Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP)

 
 

Vill du veta mer om vad Europaparlamentet gör, vilka befogenheter det har och hur det är organiserat kan du kontakta enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) med hjälp av formuläret här nedanför.

 
 
 
Du frågar, vi svarar

Se ett urval av de mest brännande frågorna som folk har skrivit om till Europaparlamentet den senaste tiden, och se vad vi har svarat.

 
 
 
Flygpassagerares rättigheter
© willypd / Fotolia   © willypd / Fotolia

Människor hör med jämna mellanrum av sig till Europaparlamentet för att få information om sina rättigheter som passagerare. Den pågående lagstiftningsreformen ska klargöra vissa aspekter av flygpassagerares rättigheter för att säkerställa en bättre tillämpning av EU-rätten och skapa en rimlig balans mellan passagerarnas rättigheter och de ekonomiska kostnaderna.

 
 
Nätneutralitet
© Tomasz Zajda / Fotolia   © Tomasz Zajda / Fotolia

Människor har skrivit till Europaparlamentet med anledning av förordningen om en europeisk inre marknad för elektronisk kommunikation och framför allt undrat om följderna för nätneutraliteten.

 
 
Europeiska medborgarinitiativet
© Kamaga / Fotolia   © Kamaga / Fotolia

Människor hör med jämna mellanrum av sig till Europaparlamentet för att få reda på hur de kan delta aktivt i lagstiftningsprocessen. Europeiska medborgarinitiativet lanserades i april 2012 och är ett viktigt steg mot att föra medborgarna närmare EU genom att inkludera dem i den demokratiska processen.

 
 
Sommartid: dags att ställa om klockorna
© Fabian Petzold / Fotolia   © Fabian Petzold / Fotolia

Människor hör med jämna mellanrum av sig till parlamentet med synpunkter på övergången mellan sommar- och vintertid. Vissa är positiva till sommartidssystemet, medan andra vill att parlamentet hjälper till att avskaffa företeelsen.

 
 
Patent och växtförädlares rättigheter
© Science photo / Fotolia   © Science photo / Fotolia

Efter ett beslut av Europeiska patentverket (EPO) att godkänna patent på vissa produkter som härrör från konventionella urvalsmetoder har många medborgare bett parlamentet och kommissionen att agera för att klargöra gällande EU-regler och värna växtförädlares tillgång till biologiska resurser.

 
 
 
 
Europaparlamentet svarar

Se alla Europaparlamentets svar på vår blogg.

 
 
 
För ytterligare information

Enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) är en del av Europaparlamentets utredningstjänst. Du kan hålla kontakten med oss på sociala medier:

 
 
 

Andra tjänster

Länkarna här nedanför tar dig till andra specialiserade tjänster där du hittar specifik information.
 
 
 
 
Hitta en ledamot av Europaparlamentet
 
 
Information om din rätt att lämna in framställningar
 
 
Europaparlamentet i ditt land
 
 
Besök Europaparlamentet
 
 
Praktikplatser på Europaparlamentet
 
 
Jobbmöjligheter på Europaparlamentet
 
 
Ditt Europa
 
 
Tillgång till handlingar
 
 
Arkiverade handlingar