Neposredni dostop do osnovnega menija (pritisnite Enter)
Dostop do vsebine strani (pritisnite "Vstopi")
Neposredni dostop do seznama drugih spletnih mest (pritisnite Enter)

Etika in preglednost

 

Evropski parlament pridobiva vse večji pomen in vpliv, zlasti z zadnjo Pogodbo o Evropski uniji (PEU) in Pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU), zato je nadvse pomembno, da zastopa interese evropskih državljanov na popolnoma odprt in pregleden način.

Tako imajo evropski državljani pravico, da pozorno spremljajo dejavnosti svojih izvoljenih poslancev in preverjajo, ali ti upoštevajo stroga načela ravnanja in ohranjajo uravnotežene odnose z zastopniki interesov. Državljani naj bi bili tudi upravičeni do tega, da od uslužbencev Parlamenta pričakujejo najvišje standarde glede ravnanja in učinkovitosti. Ne nazadnje morajo imeti državljani pravico do dostopa do dokumentov evropskih institucij v skladu z nujnimi omejitvami iz Uredbe (ES) št. 1049/2001.

Vsa navedena orodja za preglednost so v skladu z zavezo Parlamenta k preglednosti namenjena omogočanju nadzora državljanov nad dejavnostmi Parlamenta, zlasti nad njegovim zakonodajnim delom.

 
 
         


Institucije, organi, uradi in agencije Unije zaradi spodbujanja dobrega upravljanja in zagotovitve sodelovanja civilne družbe, pri svojem delu kar najbolj upoštevajo načelo javnosti delovanja.
(Člen 15 PDEU)

 
 
 

Institucije dajejo državljanom in predstavniškim združenjem na ustrezen način možnost izražanja in javne izmenjave mnenj glede vseh področij delovanja Unije.