Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)


Rekrytering

 
 

Sammanlagt har Europaparlamentet omkring 6 000 tjänstemän och andra anställda från alla EU:s medlemsländer.

 
 
 
Hur blir man EU-tjänsteman?

Europaparlamentet och de övriga EU-institutionerna rekryterar personal med hjälp av uttagningsprov. Det finns olika typer av uttagningsprov som i sin tur är indelade i olika nivåer. Genom de olika uttagningsproven kan intresserade söka olika tjänster som handläggare, juristlingvist, tolk, översättare, assistent, sekreterare eller yrkesutbildade medarbetare.

Uttagningsproven utannonseras i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) och i dagspressen i medlemsländerna. För information om uttagningsproven och när de anordnas, kontakta Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO).

Alla bestämmelser för EU:s förvaltning och anställningsvillkoren för EU-tjänstemän finns fastställda i förordningen om tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

För ytterligare information: