Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP)

 
 

Vill du veta mer om vad Europaparlamentet gör, vilka befogenheter det har och hur det är organiserat kan du kontakta enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) med hjälp av formuläret här nedanför.

 
 
 
Du frågar, vi svarar

Se ett urval av de mest brännande frågorna som folk har skrivit om till Europaparlamentet den senaste tiden, och se vad vi har svarat.

 
 
 
EU:s utvecklingsbistånd
 

Nästan en miljard människor runtom i världen lever i extrem fattigdom. Många fler drabbas av svält och sjukdomar eller saknar tillgång till vård och utbildning. Medborgarna vänder sig regelbundet till parlamentet med frågor om hur EU bidrar till utvecklingsarbetet i världen.

 
 
Asylförfaranden i EU
  © European Union 2012 – EP

Europaparlamentet tar emot många begäranden om att ingripa i asylförfaranden och om stöd när det gäller svårigheter kopplade till flyktingars rättsliga ställning.

 
 
TTIP – Europaparlamentet granskar handelsförhandlingarna mellan EU och USA
  © Zerbor / Fotolia

Förhandlingarna inför det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP) oroar fortfarande många medborgare. Ledamöterna har redan varnat för att de inte kommer att godkänna avtalet till varje pris som helst och arbetar för närvarande med rekommendationer till kommissionen om förhandlingarna för handelsavtalet mellan EU och USA.

 
 
Strategier för integrering av romer i EU
  © Vincent / Fotolia

EU har länge hävdat att integreringen av romer måste förbättras. EU-institutionerna och varje enskild medlemsstat har ett gemensamt ansvar för att förändra den nuvarande situationen.

 
 
Ny lagstiftning om genetiskt modifierade organismer
  © bildergala / Fotolia

Befintlig och kommande unionslagstiftning om genetiskt modifierade organismer är av stort intresse bland medborgare som skriver till Europaparlamentet. De uttrycker ofta sina betänkligheter rörande genmodifierade grödor och ber att EU ska garantera miljö- och konsumentskyddet.

 
 
 
 
Europaparlamentet svarar

Se alla Europaparlamentets svar på vår blogg.

 
 
 
För ytterligare information

Enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) är en del av Europaparlamentets utredningstjänst. Du kan hålla kontakten med oss på sociala medier:

 
 
 

Andra tjänster

Länkarna här nedanför tar dig till andra specialiserade tjänster där du hittar specifik information.
 
 
 
 
Hitta en ledamot av Europaparlamentet
 
 
Information om din rätt att lämna in framställningar
 
 
Europaparlamentet i ditt land
 
 
Besök Europaparlamentet
 
 
Praktikplatser på Europaparlamentet
 
 
Jobbmöjligheter på Europaparlamentet
 
 
Ditt Europa
 
 
Tillgång till handlingar
 
 
Arkiverade handlingar