Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Anställning

 

Europaparlamentet har sammanlagt runt 8 000 tjänstemän och andra anställda från EU:s medlemsländer som arbetar på någon av de tre arbetsorterna (Luxemburg, Strasbourg och Bryssel) eller vid något av informationskontoren i medlemsländerna.

 
 
Tjänstemän

EU:s offentliga förvaltning består av tjänstemän som tillhör tre olika tjänstegrupper: handläggare (AD), assistenter (AST) samt sekreterare och kontorspersonal (AST/SC).

Den offentliga förvaltningen regleras av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen.

Hur blir man tjänsteman?

Tjänstemännen rekryteras genom allmänna uttagningsprov som anordnas av Europeiska rekryteringsbyrån (Epso). Epso har hand om personalrekryteringen både till parlamentet och till alla andra EU-institutioner. Meddelanden om uttagningsprov offentliggörs i EU:s officiella tidning och på Epsos webbplats.

 
 
Tillfälligt anställda

Tillfällig personal kan anställas för att utföra de mest skiftande uppgifter av något av följande skäl:

 • För att besätta en tjänst som klassificerats som tillfällig av budgetmyndigheten.
 • För att tillfälligt besätta en fast tjänst (tjänsteman).
 • För att assistera en person som fullgör ett uppdrag enligt fördraget (talman/ordförande, vice talmän/vice ordförande, kvestorer) eller för att assistera Europaparlamentets politiska grupper.

Hur blir man tillfälligt anställd?

För vissa av ovanstående tjänstekategorier offentliggörs rekryteringsförfaranden på Epsos, Europaparlamentets och de politiska gruppernas webbplatser.

 
 
Kontraktsanställda

Kontraktsanställda rekryteras för att

 • utföra ett manuellt eller administrativt servicearbete,
 • ersätta tjänstemän och tillfälligt anställda som för tillfället inte kan utföra sina arbetsuppgifter.

You are about to be recruited as a contract staff member

You have just been contacted by a European Parliament department which wishes to offer you a post as a contract staff member.

Your recruitment will take place in three stages:

 • You will receive a letter of interest outlining the procedure under which you were selected (CAST, COSCON or selection by a political group) and asking you to forward to us, within 10 working days, a number of documents (extract from your police record, diplomas, certificates attesting to your professional experience, etc.).
  As soon as we receive your documents, they will be checked. Your qualifications and your professional experience will be assessed so that you can be placed in the right grade in the function group to which you are to be recruited. That grading will determine your salary.
 • The Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will then send you an offer specifying the dates on which your contract will begin and end, your place of employment, your grade and, on that basis, your salary.
  You will be asked to contact the Medical Service (either in Brussels or Luxembourg) to arrange a medical examination which will determine whether you are fit to take up your duties.
 • Once the Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit has received the certificate stating that you are fit to perform your duties, it will draw up your contract. You will sign the contract on the day you start work at Parliament.

Please note that you must read carefully the letter of interest, the offer and your contract. For more information about recruitment arrangements, please consult the relevant FAQs.

 
 
Ackrediterade parlamentsassistenter

Europaparlamentets ledamöter väljer och rekryterar sina ackrediterade parlamentsassistenter på grundval av ömsesidigt förtroende, till exempel politisk samhörighet.

You are about to be recruited as an accredited parliamentary assistant (APA)

Your future MEP has informed you of their intention to offer you a contract as an accredited parliamentary assistant.

Your recruitment will take place in five stages:

 • Your future MEP or grouping of MEPs has made or will make a recruitment request to DG FINS, which will record the request.
 • The Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will send you a link to the People portal, where you will be able to accept or reject your job offer. Please read the offer through carefully because it contains a great deal of useful information. In particular, the offer will specify the function group to and the grade at which your MEP wants to recruit you, your basic salary, the start and end dates of your contract and your place of employment.
 • You will then be asked to fill out a brief questionnaire on the People portal.
 • Finally, you will need to upload to the People portal the documents specified in the offer. Once you have uploaded your documents and validated the submission of your file in People, the Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will check them.
 • If your file is complete, you will be sent an email asking you to log in to People and make an appointment with our services to sign your contract. If your file is not complete, you will receive an email asking you for more information or to upload additional documents to People. Once everything has been received and verified, you will be sent notice of an appointment to sign your contract. The entire recruitment process as described above will take roughly 10 working days.

For more information about your recruitment, please consult the relevant FAQs.

Further information:
 
 
Utstationerade nationella experter

Nationella experter utstationeras till Europaparlamentet av en nationell, regional eller lokal offentlig förvaltning eller motsvarande organ i ett EU-land, ett Efta-land som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ett av EU:s kandidatländer eller ett tredjeland.

Experterna förblir i arbetsgivarens tjänst under hela utstationeringen och avlönas av denne. Dock har de rätt till dagtraktamente.

Ett personligt brev och en meritförteckning skickas till medlemslandets ständiga representation vid EU.

 
 
Inhyrd personal

Personal kan hyras in för att tillgodose ett tillfälligt behov av förstärkning i Bryssel eller Luxemburg.

Personalen hyrs in via bemanningsföretag på grundval av interinstitutionella ramavtal.

 
 
Kontakt
 
Belgien:
 
 
 
 
Luxemburg: