Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP)

 
 

Vill du veta mer om vad Europaparlamentet gör, vilka befogenheter det har och hur det är organiserat kan du kontakta enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) med hjälp av formuläret här nedanför.

 
 
 
Du frågar, vi svarar

Se ett urval av de mest brännande frågorna som folk har skrivit om till Europaparlamentet den senaste tiden, och se vad vi har svarat.

 
 
 
Vad gör EU för att bekämpa it-brottslighet?
Keyboard with cybercrime button   © ArtemSam / Fotolia

Människor skriver till Europaparlamentet och undrar vad EU gör för att bekämpa it brottslighet. För att bekämpa it-brottslighet EU har infört lagstiftning och stöder samarbete inom ramen för sin strategi för cybersäkerhet från 2013.

 
 
Vintertid: dags att ställa om klockorna – men varför?
Clock going back to wintertime   © Jan Engel / Fotolia

Medborgare vänder sig regelbundet till Europaparlamentet med synpunkter på tidsomställningen. Vissa är positiva till systemet med sommartid och vintertid, medan andra uppmanar parlamentet att avskaffa det. Söndagen den 29 oktober 2017 vred vi tillbaka klockan med en timme – men varför gör vi det egentligen?

 
 
Vad gör EU för att minska matsvinnet?
Recyclable food waste in bin   © Gary Perkin / Fotolia

Matsvinnet i EU beräknas uppgå till runt 88 miljoner ton på ett enda år, vilket är detsamma som 173 kg per person. 2011 producerades i EU ungefär 865 kg livsmedel per person. Det innebär att vi slösar bort 20 % av alla livsmedel som produceras. Människor hör av sig till Europaparlamentet för att ta reda på vad EU gör för att minska matsvinnet och vill att EU lagstiftar bort denna företeelse i alla EU-länder. Bland annat har flera framställningar om detta lämnats in.

 
 
Hur reformerar EU flygpassagerares rättigheter?
Flight information screen   © European Parliament Audiovisual service

Människor hör med jämna mellanrum av sig till Europaparlamentet för att få information om sina rättigheter som passagerare. Just nu pågår en reformering av lagstiftningen som ska klargöra vissa aspekter av flygpassagerares rättigheter och förbättra tillämpningen av lagstiftningen.

 
 
Erasmus+: unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott
Sign with vocational education   © putilov_denis / fotolia

Unga människor vill veta mer om Erasmus+ och ber om information om vilka möjligheter de har att röra sig i utbildningssyfte för att förbättra sina kvalifikationer och jobbchanser. De hör ofta av sig med frågor till Europaparlamentet för att få reda på vad EU gör för att stödja ungdomsutbildning.

 
 
 
 
Europaparlamentet svarar

Se alla Europaparlamentets svar på vår blogg.

 
 
 
För ytterligare information

Enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) är en del av Europaparlamentets utredningstjänst. Du kan hålla kontakten med oss på sociala medier:

 
 
 

Andra tjänster

Länkarna här nedanför tar dig till andra specialiserade tjänster där du hittar specifik information.
 
 
 
 
Hitta en ledamot av Europaparlamentet
 
 
Information om din rätt att lämna in framställningar
 
 
Europaparlamentet i ditt land
 
 
Besök Europaparlamentet
 
 
Praktikplatser på Europaparlamentet
 
 
Jobbmöjligheter på Europaparlamentet
 
 
Ditt Europa
 
 
Tillgång till handlingar
 
 
Arkiverade handlingar