Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP)

 
 

Vill du veta mer om vad Europaparlamentet gör, vilka befogenheter det har och hur det är organiserat kan du kontakta enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) med hjälp av formuläret här nedanför.

 
 
 
Du frågar, vi svarar

Se ett urval av de mest brännande frågorna som folk har skrivit om till Europaparlamentet den senaste tiden, och se vad vi har svarat.

 
 
 
Aktuella frågor: ämnen som uppmärksammats av medborgarna 2016
© European Union   © European Union

Människor från hela Europa och resten av världen hör dagligen av sig till Europaparlamentet för att få information, uttrycka sina åsikter eller föreslå lösningar i en mängd olika frågor. Enheten för medborgarnas framställningar (Ask EP) ger här en översikt över de huvudsakliga frågor som tagits upp av människor som skrivit till Europaparlamentet under det första halvåret 2016.

 
 
Djurförsök
© Efmukel / fotolia   © Efmukel / fotolia

Allmänhetens intresse för djurskydd är stort, och många människor har synpunkter på en del metoder som används vid djurförsök. Djurskydd och djurs välbefinnande är ett ämne som täcks av en bred uppsättning unionslagstiftning, gällande bland annat naturskydd, skydd av djurparksdjur, produktionsdjur, djur under transport och djur som används för vetenskapliga och kosmetiska ändamål.

 
 
Utsläpp i bilindustrin
© SZ-Designs / Fotolia   © SZ-Designs / Fotolia

Människor hör med jämna mellanrum av sig till Europaparlamentet för att få information om EU:s åtgärder för att bekämpa luftföroreningar som orsakats av avgaser från motorfordon. Efter bilutsläppsskandalen i september 2015 har människor efterlyst strängare kontroller av utsläppsmätningar i bilindustrin.

 
 
Sommartid: dags att ställa om klockorna
© Fabian Petzold / Fotolia   © Fabian Petzold / Fotolia

Två gånger om året ställs klockorna i alla EU:s medlemsstater om; fram med en timme från vinter- till sommartid (sista söndagen i mars) och tillbaka med en timme från sommar- till vintertid (sista söndagen i oktober). Människor hör med jämna mellanrum av sig till parlamentet med synpunkter på övergången mellan sommar- och vintertid. Vissa är positiva till sommartidssystemet, medan andra vill att parlamentet hjälper till att avskaffa företeelsen.

 
 
Europeiska medborgarinitiativet
© Kamaga / Fotolia   © Kamaga / Fotolia

Människor hör med jämna mellanrum av sig till Europaparlamentet för att få reda på hur de kan delta aktivt i lagstiftningsprocessen. Europeiska medborgarinitiativet lanserades i april 2012 och är ett viktigt steg mot att föra medborgarna närmare EU genom att inkludera dem i den demokratiska processen.

 
 
 
 
Europaparlamentet svarar

Se alla Europaparlamentets svar på vår blogg.

 
 
 
För ytterligare information

Enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) är en del av Europaparlamentets utredningstjänst. Du kan hålla kontakten med oss på sociala medier:

 
 
 

Andra tjänster

Länkarna här nedanför tar dig till andra specialiserade tjänster där du hittar specifik information.
 
 
 
 
Hitta en ledamot av Europaparlamentet
 
 
Information om din rätt att lämna in framställningar
 
 
Europaparlamentet i ditt land
 
 
Besök Europaparlamentet
 
 
Praktikplatser på Europaparlamentet
 
 
Jobbmöjligheter på Europaparlamentet
 
 
Ditt Europa
 
 
Tillgång till handlingar
 
 
Arkiverade handlingar