Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP)

 
 

Vill du veta mer om vad Europaparlamentet gör, vilka befogenheter det har och hur det är organiserat kan du kontakta enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) med hjälp av formuläret här nedanför.

 
 
 
Du frågar, vi svarar

Se ett urval av de mest brännande frågorna som folk har skrivit om till Europaparlamentet den senaste tiden, och se vad vi har svarat.

 
 
 
Hur bidrar EU till avfallshanteringen?
© vchalup / Fotolia   © vchalup / Fotolia

Medborgare kontaktar Europaparlamentet för att förhöra sig om vad EU gör för att minska, återvinna och återanvända avfall. Miljöpolitiken är ett av de politikområden som har störst stöd bland unionsmedborgarna, som inser att miljöproblemen sträcker sig över nationella och regionala gränser och endast kan lösas genom samordnade åtgärder på EU-nivå och internationell nivå.

 
 
Delningsekonomin: Vad står på spel?
© Thodonal / fotolia   © Thodonal / fotolia

Medborgare har kontaktat Europaparlamentet för att få reda på hur EU reglerar den nya och snabbföränderliga s.k. samverkans- eller delningsekonomin. Denna sektor utvecklas snabbt och berör en rad aspekter av ekonomin, bland annat inkvartering (uthyrning för kortare tid), persontransport, hushållsnära tjänster, professionella och tekniska tjänster samt samverkansfinansiering.

 
 
Vad är EU:s roll i införandet av vägavgifter för personbilar i Tyskland?
© Angelha / Fotolia   © Angelha / Fotolia

Mot bakgrund av den nya vägavgift som planeras i Tyskland, har medborgare vänt sig till Europaparlamentet och uttryckt sin oro över att denna ”infrastrukturavgift” kan komma att diskriminera EU-medborgare som inte är bosatta i Tyskland.

 
 
Vad gör EU för att bekämpa fattigdom och socialt utanförskap?
© Anton Chalakov / Fotolia   © Anton Chalakov / Fotolia

Europeiska medborgare kontaktar regelbundet Europaparlamentet i fråga om fattigdom och socialt utanförskap i Europa, och kräver att mer bör göras för att hjälpa de fattiga att ta sig ur sin besvärliga situation. Vad gör EU på detta område?

 
 
Sommartid: omställning av klockorna, men varför?
© Felix Pergande / Fotolia   © Felix Pergande / Fotolia

Medborgare vänder sig regelbundet till Europaparlamentet med synpunkter på tidsomställningen. Vissa är positiva till systemet med sommartid och vintertid, medan andra uppmanar parlamentet att avskaffa det. Söndagen den 26 mars 2017 ställde vi fram klockan med en timme, men varför gör vi det, egentligen?

 
 
 
Europaparlamentet svarar

Se alla Europaparlamentets svar på vår blogg.

 
 
 
För ytterligare information

Enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) är en del av Europaparlamentets utredningstjänst. Du kan hålla kontakten med oss på sociala medier:

 
 
 

Andra tjänster

Länkarna här nedanför tar dig till andra specialiserade tjänster där du hittar specifik information.
 
 
 
 
Hitta en ledamot av Europaparlamentet
 
 
Information om din rätt att lämna in framställningar
 
 
Europaparlamentet i ditt land
 
 
Besök Europaparlamentet
 
 
Praktikplatser på Europaparlamentet
 
 
Jobbmöjligheter på Europaparlamentet
 
 
Ditt Europa
 
 
Tillgång till handlingar
 
 
Arkiverade handlingar