Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Praktikplatser på Europaparlamentet

 
 
Europaparlamentet erbjuder olika möjligheter till praktik vid parlamentets generalsekretariat som fortbildning och för att ge intresserade möjlighet att lära sig mer om Europaparlamentet och dess verksamhet.
 
 
 
Praktik för personer med universitets- eller högskoleexamen (s.k. Schuman-praktik)

Praktiken för personer med universitets- eller högskoleexamen syftar till att göra det möjligt för praktikanterna att komplettera sina kunskaper från studierna och att lära sig mer om EU:s, särskilt Europaparlamentets, verksamhet.

Denna praktik finns i tre varianter:

 • Allmän inriktning, som är öppen för alla sökande som uppfyller kriterierna.
 • Journalistisk inriktning, där de sökande måste kunna visa att de har yrkeserfarenhet i form av publicerade artiklar, medlemskap i ett journalistförbund i ett av EU:s medlemsländer eller en avslutad journalistutbildning som är erkänd i ett av EU:s medlemsländer eller kandidatländer.
 • Inriktningen ”Sacharovpriset”, som har som mål att fördjupa praktikanternas kunskaper om Europaparlamentets arbete för mänskliga rättigheter och internationella normer på området. Denna variant riktar sig till sökande med ett starkt intresse för människorättsfrågor.

Du som söker en praktikplats för personer med universitets- eller högskoleexamen :

 • ska vara medborgare i ett av EU:s medlemsländer eller kandidatländer, om inte annat sägs i punkt 5.2 i de interna bestämmelserna,
 • ska ha fyllt 18 år när praktiken påbörjas,
 • ska ha fördjupade kunskaper i ett av de officiella EU-språken,
 • får inte redan ha haft en avlönad praktikplats eller anställning i mer än fyra på varandra följande veckor om praktikplatsen eller anställningen finansierats via EU:s budget.

Praktiken varar i fem månader och kan inte förlängas.

Praktikperioder och sista ansökningsdag:

 • Ansökningsperiod: 15 augusti–15 oktober kl. 24.00
  Praktikperiod: 1 mars–31 juli
 • Ansökningsperiod: 15 mars–15 maj kl. 24.00
  Praktikperiod: 1 oktober–28/29 februari

Varje år prövar 25 000 personer sina chanser att få en praktikplats vid parlamentet, och av dem blir 600 utvalda.

För att kunna ansöka om praktik måste du uppfylla ansökningsvillkoren och fylla i den elektroniska ansökningsblanketten.


Innan du ansöker

 • Vi rekommenderar att du noga läser igenom de interna bestämmelserna om praktiktjänstgöring och studiebesök vid Europaparlamentets generalsekretariat och ”Vanliga frågor” innan du fyller i ansökningsblanketten.
 • Du har högst 30 minuter på dig att fylla i varje sida i ansökningsblanketten. Om du inte skriver något i ansökningsblanketten på 30 minuter försvinner alla uppgifter du skrivit in.
 • Vänta inte till sista ansökningsdagen med att skicka in din ansökan. Vi får in väldigt många ansökningar, och det finns en risk att systemet blir överbelastat.
 • Om du har en funktionsnedsättning bör du särskilt lägga märke till arrangemang som kan gälla dig i ansökningsblanketten.
 • Ansökan kan inte ändras i efterhand. Den kommer in till oss så snart den är färdigifylld. Därför bör du kontrollera att din ansökan är fullständig och korrekt innan du skickar iväg den.
 • Ofullständigt ifyllda ansökningar kommer automatiskt att underkännas.
 • När du har bekräftat och skickat iväg den elektroniska blanketten får du en automatisk bekräftelse till din e-postadress. Detta meddelande innehåller ett bekräftelsenummer som du måste uppge i all framtida korrespondens som gäller praktiken, liksom en sammanfattning av din ansökan i pdf-format. Om du blir erbjuden en praktikplats måste du skicka in en papperskopia av sammanfattningen.
 
 
Konferenstolkar

Europaparlamentets generaldirektoratet för logistik och tolkning för konferenser erbjuder inte grundutbildning för lingvister som vill specialisera sig på konferenstolkning. Enligt subsidiaritetsprincipen är detta nämligen något som de nationella myndigheterna i medlemsstaterna ska göra.

Om du redan har en utbildning i konferenstolkning, och dina språkkombinationer är relevanta för parlamentet, kan du överväga att anmäla dig till ett ackrediteringsprov eller ett öppet uttagningsprov (se Tolkning för Europa).

Andra möjligheter

Om du är intresserad av att bli konferenstolk, men ännu inte är behörig, finns det ett flertal universitet i Europa som erbjuder utbildningar som leder till examen i översättning och tolkning. En förteckning över universitet som erbjuder utbildningar på heltid finns på denna länk.

Om du redan har en examen i något ämne men ändå skulle vilja vidareutbilda dig till konferenstolk är du kanske intresserad av att veta att dessa «europeiska mastersutbildningar>» erbjuds på ett flertal institut för högre utbildning.

 
 
 

Observera att från och med 2019 kommer översättningspraktiken att ingå i Schuman-praktiken. De som söker översättningspraktik bör därför använda den länk som gäller för Schuman-praktiken.

 
 
 
Uppgiftsskydd

Behandlingen av dina personuppgifter beskrivs i informationen nedan.

 
 
Kontakt
 
För ytterligare information, vänligen kontakta det praktikkontor som ansvarar för den typ av praktikplats som du är intresserad av, efter att ha läst de relevanta bestämmelserna:
För allmän/journalistisk inriktning, praktikplats
Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG