporočljivo je, da z oddajo prijave ne čakate do zadnjega dne, saj lahko veliko število prijavnih obrazcev preobremeni računalniški sistem.

Vsako leto se za možnost prakse v Parlamentu poteguje 25.000 kandidatov. Izbranih je le 600.

Pri spletni prijavi imate na voljo največ 30 minut za izpolnitev vsake strani obrazca. Če boste pustili prijavni obrazec 30 minut neaktiven, se bodo vpisani podatki izgubili. Zato vam svetujemo, da pred izpolnjevanjem prijavnega obrazca dobro preberete Interni pravilnik o opravljanju prakse in študijskih obiskih v generalnem sekretariatu Evropskega parlamenta in pogosto zastavljena vprašanja.

Da bi se prijavili za prakso v Generalnem direktoratu, ki najbolj ustreza vašemu profilu, se lahko seznanite z opisi njihovih dejavnosti prek spletne povezave za informacije i na zadnji strani prijavnega obrazca ali obiščete spletno stran sekretariata Evropskega parlamenta./p>

Prijave ne morete spreminjati na spletu. Vpis in predložitev potekata v enem samem koraku. Ko boste izpolnili prijavni obrazec, se pred njegovo oddajo prepričajte, da so podatki na njem točni in da je v celoti izpolnjen.

Pošljete lahko le eno prijavo za eno usmeritev. Če boste poslali več prijav za eno usmeritev, bomo upoštevali le najnovejšo.

Opomba: vse nepopolne prijave bodo avtomatično zavrnjene.

Po potrditvi/oddaji prijave na spletu boste avtomatično prejeli sporočilo o potrditvi na vaš elektronski naslov. Sporočilo vsebuje številko potrditve, ki jo morate navesti v vseh kasnejših dopisih v zvezi s prakso, ter pregled vaše prijave v formatu pdf, ki jo bomo od vas zahtevali v papirni obliki, če vam bomo ponudili prakso.

 
 
Praksa za usposabljanje

Evropski parlament omogoča opravljanje prakse mladim, ki so (pred iztekom roka za vložitev prošnje) zaključili srednješolsko izobraževanje, potrjeno z diplomo, ki ustreza ravni za vstop na univerzo, ali enakovredno raven višje ali tehnične izobrazbe. Ta možnost je namenjena predvsem mladim, ki morajo prakso opraviti v okviru izobraževalnega programa, pod pogojem, da so prvi dan prakse dopolnili starost 18 let.

Praksa traja od enega do štirih mesecev z možnostjo izjem.

(1) Neobvezna praksa za usposabljanje

Datum začetka prakse in rok za prejem prijav za neobvezno prakso

 • Obdobje za prijavo: 1. avgust – 1. oktober
  Začetek opravljanja prakse (največ 4 meseci): 1. januar
 • Obdobje za prijavo: 1. december – 1. februar
  Začetek opravljanja prakse (največ 4 meseci): 1. maj
 • Obdobje za prijavo: 1. april – 1. junij
  Začetek opravljanja prakse (največ 4 meseci): 1. september

(2) Obvezna praksa za usposabljanje

Evropski parlament lahko sprejme kandidate, ki izpolnjujejo splošne pogoje za sprejem, če je praksa obvezna v okviru:

 • univerzitetnega izobraževalnega programa ali programa enakovredne izobraževalne institucije,
 • poklicnega usposabljanja na visoki ravni, ki ga izvaja neprofitna organizacija (predvsem javne ustanove in organizacije),
 • obveznosti, ki so pogoj za opravljanje nekega poklica,

ob utemeljitvi omenjenih ustanov oziroma organizacij, ki usposabljajo za opravljanje določenega poklica.

Datum začetka prakse in rok za prejem prijav za obvezno prakso

 • Rok za prijavo: 1. oktober
  Začetek opravljanja prakse: med 1. januarjem in 30. aprilom
 • Rok za prijavo: 1. februar
  Začetek opravljanja prakse: med 1. majem in 31. avgustom
 • Rok za prijavo: 1. junij
  Začetek opravljanja prakse: med 1. septembrom in 31. decembrom

Če se želite prijaviti za opravljanje prakse, morate izpolnjevati pogoje za sprejem in izpolniti prijavni obrazec na spletu.

Priporočljivo je, da z oddajo prijave ne čakate do zadnjega dneva roka prijave in tako preprečite preobremenitev računalniškega sistema, ki lahko nastane zaradi velikega števila prijav.

Če pustite prijavni obrazec 30 minut neaktiven, se bodo vpisani podatki izgubili. Zato vam svetujemo, da pred izpolnjevanjem prijavnega obrazca dobro preberete Interni pravilnik za opravljanje prakse in študijske obiske v generalnem sekretariatu Evropskega parlamenta in pogosto zastavljena vprašanja.

Za lažjo izbiro direktorata, ki najbolje ustreza vašemu profilu, lahko preberete opis generalnih direktoratov preko gumba za informacije i na zadnji strani prijavnega obrazca ali pa obiščete spletno stran Generalnega sekretariata Parlamenta.

Vpisa ne morete spreminjati na spletu. Vpis in predložitev potekata v enem samem koraku. Ko boste izpolnili prijavni obrazec, pred oddajo še enkrat preverite, ali je pravilno izpolnjen.

Opomba: vse nepopolne prijave bodo avtomatično zavrnjene.

Po potrditvi/oddaji prijave na spletu boste avtomatično prejeli sporočilo o potrditvi na vaš naslov elektronske pošte. Sporočilo vsebuje številko potrditve, ki jo morate navesti v vseh kasnejših dopisih v zvezi s prakso, ter povezavo do pregleda vaše prijave v formatu pdf, ki jo bomo od vas zahtevali v papirni obliki, če vam bomo ponudili prakso.

 
 
Program prakse za invalide

Evropski parlament podpira enake možnosti in spodbuja invalide in invalidke, da se prijavijo za opravljanje njegovih programov prakse.

Kot pozitivni ukrep jim ponuja plačano prakso, katere namen je olajšati njihovo vključevanje v delo.

Praksa je namenjena posameznikom z univerzitetno ali enakovredno izobrazbo in osebam, ki nimajo univerzitetne izobrazbe (člen 22 Internega pravilnika o opravljanju prakse in študijskih obiskih v generalnem sekretariatu Evropskega parlamenta, ki zadeva akademske kvalifikacije, potrebne za sprejem na plačano prakso, za ta program torej ne velja).

Glavni namen programa je številnim invalidom ponuditi pomembne in dragocene delovne izkušnje ter priložnost, da se seznanijo z dejavnostmi Evropskega parlamenta.

Ta praksa se opravlja pet mesecev in je ni mogoče podaljšati. Upoštevati je treba, da praksa praktikantom ne daje pravice do prihodnje zaposlitve v Evropskem parlamentu: uradniki se zaposlijo na podlagi natečajev, ki jih organizira Evropski urad za izbor osebja (EPSO); pogodbeni uslužbenci se zaposlijo na podlagi razpisa za prijavo interesa, ki ga objavi EPSO.

Začetek prakse in rok za prijavo.

 • Rok za prijavo: 15. avgust–15. oktober (opolnoči)
  Začetek prakse: 1. marec
 • Rok za prijavo: 15. marec–15. maj (opolnoči)
  Začetek prakse: 1. oktober

Priporočljivo je, da z oddajo prijave ne čakate do zadnjega dne, saj lahko veliko število prijavnic preobremeni računalniški sistem.

Kandidati za ta program morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • biti morajo državljani države članice EU ali države prosilke;
 • na dan začetka prakse morajo biti stari več kot 18 let;
 • odlično morajo znati enega od uradnih jezikov Evropske unije;
 • pred tem ne smejo opravljati druge prakse ali več kot štiri zaporedne tedne opravljati plačanega dela, ki se financira iz proračuna Evropske unije;
 • dokazati morajo, da so invalidi (zdravniško potrdilo ali dokazilo o invalidnosti/invalidska kartica, ki ju izda nacionalni organ).

Če boste med predhodno izbranimi kandidati, ki jih izbere določen generalni direktorat, nam boste morali poslati naslednje dokumente:

 • dokazilo o invalidnosti, ki je priznano v eni od držav članic Evropske unije ali v državi prosilki;
 • pravilno izpolnjen obrazec za razumne prilagoditve;
  Prosimo vas, da upoštevate, da si bomo po najboljših močeh in v razumni meri prizadevali za izpolnitev vaših potreb (kar bo določil odbor, pristojen za razumne prilagoditve). Izpolnitev tega obrazca ne pomeni, da bodo vsi zahtevani ukrepi lahko izvedeni.
 • vašo diagnozo in povzetek zdravstvene anamneze, prevedena v angleščino ali francoščino, v zaprti kuverti z oznako „zaupno”;
 • kopijo potnega lista ali osebne izkaznice;
 • kopijo zadnjega spričevala ali univerzitetne diplome/univerzitetnih diplom, če jo/jih imate;
 • pravilno podpisan prijavni obrazec.

Prosimo vas, da upoštevate, da se bodo vse informacije o invalidnosti, ki jih boste poslali, obravnavale strogo zaupno, obravnavali pa jih bodo samo uslužbenci Evropskega parlamenta, ki so odgovorni za analizo možnih razumnih prilagoditev, da bi zagotovili določene prilagoditve na delovnem mestu in vam olajšali iskanje dostopne nastanitve, prevoza in pomoči.

Če boste izbrani, boste morali poslati naslednje dokumente:

 • pogodbo o opravljanju prakse;
 • podpisano izjavo o zaupnosti.

Če vas zanima opravljanje prakse v okviru te izbire, preberite opis programa prakse za invalide, Interni pravilnik o opravljanju prakse in študijskih obiskih v generalnem sekretariatu Evropskega parlamenta in praktične informacije za Bruselj in Luxembourg.

Mesta za prakso so predvidena v Bruslju in Luxembourgu.

Če izpolnjujete pogoje za sprejem, izpolnite prijavni obrazec na spletu. Ne pozabite, da se bodo vpisani podatki izgubili, če bo vaš prijavni obrazec na spletu 90 minut neaktiven. Prijava se izpolni in odda v enem samem koraku in je kasneje ne morete spreminjati. Ko izpolnite prijavni obrazec, se pred oddajo prepričajte, da je v celoti izpolnjen.

Po potrditvi/oddaji prijavnega obrazca na spletu boste na svoj elektronski naslov avtomatično prejeli sporočilo o potrditvi in kopijo prijavnega obrazca. Sporočilo vsebuje številko potrditve, ki jo morate navesti v vseh kasnejših dopisih v zvezi s prakso, in povezavo do pregleda vaše prijave v formatu pdf, ki jo bomo od vas zahtevali v papirni obliki, če vam bomo ponudili prakso.

Če prijavnega obrazca na spletu ne morete izpolniti, se prek elektronske pošte obrnite na službo za opravljanje prakse(stages@europarl.europa.eu) da vam ga pošljemo v formatu Word:

Za dodatne informacije preberite:
 
 
Prevajalska praksa za univerzitetne diplomante

Ta praksa je namenjena zgolj univerzitetnim diplomantom ali diplomantom enakovrednih izobraževalnih zavodov. Namenjena je dopolnitvi znanja, pridobljenega med študijem, in seznanitvi z dejavnostmi Evropske unije, predvsem Evropskega parlamenta.

Kandidati za opravljanje prevajalske prakse za univerzitetne diplomante:

 • morajo biti državljani države članice EU ali države kandidatke;
 • morajo biti ob nastopu prakse stari najmanj 18 let;
 • morajo pred rokom za oddajo prijav dokončati univerzitetni študij, ki traja najmanj tri leta in se zaključi z diplomo;
 • morajo imeti odlično znanje enega uradnega jezika Evropske unije ali uradnega jezika države kandidatke za pristop k Evropski uniji in dobro znanje dveh drugih uradnih jezikov Evropske unije;
 • pred tem ne smejo opravljati druge prakse ali več kot štiri zaporedne tedne opravljati plačanega dela, ki se financira iz proračuna Evropske unije.

Prevajalska praksa za univerzitetne diplomante traja tri mesece in se lahko izjemoma podaljša za največ tri mesece.

Obdobja prakse in roki za oddajo prijav:

 • Začetek opravljanja prakse: 1. januar
  Obdobja za prijavo: 15. junij–15. avgust)
 • Začetek opravljanja prakse: 1. april
  Obdobja za prijavo: 15. september–15. november (opolnoči)
 • Začetek opravljanja prakse: 1. julij
  Obdobja za prijavo: 15. december–15. februar (opolnoči)
 • Začetek opravljanja prakse: 1. oktober
  Obdobja za prijavo: 15. marec–15. maj (opolnoči)

Priporočljivo je, da z oddajo prijave ne čakate do zadnjega dne, saj utegne veliko število prijav preobremeniti računalniški sistem.

Prevajalska praksa se opravlja v Luxembourgu.

Štipendija v letu 2015 znaša okvirno 1 223,26 EUR na mesec.

Če vas zanima opravljanje prevajalske prakse za univerzitetne diplomante, preberite interni pravilnik o opravljanju prevajalske prakse.

Prosimo, da upoštevate pogoje za sprejem. Če boste izbrani v predizboru, boste morali poslati naslednja dokazila:

 • ustrezno izpolnjeno in podpisano prijavnico,
 • kopijo potnega lista ali osebne izkaznice,
 • kopije diplom in spričeval,
 • kopijo univerzitetnih ocen, če jih imate na voljo.

Na tej stopnji še ni treba pošiljati dokazil. Predložiti jih boste morali samo, če boste izbrani.

Takrat bo vaša prijava veljavna samo, če boste predložili vse zgoraj navedene dokumente.

Če izpolnjujete pogoje za sprejem, izpolnite prijavnico na spletu.

Če boste pustili prijavnico 30 minut neaktivno, se bodo vpisani podatki izgubili. Zato vam svetujemo, da pred izpolnjevanjem natančno preberete interni pravilnik o opravljanju prevajalske prakse.

Ko boste prijavo oddali, je na spletu ne boste mogli več spreminjati, saj izpolnitev in oddaja potekata v enem samem koraku. Na voljo je vzorčni obrazec (glej spodnjo povezavo), ki vam lahko pomaga pri pripravi prijave, preden se prijavite na spletu.

Opomba: zapišite si številko, ki vam bo dodeljena po potrditvi prijave na spletu.

 
 
Praksa za usposabljanje na področju prevajanja

Evropski parlament omogoča opravljanje prakse za usposabljanje na področju prevajanja kandidatom, ki imajo pred iztekom roka za oddajo prijav srednješolsko izobrazbo, potrjeno z diplomo, ki ustreza ravni za vstop na univerzo, ali enakovredno raven višje ali tehnične izobrazbe. Ta možnost je namenjena predvsem kandidatom, ki morajo opraviti prakso v okviru izobraževalnega programa, pod pogojem, da so prvi dan prakse dosegli starost 18 let.

Kandidati za opravljanje prakse za usposabljanje na področju prevajanja:

 • morajo biti državljani države članice EU ali države kandidatke ;
 • morajo biti ob nastopu prakse stari najmanj 18 let
 • morajo imeti odlično znanje enega uradnega jezika Evropske unije ali uradnega jezika države kandidatke za pristop k Evropski uniji in dobro znanje dveh drugih uradnih jezikov Evropske unije
 • pred tem ne smejo opravljati druge prakse ali več kot štiri zaporedne tedne opravljati plačanega dela, ki se financira iz proračuna Evropske unije.

Praksa za usposabljanje na področju prevajanja traja od enega do treh mesecev in se lahko izjemoma podaljša za največ tri mesece.

Obdobja prakse in roki za oddajo prijav:

 • Začetek opravljanja prakse: 1. januar
  Obdobja za prijavo: 15. junij–15. avgust)
 • Začetek opravljanja prakse: 1. april
  Obdobja za prijavo: 15. september–15. november (opolnoči)
 • Začetek opravljanja prakse: 1. julij
  Obdobja za prijavo: 15. december–15. februar (opolnoči)
 • Začetek opravljanja prakse: 1. oktober
  Obdobja za prijavo: 15. marec–15. maj (opolnoči)

Priporočljivo je, da z oddajo prijave ne čakate do zadnjega dne, saj utegne veliko število prijav preobremeniti računalniški sistem.

Praksa za usposabljanje na področju prevajanja se opravlja v Luxembourgu.

Praktikanti, ki bodo opravljali prakso za usposabljanje na področju prevajanja, bodo prejemali mesečno nadomestilo, ki v letu 2015 znaša okvirno 300 EUR

Če vas zanima opravljanje prakse za usposabljanje na področju prevajanja, preberite interni pravilnik o opravljanju prevajalske prakse

Prosimo, da upoštevate pogoje za sprejem. Če boste izbrani v predizboru, boste morali poslati naslednja dokazila:

 • ustrezno izpolnjeno in podpisano prijavnico,
 • kopijo potnega lista ali osebne izkaznice,
 • kopije diplom in spričeval,
 • kopijo univerzitetnih rezultatov, če jih imate na voljo.

Na tej stopnji še ni treba pošiljati dokazil. Predložiti jih boste morali samo, če boste izbrani.

Takrat bo vaša prijava veljavna samo, če boste predložili vse zgoraj navedene dokumente.

Če izpolnjujete pogoje za sprejem, izpolnite prijavnico na spletu.

Če boste pustili prijavnico 30 minut neaktivno, se bodo vpisani podatki izgubili. Zato vam svetujemo, da pred izpolnjevanjem prijavnice dobro preberete interni pravilnik o opravljanju prevajalske prakse.

Ko boste prijavo oddali, je na spletu ne boste mogli več spreminjati, saj izpolnitev in oddaja potekata v enem samem koraku. Na voljo je vzorčni obrazec (glej spodnjo povezavo), ki vam lahko pomaga pri pripravi prijave, preden se prijavite na spletu.

Opomba: zapišite si številko, ki vam bo dodeljena po potrditvi prijave na spletu.

 
 
Konferenčni tolmači

Generalni direktorat Evropskega parlamenta za tolmačenje in konference ne omogoča osnovnega usposabljanja jezikoslovcem, ki se želijo specializirati za konferenčno tolmačenje, saj je po načelu subsidiarnosti to odgovornost nacionalnih organov držav članic.

Če že imate diplomo iz konferenčnega tolmačenja in je vaša jezikovna kombinacija koristna za našo institucijo, razmislite o prijavi na akreditacijski preizkus ali na natečaj za izbor kadrov (glejte Tolmačiti za Evropo).

Druge možnosti

Če vas zanima poklic konferenčnega tolmača, vendar zanj še niste usposobljeni, ponujajo številne univerze v Evropi študije, ki usposabljajo za prevajanje in tolmačenje. Za seznam univerz, ki ponujajo redne študije, sledite tej povezavi.

Če že imate diplomo iz katere koli smeri, vendar bi se vseeno radi usposabljali za poklic konferenčnega tolmača, vas bo zagotovo zanimalo, da se program « European Masters » izvaja na številnih visokošolskih ustanovah.

 
 
 
 

Varstvo osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov je predstavljena na navedenih straneh.

 
 
Kontakti
 
Za nadaljnje informacije o vrsti prakse, ki vas zanima, se obrnite na ustrezno pisarno po tem, ko preberete ustrezne pravilnike.
Za splošno usmeritev / novinarsko usmeritev in prakso za usposabljanje
Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG
 
Praksa za prevajalce
European Parliament

Translation Traineeships Office
TOB 02B005
L - 2929 LUXEMBOURG