Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP)

 
 

Vill du veta mer om vad Europaparlamentet gör, vilka befogenheter det har och hur det är organiserat kan du kontakta enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) med hjälp av formuläret här nedanför.

 
 
 
Du frågar, vi svarar

Se ett urval av de mest brännande frågorna som folk har skrivit om till Europaparlamentet den senaste tiden, och se vad vi har svarat.

 
 
 
Medborgarnas frågor till Europaparlamentet 2016
© ottawawebdesign / Fotolia   © ottawawebdesign / Fotolia

Inom både den europeiska och internationella politiken var 2016 ett minnesvärt år, och detta återspeglades i de över 87 000 frågor som ställdes till Europaparlamentets talman eller till Europaparlamentets enhet för medborgarnas förfrågningar/Ask EP. Den mest angelägna frågan för medborgarna 2016 handlade om hur EU-mekanismen för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter genomförs.

För att få fullständig information på något av EU:s officiella språk, vänligen skriv till enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP).

 
 
EU-åtgärder för att bekämpa brottslighet som rör vilda djur och växter
© lufeethebear   © lufeethebear

Vilka åtgärder vidtar EU för att bekämpa brottslighet som rör vilda djur och växter samt importen av delar från vilda djur till EU? Europaparlamentet har vid flera tillfällen fördömt den olagliga handeln med delar från vilda djur och strävar efter att stödja djurskyddet och välfärden för vilda djur. Europeiska unionen vill skydda och bevara utrotningshotade arter genom att kontrollera handel och rörlighet.

För att få fullständig information på något av EU:s officiella språk, vänligen skriv till enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP).

 
 
Vintertid: varför ställs klockorna om?
© Maxim Pavlov / Fotolia   © Maxim Pavlov / Fotolia

Medborgare vänder sig regelbundet till Europaparlamentet med synpunkter på tidsomställningen. Vissa är positiva till sommartids-/vintertidssystemet, medan andra uppmanar parlamentet att avskaffa det. Söndagen den 30 oktober 2016 vred vi tillbaka klockan med en timme, men varför gör vi det, egentligen? Faktum är att klockorna ställs om två gånger om året i EU:s alla medlemsstater; tillbaka med en timme från sommar- till vintertid (sista söndagen i oktober) och fram med en timme från vinter- till sommartid (sista söndagen i mars).

För att få fullständig information på något av EU:s officiella språk, vänligen skriv till enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP).

 
 
Kampen mot korruption
© Fotolia / adrian_ilie825   © Fotolia / adrian_ilie825

Medborgare vänder sig regelbundet till Europaparlamentet för att uttala sig om olika fall av påstådd korruption. Dessutom vill de ha information om hur de kan inge klagomål och be EU att agera i kampen mot korruption. Korruption utgör fortfarande en utmaning för samhället i stort och är ett av de allvarliga brott som kan ha en gränsöverskridande dimension. Europeiska unionen har rätt att agera i kampen mot korruption, enligt de befogenheter och inom de ramar som fastställts i fördragen.

För att få fullständig information på något av EU:s officiella språk, vänligen skriv till enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP).

 
 
En guide till Sacharovpriset (2016)
© fotolia / ibreakstock   © fotolia / ibreakstock

Läs mer om hur proceduren runt Sacharovpriset för tankefrihet till människorättsaktivister går till och hur kandidaterna väljs ut. Varje år delar Europaparlamentet ut Sacharovpriset för att hedra enskilda personer eller organisationer för deras arbete för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

För att få fullständig information på något av EU:s officiella språk, vänligen skriv till enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP).

 
 
 
Europaparlamentet svarar

Se alla Europaparlamentets svar på vår blogg.

 
 
 
För ytterligare information

Enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) är en del av Europaparlamentets utredningstjänst. Du kan hålla kontakten med oss på sociala medier:

 
 
 

Andra tjänster

Länkarna här nedanför tar dig till andra specialiserade tjänster där du hittar specifik information.
 
 
 
 
Hitta en ledamot av Europaparlamentet
 
 
Information om din rätt att lämna in framställningar
 
 
Europaparlamentet i ditt land
 
 
Besök Europaparlamentet
 
 
Praktikplatser på Europaparlamentet
 
 
Jobbmöjligheter på Europaparlamentet
 
 
Ditt Europa
 
 
Tillgång till handlingar
 
 
Arkiverade handlingar