Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Praktikplatser på Europaparlamentet

 
 
Europaparlamentet erbjuder olika möjligheter till praktik vid parlamentets generalsekretariat som fortbildning och för att ge intresserade möjlighet att lära sig mer om Europaparlamentet och dess verksamhet.
 
 
 
Praktikplatser för personer med universitets- eller högskoleexamen – allmän inriktning eller journalistisk inriktning (Schuman-praktik)

Praktiken för personer med universitets- eller högskoleexamen syftar till att göra det möjligt för praktikanterna att komplettera de kunskaper som de tillägnat sig under studierna och att bekanta sig med EU:s, särskilt Europaparlamentets, verksamhet.

Denna praktik finns i form av:

 • Robert Schuman-praktik med allmän inriktning.
 • Robert Schuman-praktik med journalistisk inriktning.

Den som söker till praktik för personer med universitets- eller högskoleexamen.

 • ska vara medborgare i ett av EU:s medlemsländer eller kandidatländer, om inte annat följer av punkt 5.2 i de interna bestämmelserna,
 • ska ha fyllt 18 år när praktiken påbörjas,
 • ska ha fördjupade kunskaper i ett av de officiella EU-språken,
 • får inte redan ha haft en annan praktikplats eller avlönad anställning i mer än fyra på varandra följande veckor vilken finansierats via EU:s budget.

Den som söker till Robert Schuman-praktik med journalistisk inriktning ska kunna bevisa sin yrkeserfarenhet genom publicerade artiklar, medlemskap i ett journalistförbund i ett av EU:s medlemsländer eller avslutad journalistutbildning som är erkänd i ett av EU:s medlemsländer eller kandidatländer.

Praktiken omfattar fem månader och kan inte förlängas.

 • Ansökningsperiod: 15 augusti–15 oktober (kl. 24.00)
  Praktikperiod: 1 mars–31 juli
 • Ansökningsperiod: 15 mars–15 maj (kl. 24.00))
  Praktikperiod: 1 oktober–28/29 februari

För att kunna ansöka om praktik måste du uppfylla ansökningsvillkoren och fylla i den elektroniska ansökningsblanketten.

Vänta inte till sista ansökningsdagen med att skicka in din ansökan. Annars finns det risk för att systemet blir överbelastat på grund av det stora antalet ansökningar.

Varje år ansöker 25 000 personer om att bli praktikanter på Europaparlamentet. Bara 600 blir utvalda.

När du gör ansökan online har du högst 30 minuter på dig att fylla i varje sida i ansökningsblanketten. Om du inte skriver något i ansökningsblanketten under 30 minuter så försvinner alla uppgifter som du fyllt i. Därför bör du läsa informationen i Interna bestämmelser om praktiktjänstgöring och studiebesök vid Europaparlamentets generalsekretariat och Vanliga frågor noggrant innan du fyller i ansökningsblanketten.

För att du ska kunna ansöka till de generaldirektorat som passar dig bäst kan du innan du fyller i ansökan bekanta dig med de olika generaldirektoraten genom att klicka på informationsknappen  på sista sidan på ansökningsblanketten eller genom att besöka webbplatsen för Europaparlamentets generalsekretariat.

Ansökan kan inte ändras online och fylls i och skickas in i ett enda steg. När du är klar med ansökan, kontrollera att den är fullständig och korrekt innan du skickar iväg den.

Du kan bara skicka in en ansökan per praktikalternativ. Om du skickar in flera ansökningar för ett alternativ kommer vi att behålla enbart den senaste.

Obs: Ofullständiga ansökningar kommer automatiskt att avslås.

När du har bekräftat/skickat iväg den elektroniska ansökan får du en automatisk bekräftelse till din e-postadress. Meddelandet innehåller ett bekräftelsenummer som du måste uppge i all framtida korrespondens rörande praktiken och en sammanfattning av din ansökan i pdf-format. Om du blir erbjuden en praktikplats kommer du att uppmanas att skicka in en papperskopia av sammanfattningen.

 
 
Utbildningspraktik

Europaparlamentet erbjuder en möjlighet till utbildningspraktik för sökande som före sista ansökningsdagen har avlagt studentexamen som ger högskolebehörighet eller som har genomgått motsvarande högre utbildning eller utbildning med praktisk inriktning. Dessa platser förbehålls framför allt unga som måste genomföra en praktikperiod inom ramen för sin utbildning, förutsatt att de har fyllt 18 år när praktiken påbörjas.

Praktiken omfattar mellan en och fyra månader, med möjlighet till undantag.

(1) Icke obligatorisk utbildningspraktik

Praktikperioder och sista ansökningsdag för icke obligatorisk praktik

 • Ansökningsperiod: 1 augusti–1 oktober
  Praktikperiodens start (högst 4 månader): 1 januari
 • Ansökningsperiod: 1 december–1 februari
  Praktikperiodens start (högst 4 månader): 1 maj
 • Ansökningsperiod: 1 april–1 juni
  Praktikperiodens start (högst 4 månader): 1 september

(2) Obligatorisk utbildningspraktik

Om praktiktjänstgöring är obligatorisk

 • som ett led i en universitetsutbildning eller annan utbildning på motsvarande nivå,
 • som ett led i en avancerad yrkesutbildning som anordnas av ett icke vinstdrivande organ (till exempel offentliga institut och organ), eller
 • för att få börja utöva ett yrke,

kan Europaparlamentet ta emot sökande som uppfyller de allmänna antagningskraven efter en begäran från de organ eller enheter som reglerar tillträdet till ett yrke.

Praktikperioder och sista ansökningsdag för obligatorisk praktik

 • Sista ansökningsdatum: 1 oktober
  Praktikperiodens start: Mellan den 1 januari och den 30 april
 • Sista ansökningsdatum: 1 februari
  Praktikperiodens start: Mellan den 1 maj och den 31 augusti
 • Sista ansökningsdatum: 1 juni
  Praktikperiodens start: Mellan den 1 september och den 31 december

För att kunna ansöka om praktik måste du uppfylla ansökningsvillkoren och fylla i den elektroniska ansökningsblanketten.

Vänta inte till sista ansökningsdagen med att skicka in din ansökan. Annars finns det risk för att systemet blir överbelastat på grund av det stora antalet ansökningar.

Om du inte skriver något i ansökningsformuläret under 30 minuter försvinner alla uppgifter. Därför bör du läsa igenom länkarna Interna bestämmelser om praktiktjänstgöring och studiebesök vid Europaparlamentets generalsekretariat och Vanliga frågor noggrant innan du fyller i ansökningsblanketten.

För att du ska kunna ansöka till de generaldirektorat som passar dig bäst kan du innan du fyller i ansökan bekanta dig med de olika generaldirektoraten genom att klicka på informationsknappen i på sista sidan på ansökningsblanketten eller genom att besöka webbplatsen för Europaparlamentets generalsekretariat.

Ansökan kan inte ändras online och fylls i och skickas in i ett enda steg. Kontrollera att du har fyllt i ansökan korrekt innan du skickar iväg den.

Obs: Ofullständigt ifyllda ansökningar kommer automatiskt att avslås.

När du har bekräftat/skickat iväg den elektroniska ansökan får du en automatisk bekräftelse till din e-postadress. Meddelandet innehåller ett bekräftelsenummer som du måste uppge i all framtida korrespondens rörande praktiken och en fil som gör att du kan komma åt en sammanfattning av din ansökan i pdf-format. Om du blir erbjuden en praktikplats kommer du att uppmanas att skicka in en papperskopia av sammanfattningen.

 
 
Program för personer med funktionsnedsättning

Europaparlamentet främjar lika möjligheter och uppmuntrar ansökningar från personer med funktionsnedsättning till alla sina praktikprogram.

Europaparlamentet erbjuder som en positiv åtgärd avlönad praktik för personer med funktionsnedsättning i syfte att underlätta deras integration i arbetslivet.

Såväl personer med universitets- eller högskoleexamen som personer som saknar universitets- eller högskoleexamen kan söka dessa praktikplatser. (Artikel 22 i de interna bestämmelserna om praktiktjänstgöring och studiebesök vid Europaparlamentets generalsekretariat, som handlar om vilken universitetsnivå som krävs för att bli antagen till en avlönad praktikplats, gäller således inte för detta program.)

Det främsta syftet med detta program är att ge personer med funktionsnedsättning viktig och meningsfull arbetslivserfarenhet och ge dem möjlighet att bekanta sig med Europaparlamentets verksamhet.

Praktiken omfattar fem månaderoch kan inte förlängas. Den ger inte praktikanterna rätt till en framtida anställning vid Europaparlamentet. Tjänstemän rekryteras genom de uttagningsprov, och kontraktsanställda genom de urvalsförfaranden, som EPSO anordnar.

Praktikperioder och ansökningsperioder.

 • Ansökningsperiod: 15 augusti–15 oktober (kl. 24.00)
  Praktikperiodens start: 1 mars
 • Ansökningsperiod: 15 mars–15 maj (kl. 24.00)
  Praktikperiodens start: 1 oktober

Vänta inte till sista ansökningsdagen med att skicka in din ansökan. Annars finns det risk för att systemet blir överbelastat på grund av det stora antalet ansökningar.

Sökande till detta program

 • ska vara medborgare i ett av EU:s medlemsländer eller kandidatländer,
 • ska vara över 18 år när praktiken påbörjas,
 • ska ha fördjupade kunskaper i ett av de officiella EU-språken,
 • får inte redan ha haft en praktikplats eller avlönad anställning i mer än fyra på varandra följande veckor vilken finansierats via EU:s budget,
 • ska kunna styrka sin funktionsnedsättning (läkarintyg eller intyg om funktionsnedsättning utfärdat av en nationell myndighet).

Om du tillhör de sökande som ett generaldirektorat har valt ut kommer du att uppmanas att skicka in följande handlingar och intyg:/p>

 • En handling som är erkänd i ett av EU:s medlemsländer eller kandidatländer och som styrker din funktionsnedsättning.
 • Ifyllt formulär om rimliga anpassningsåtgärder.
  Vi kommer att göra vårt bästa för att tillgodose dina behov (bestäms av kommittén för rimliga anpassningsåtgärder). Ett ifyllt formulär innebär ingen garanti för att alla de åtgärder som du har önskat kan vidtas.
 • Din diagnos och en sammanfattning av din sjukdomshistoria i ett förseglat kuvert märkt ”konfidentiellt”. Båda dokumenten ska vara översatta till engelska eller franska.
 • Kopia på pass eller id-kort.
 • Kopia på senaste utbildningsbevis eller, i förekommande fall, examensbevis från universitet eller högskola.
 • Undertecknad ansökan.

Alla uppgifter om din funktionsnedsättning kommer att behandlas med största sekretess och endast av den personal vid Europaparlamentet som undersöker möjligheterna till eventuella rimliga anpassningsåtgärder så att särskilda anpassningar kan göras på arbetsplatsen och så att du lättare ska kunna hitta lämpligt boende, transport och assistans.

Om du blir antagen kommer du att uppmanas att skicka in följande handlingar och intyg:

 • Praktikavtalet.
 • Undertecknat sekretessåtagande.

Om du är intresserad av att söka detta praktikalternativ bör du läsa länkarna Beskrivning av programmet för personer med funktionsnedsättning, Interna bestämmelser för praktiktjänstgöring och studiebesök vid Europaparlamentets generalsekretariat och den praktiska informationen om Bryssel och Luxemburg.

Observera att praktikplatserna huvudsakligen finns i Bryssel och Luxemburg.

Om du uppfyller antagningsvillkoren, fyll i den elektroniska ansökningsblanketten. Om du inte skriver något i ansökningsblanketten under 90 minuter så försvinner alla uppgifter. Ansökan ska fyllas i och skickas in i ett enda steg och det går inte att göra ändringar i efterhand. Kontrollera att ansökan är fullständig innan du skickar iväg den.

När du har bekräftat/skickat iväg den elektroniska ansökningsblanketten får du en automatisk bekräftelse och en kopia av din ansökan till din e-postadress. Meddelandet innehåller ett bekräftelsenummer som du måste uppge i all framtida korrespondens rörande praktiken och en länk till en sammanfattning av din ansökan i pdf-format. Om du blir erbjuden en praktikplats kommer du att uppmanas att skicka in en papperskopia av sammanfattningen.

Om du inte lyckas fylla i den elektroniska ansökningsblanketten, kontakta praktikkontoret via e-post(stages@europarl.europa.eu) så skickar de en ansökningsblankett i Word-format.

 
 
Översättningspraktik för personer med universitetsexamen

Denna praktik riktar sig endast till personer med avslutad universitetsutbildning eller liknande högre utbildning. Syftet med praktiken är att ge praktikanterna möjlighet att komplettera de kunskaper som de har fått under sin studietid och att lära sig mer om Europeiska unionens, särskilt Europaparlamentets, verksamhet.

Sökande till översättningspraktik för personer med universitetsexamen:

 • ska vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater eller i ett av kandidatländerna;
 • ska ha fyllt 18 år när praktiken påbörjas;
 • ska vid sista ansökningsdagen ha ett examensbevis från en universitetsutbildning på minst tre år;
 • ska ha perfekta kunskaper i ett av Europeiska unionens officiella språk eller ett officiellt språk i ett av kandidatländerna och fördjupade kunskaper i ytterligare två av Europeiska unionens officiella språk;
 • får inte redan ha haft en avlönad praktikplats eller anställning i mer än fyra på varandra följande veckor vilken finansierats ur Europeiska unionens budget.

Översättningspraktiken för personer med universitetsexamen omfattar tre månader. Praktikperioden kan i undantagsfall förlängas med högst tre månader.

Praktikperioder och sista ansökningsdatumPraktikperiodens

 • Praktikperiodens start: 1 januari
  Ansökningsperiod: 15 juni–15 augusti (midnatt)
 • Praktikperiodens start: 1 april
  Ansökningsperiod: 15 september–15 november (midnatt)
 • Praktikperiodens start: 1 juli
  Ansökningsperiod: 15 december–15 februari (midnatt)
 • Praktikperiodens start: 1 oktober
  Ansökningsperiod: 15 mars–15 maj (midnatt)

Vänta inte till sista ansökningsdagen med att skicka in din ansökan, eftersom systemet riskerar att överbelastas om det kommer in väldigt många ansökningar samtidigt.

Översättningspraktiken görs i Luxemburg.

Praktiklönen uppgår under 2015 till 1 223,26 euro per månad.

Om du är intresserad av en översättningspraktik för personer med universitetsexamen uppmanas du att läsa de interna bestämmelserna om översättningspraktik.

Det är viktigt att veta vilka antagningsvillkor som gäller. Om du väljs ut i den inledande urvalsfasen kommer du att uppmanas att skicka in följande handlingar och intyg:

 • En vederbörligen ifylld och undertecknad ansökningsblankett,
 • Kopia på pass eller id-kort,
 • Kopior av dina utbildnings- och examensbevis,
 • En kopia av dina universitetsresultat, om du har dem.

Intyg och styrkande handlingar ska inte skickas in i detta skede. Du kommer endast att uppmanas att skicka in dessa handlingar om du går vidare från det inledande urvalsförfarandet.

Om du går vidare kommer din ansökan att godkännas endast om du tillhandahåller samtliga handlingar som anges ovan.

Om du uppfyller antagningsvillkoren, fyll i ansökan online.

Om du inte skriver något i ansökningsformuläret under 30 minuter så försvinner alla angivna uppgifter. Vi rekommenderar därför att du läser igenom de interna bestämmelserna om översättningspraktik noggrant innan du fyller i ansökningsblanketten.

När ansökan väl lämnats in går det inte längre att göra ändringar i den online, och den fylls i och skickas in i ett enda steg. Ett exempelformulär (se länk nedan) finns tillgängligt för att hjälpa dig att förbereda din ansökan innan du lämnar in den elektroniskt.

OBS: Du ska spara en kopia av det nummer du tilldelas när du godkänner din ansökan elektroniskt.

 
 
Utbildningspraktik i översättning

Europaparlamentet erbjuder en möjlighet till utbildningspraktik för sökande som före sista ansökningsdagen har avlagt studentexamen som ger högskolebehörighet eller som har genomgått motsvarande högre utbildning eller utbildning med praktisk inriktning. Dessa platser förbehålls framför allt sökande som måste genomföra en praktikperiod inom sin utbildning, förutsatt att de har fyllt 18 år när praktiken påbörjas.

Sökande till utbildningspraktik i översättning:

 • ska vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater eller i ett av kandidatländerna ;
 • ska ha fyllt 18 år när praktiken påbörjas
 • ska ha perfekta kunskaper i ett av Europeiska unionens officiella språk eller ett officiellt språk i ett av kandidatländerna och fördjupade kunskaper i ytterligare två av Europeiska unionens officiella språk
 • får inte redan ha haft en avlönad praktikplats eller anställning i mer än fyra på varandra följande veckor vilken finansierats ur Europeiska unionens budget.

Utbildningspraktiken i översättning omfattar en till tre månader. Praktikperioden kan i undantagsfall förlängas med högst tre månader.

Praktikperioder och sista ansökningsdatum:

 • Praktikperiodens start: 1 januari
  Ansökningsperiod: 15 juni–15 augusti (midnatt)
 • Praktikperiodens start: 1 april
  Ansökningsperiod: 15 september–15 november (midnatt)
 • Praktikperiodens start: 1 juli
  Ansökningsperiod: 15 december–15 februari (midnatt)
 • Praktikperiodens start: 1 oktober
  Ansökningsperiod: 15 mars–15 maj (midnatt)

Vänta inte till sista ansökningsdagen med att skicka in din ansökan, eftersom systemet riskerar att överbelastas om det kommer in väldigt många ansökningar samtidigt.

Utbildningspraktiken i översättning görs i Luxemburg.

Praktikanter som genomgår en utbildningspraktik i översättning får en månatlig ersättning. Ersättningen uppgår under 2015 till 300 euro per månad

Om du är intresserad av utbildningspraktik i översättning uppmanas du att läsa de interna bestämmelserna om översättningspraktik

Det är viktigt att veta vilka antagningsvillkor som gäller. Om du väljs ut i den inledande urvalsfasen kommer du att uppmanas att skicka in följande handlingar och intyg:

 • En vederbörligen ifylld och undertecknad ansökningsblankett,
 • Kopia på pass eller id-kort,
 • Kopior av dina utbildnings- och examensbevis,
 • En kopia av dina universitetsresultat, om du har dem.

Intyg och styrkande handlingar ska inte skickas in i detta skede. Du kommer endast att uppmanas att skicka in dessa handlingar om du går vidare från det inledande urvalsförfarandet.

Om du går vidare kommer din ansökan att godkännas endast om du tillhandahåller samtliga handlingar som anges ovan.

Om du uppfyller antagningsvillkoren, fyll i ansökan online.

Om du inte skriver något i ansökningsformuläret under 30 minuter så försvinner alla angivna uppgifter. Vi rekommenderar därför att du läser igenom de interna bestämmelserna om översättningspraktik noggrant innan du fyller i ansökningsblanketten.

När ansökan väl lämnats in går det inte längre att göra ändringar i den online, och den fylls i och skickas in i ett enda steg. Ett exempelformulär (se länk nedan) finns tillgängligt för att hjälpa dig att förbereda din ansökan innan du lämnar in den elektroniskt.

OBS: Du ska spara en kopia av det nummer du tilldelas när du godkänner din ansökan elektroniskt.

 
 
Konferenstolkar

Europaparlamentets generaldirektorat för tolkning och konferenser erbjuder inte grundutbildning för lingvister som vill specialisera sig på konferenstolkning. Enligt subsidiaritetsprincipen är detta nämligen något som de nationella myndigheterna i medlemsstaterna ska göra.

Om du redan har en utbildning i konferenstolkning, och dina språkkombinationer är relevanta för parlamentet, kan du överväga att anmäla dig till ett ackrediteringsprov eller ett öppet uttagningsprov (se Tolkning för Europa).

Andra möjligheter

Om du är intresserad av att bli konferenstolk, men ännu inte är behörig, finns det ett flertal universitet i Europa som erbjuder utbildningar som leder till examen i översättning och tolkning. En förteckning över universitet som erbjuder utbildningar på heltid finns på denna länk.

Om du redan har en examen i något ämne men ändå skulle vilja vidareutbilda dig till konferenstolk är du kanske intresserad av att veta att dessa «europeiska mastersutbildningar>» erbjuds på ett flertal institut för högre utbildning.

 
 
 
 

Uppgiftsskydd

Behandlingen av dina personuppgifter beskrivs i informationen nedan.

 
 
Kontakt
 
För ytterligare information, vänligen kontakta det praktikkontor som ansvarar för den typ av praktikplats som du är intresserad av, efter att ha läst de relevanta bestämmelserna:
För allmän/journalistisk inriktning, praktikplats
Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG
 
Översättarpraktik
European Parliament

Translation Traineeships Office
TOB 02B005
L - 2929 LUXEMBOURG