Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Val till Europaparlamentet

 
 

Vart femte år väljer invånarna i EU vilka som ska representera dem i Europaparlamentet, den direktvalda institution som försvarar deras intressen i EU:s beslutsprocess. Röstningsförfarandet varierar från ett EU-land till ett annat, även om det finns vissa likheter. Här kommer en kort översikt över hur Europaparlamentets ledamöter väljs.

Hur många ledamöter väljs från varje land?

I EU-fördragen anges hur platserna i Europaparlamentet fördelas. Man tar hänsyn till hur stor befolkning varje land har, och de mindre länderna får något fler platser än vad de skulle ha haft vid en rent proportionell tilldelning av platser. För närvarande varierar antalet ledamöter mellan sex i Malta, Luxemburg, Cypern och Estland och 96 i Tyskland.

Valsystem

Enligt bestämmelserna måste valet av ledamöter vara proportionellt i någon form. Detta system ser till att ett parti som får 20 % av rösterna även vinner cirka 20 % av platserna i fråga, så att både större och mindre politiska partier har möjlighet att skicka företrädare till Europaparlamentet.

Varje land får själv fatta beslut om många andra viktiga frågor i samband med valet. Till exempel delar vissa länder in sitt territorium i regionala valkretsar medan andra har en enda valkrets.

Valdagar

Valtraditionerna varierar mellan EU-länderna och varje land får bestämma exakt valdag inom ett fyradagarsspann, från torsdag (den dag då Storbritannien och Nederländerna vanligtvis håller sina val) till söndag (då de flesta länder går till valurnorna).

Vem ställer upp i valet?

Det är de nationella politiska partierna som ställer upp i valet, men så snart ledamöterna blivit valda ingår de flesta i politiska grupper över landsgränserna. De flesta nationella partier är knutna till alleuropeiska politiska partier (se kolumnen till höger), så en av de stora frågorna på valnatten är vilken av dessa europeiska grupperingar som kommer att ha det största inflytandet under den efterföljande valperioden.

Inflytande över vem som ska leda kommissionen

Under 2014 års val fick de stora europeiska politiska partierna för första gången nominera kandidater till ordförandeskapet för Europeiska kommissionen, EU:s verkställande makt. Kandidaten för det parti som fick flest röster (Europeiska folkpartiet) tog över ordförandeskapet efter godkännande i det nya parlamentet. Genom att rösta i valet till Europaparlamentet hade medborgarna därmed inte bara möjlighet att påverka utformningen av parlamentet, utan även att bestämma vem som skulle ansvara för att utforma och bedriva EU:s politik.

För ytterligare information:
 
 
Europeiska politiska partier

Ett politiskt parti på europeisk nivå består av nationella partier och personer och finns representerat i flera medlemsstater. Det är nationella partier som ställer upp i valet till Europaparlamentet, men de förknippas ofta med ett europeiskt politiskt parti, och efter valet ansluter de sig till en politisk grupp i Europaparlamentet tillsammans med likatänkande partier från deras politiska familj.