Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Medborgarinitiativet

 
 

Den 1 april 2012 fick allmänheten en ny möjlighet att påverka EU-politiken, då trädde medborgarinitiativet i kraft. Medborgarinitiativet, som infördes genom Lissabonfördraget, innebär att en miljon medborgare från minst en fjärdedel av EU-länderna kan uppmana kommissionen att lägga fram lagförslag på områden där den har befogenhet.

För att kunna initiera ett medborgarinitiativ måste man först organisera en så kallad medborgarkommitté, vilken ska bestå av minst sju EU-medborgare från minst sju olika länder.

Kommittén har ett år på sig att samla in stödförklaringar från allmänheten. Stödförklaringarna måste kontrolleras och bestyrkas av de behöriga myndigheterna i varje land. Organisatörerna deltar sedan i en utfrågning anordnad av Europaparlamentet. Kommissionen har tre månader på sig att pröva initiativet och avgöra hur den ska gå vidare.