Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP)

 
 

Vill du veta mer om vad Europaparlamentet gör, vilka befogenheter det har och hur det är organiserat kan du kontakta enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) med hjälp av formuläret här nedanför.

 
 
 
Du frågar, vi svarar

Se ett urval av de mest brännande frågorna som folk har skrivit om till Europaparlamentet den senaste tiden, och se vad vi har svarat.

 
 
 
Framställningar till Europaparlamentet: Hur fungerar det?
© WrightStudio / Fotolia   © WrightStudio / Fotolia

Hur går man tillväga för att göra en framställning till Europaparlamentet? Många medborgare känner till sin rätt att göra framställningar, men de begär ofta ytterligare information om hur man går tillväga för att lämna in framställningarna och om hur framställningarna därefter behandlas i parlamentets utskott. Varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat ska ha rätt att ensam eller tillsammans med andra medborgare eller personer göra en framställning till Europaparlamentet i frågor som hör till unionens verksamhetsområden och som direkt berör framställaren (artikel 227 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 215 i Europaparlamentets arbetsordning).

För att få fullständig information på något av EU:s officiella språk, vänligen skriv till enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP).

 
 
Vad gör EU för att främja teckenspråk?
© Monika Wisniewska / Fotolia   © Monika Wisniewska / Fotolia

Vad gäller teckenspråk kontaktar medborgare Europaparlamentet för att få information om vilken status teckenspråk har på EU-nivå, vilka åtgärder som vidtas för att främja det och hur sådan tolkning används inom EU:s institutioner. Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som ratificerades av Europeiska unionen den 23 december 2010, erkänner yttrandefrihet och åsiktsfrihet samt tillgång till information för personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att erkänna och främja användningen av teckenspråk (artikel 21).

För att få fullständig information på något av EU:s officiella språk, vänligen skriv till enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP).

 
 
Vilka åtgärder vidtar EU för att bekämpa terrorism?
© mykhailobokovan / Fotolia   © mykhailobokovan / Fotolia

Efter det att olika terrorattacker har inträffat i Europa skriver medborgare till Europaparlamentet och fördömer i starkaste ordalag dessa terrordåd. Medborgare uppmanar även EU-institutionerna att anta nya åtgärder för att bekämpa och förebygga dessa brott. Många europeiska länder har drabbats av någon form av terrorism. Avskyvärda terrorattacker har återigen visat vilken utmaning det innebär att bekämpa terrorism och förebygga dessa brott, och samtidigt säkerställa medborgarnas grundläggande rättigheter och friheter.

För att få fullständig information på något av EU:s officiella språk, vänligen skriv till enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP).

 
 
Ett förnyat godkännande av användningen av herbiciden glyfosat
© Intheskies / Fotolia   © Intheskies / Fotolia

Många medborgare vill veta vad parlamentet har för åsikt om en förlängning av godkännandet för användningen av glyfosat. I november 2015 förklarade Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) att glyfosat sannolikt inte utgör någon cancerrisk för människor och att uppgifterna inte föranleder någon klassificering av glyfosat med avseende på dess cancerframkallande potential enligt förordning (EG) nr 1272/2008. Mot bakgrund av dessa slutsatser är kommissionen tvungen att besluta om en förlängning av glyfosat på EU:s förteckning över godkända verksamma ämnen. Eftersom dessa slutsatser inte delas i tidigare studier som publicerats om detta ämne har dock många medborgare vänt sig till parlamentet och bett om ett ingripande för att avslå en förlängning av godkännandet för glyfosat.

För att få fullständig information på något av EU:s officiella språk, vänligen skriv till enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP).

 
 
Plastpåsar: EU:s svar på att minska förbrukningen
© Richard Carey / Fotolia   © Richard Carey / Fotolia

Medborgare vill veta vad EU gör för att minska förbrukningen av plastpåsar med tanke på dess negativa inverkan på marina vilda djur och miljön. I EU betraktas plastbärkassar som förpackningar enligt direktiv 94/62/EG. Användningen av plastbärkassar leder till nedskräpning och en ineffektiv resursanvändning. Det okontrollerade bortskaffandet av dessa påsar leder dessutom till förorening av miljön och förvärrar det utbredda problemet med avfall i vattenförekomster, vilket hotar de akvatiska ekosystemen världen över.

För att få fullständig information på något av EU:s officiella språk, vänligen skriv till enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP).

 
 
 
Europaparlamentet svarar

Se alla Europaparlamentets svar på vår blogg.

 
 
 
För ytterligare information

Enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) är en del av Europaparlamentets utredningstjänst. Du kan hålla kontakten med oss på sociala medier:

 
 
 

Andra tjänster

Länkarna här nedanför tar dig till andra specialiserade tjänster där du hittar specifik information.
 
 
 
 
Hitta en ledamot av Europaparlamentet
 
 
Information om din rätt att lämna in framställningar
 
 
Europaparlamentet i ditt land
 
 
Besök Europaparlamentet
 
 
Praktikplatser på Europaparlamentet
 
 
Jobbmöjligheter på Europaparlamentet
 
 
Ditt Europa
 
 
Tillgång till handlingar
 
 
Arkiverade handlingar