Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Praktikplatser på Europaparlamentet

 
 
Europaparlamentet erbjuder olika möjligheter till praktik vid parlamentets generalsekretariat som fortbildning och för att ge intresserade möjlighet att lära sig mer om Europaparlamentet och dess verksamhet.
 
 
 
Praktik för personer med universitets- eller högskoleexamen (s.k. Schuman-praktik)

Praktiken för personer med universitets- eller högskoleexamen syftar till att göra det möjligt för praktikanterna att komplettera sina kunskaper från studierna och att lära sig mer om EU:s, särskilt Europaparlamentets, verksamhet.

Denna praktik finns i tre varianter:

 • Allmän inriktning, som är öppen för alla sökande som uppfyller kriterierna.
 • Journalistisk inriktning, där de sökande måste kunna visa att de har yrkeserfarenhet i form av publicerade artiklar, medlemskap i ett journalistförbund i ett av EU:s medlemsländer eller en avslutad journalistutbildning som är erkänd i ett av EU:s medlemsländer eller kandidatländer.
 • Inriktningen ”Sacharovpriset”, som har som mål att fördjupa praktikanternas kunskaper om Europaparlamentets arbete för mänskliga rättigheter och internationella normer på området. Denna variant riktar sig till sökande med ett starkt intresse för människorättsfrågor.

Du som söker en praktikplats för personer med universitets- eller högskoleexamen :

 • ska vara medborgare i ett av EU:s medlemsländer eller kandidatländer, om inte annat sägs i punkt 5.2 i de interna bestämmelserna,
 • ska ha fyllt 18 år när praktiken påbörjas,
 • ska ha fördjupade kunskaper i ett av de officiella EU-språken,
 • får inte redan ha haft en avlönad praktikplats eller anställning i mer än fyra på varandra följande veckor om praktikplatsen eller anställningen finansierats via EU:s budget.

Praktiken varar i fem månader och kan inte förlängas.

Praktikperioder och sista ansökningsdag:

 • Ansökningsperiod: 15 augusti–15 oktober kl. 24.00
  Praktikperiod: 1 mars–31 juli
 • Ansökningsperiod: 15 mars–15 maj kl. 24.00
  Praktikperiod: 1 oktober–28/29 februari

Varje år prövar 25 000 personer sina chanser att få en praktikplats vid parlamentet, och av dem blir 600 utvalda.

För att kunna ansöka om praktik måste du uppfylla ansökningsvillkoren och fylla i den elektroniska ansökningsblanketten.


Innan du ansöker

 • Vi rekommenderar att du noga läser igenom de interna bestämmelserna om praktiktjänstgöring och studiebesök vid Europaparlamentets generalsekretariat och ”Vanliga frågor” innan du fyller i ansökningsblanketten.
 • Du har högst 30 minuter på dig att fylla i varje sida i ansökningsblanketten. Om du inte skriver något i ansökningsblanketten på 30 minuter försvinner alla uppgifter du skrivit in.
 • Vänta inte till sista ansökningsdagen med att skicka in din ansökan. Vi får in väldigt många ansökningar, och det finns en risk att systemet blir överbelastat.
 • Om du har en funktionsnedsättning bör du särskilt lägga märke till arrangemang som kan gälla dig i ansökningsblanketten.
 • Ansökan kan inte ändras i efterhand. Den kommer in till oss så snart den är färdigifylld. Därför bör du kontrollera att din ansökan är fullständig och korrekt innan du skickar iväg den.
 • Ofullständigt ifyllda ansökningar kommer automatiskt att underkännas.
 • När du har bekräftat och skickat iväg den elektroniska blanketten får du en automatisk bekräftelse till din e-postadress. Detta meddelande innehåller ett bekräftelsenummer som du måste uppge i all framtida korrespondens som gäller praktiken, liksom en sammanfattning av din ansökan i pdf-format. Om du blir erbjuden en praktikplats måste du skicka in en papperskopia av sammanfattningen.
 
 
Översättningspraktik för personer med universitetsexamen

Denna praktik riktar sig endast till personer med avslutad universitetsutbildning eller liknande högre utbildning. Syftet med praktiken är att ge praktikanterna möjlighet att komplettera de kunskaper som de har fått under sin studietid och att lära sig mer om Europeiska unionens, särskilt Europaparlamentets, verksamhet.

Sökande till översättningspraktik för personer med universitetsexamen:

 • ska vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater eller i ett av kandidatländerna;
 • ska ha fyllt 18 år när praktiken påbörjas;
 • ska vid sista ansökningsdagen ha ett examensbevis från en universitetsutbildning på minst tre år;
 • ska ha perfekta kunskaper i ett av Europeiska unionens officiella språk eller ett officiellt språk i ett av kandidatländerna och fördjupade kunskaper i ytterligare två av Europeiska unionens officiella språk;
 • får inte redan ha haft en avlönad praktikplats eller anställning i mer än fyra på varandra följande veckor vilken finansierats ur Europeiska unionens budget.

Översättningspraktiken för personer med universitetsexamen omfattar tre månader. Praktikperioden kan i undantagsfall förlängas med högst tre månader.

Praktikperioder och sista ansökningsdatumPraktikperiodens

 • Praktikperiodens start: 1 januari
  Ansökningsperiod: 15 juni–15 augusti (midnatt)
 • Praktikperiodens start: 1 april
  Ansökningsperiod: 15 september–15 november (midnatt)
 • Praktikperiodens start: 1 juli
  Ansökningsperiod: 15 december–15 februari (midnatt)
 • Praktikperiodens start: 1 oktober
  Ansökningsperiod: 15 mars–15 maj (midnatt)

Vänta inte till sista ansökningsdagen med att skicka in din ansökan, eftersom systemet riskerar att överbelastas om det kommer in väldigt många ansökningar samtidigt.

Översättningspraktiken görs i Luxemburg.

Praktiklönen uppgår under 2018 till 1 313,37 euro per månad.

Om du är intresserad av en översättningspraktik för personer med universitetsexamen uppmanas du att läsa de interna bestämmelserna om översättningspraktik.

Det är viktigt att veta vilka antagningsvillkor som gäller. Om du väljs ut i den inledande urvalsfasen kommer du att uppmanas att skicka in följande handlingar och intyg:

 • En vederbörligen ifylld och undertecknad ansökningsblankett,
 • Kopia på pass eller id-kort,
 • Kopior av dina utbildnings- och examensbevis,
 • En kopia av dina universitetsresultat, om du har dem.

Intyg och styrkande handlingar ska inte skickas in i detta skede. Du kommer endast att uppmanas att skicka in dessa handlingar om du går vidare från det inledande urvalsförfarandet.

Om du går vidare kommer din ansökan att godkännas endast om du tillhandahåller samtliga handlingar som anges ovan.

Om du uppfyller antagningsvillkoren, fyll i ansökan online.

Om du inte skriver något i ansökningsformuläret under 30 minuter så försvinner alla angivna uppgifter. Vi rekommenderar därför att du läser igenom de interna bestämmelserna om översättningspraktik noggrant innan du fyller i ansökningsblanketten.

När ansökan väl lämnats in går det inte längre att göra ändringar i den online, och den fylls i och skickas in i ett enda steg. Ett exempelformulär (se länk nedan) finns tillgängligt för att hjälpa dig att förbereda din ansökan innan du lämnar in den elektroniskt.

OBS: Du ska spara en kopia av det nummer du tilldelas när du godkänner din ansökan elektroniskt.

 
 
Utbildningspraktik i översättning

Europaparlamentet erbjuder en möjlighet till utbildningspraktik för sökande som före sista ansökningsdagen har avlagt studentexamen som ger högskolebehörighet eller som har genomgått motsvarande högre utbildning eller utbildning med praktisk inriktning. Dessa platser förbehålls framför allt sökande som måste genomföra en praktikperiod inom sin utbildning, förutsatt att de har fyllt 18 år när praktiken påbörjas.

Sökande till utbildningspraktik i översättning:

 • ska vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater eller i ett av kandidatländerna ;
 • ska ha fyllt 18 år när praktiken påbörjas
 • ska ha perfekta kunskaper i ett av Europeiska unionens officiella språk eller ett officiellt språk i ett av kandidatländerna och fördjupade kunskaper i ytterligare två av Europeiska unionens officiella språk
 • får inte redan ha haft en avlönad praktikplats eller anställning i mer än fyra på varandra följande veckor vilken finansierats ur Europeiska unionens budget.

Utbildningspraktiken i översättning omfattar en till tre månader. Praktikperioden kan i undantagsfall förlängas med högst tre månader.

Praktikperioder och sista ansökningsdatum:

 • Praktikperiodens start: 1 januari
  Ansökningsperiod: 15 juni–15 augusti (midnatt)
 • Praktikperiodens start: 1 april
  Ansökningsperiod: 15 september–15 november (midnatt)
 • Praktikperiodens start: 1 juli
  Ansökningsperiod: 15 december–15 februari (midnatt)
 • Praktikperiodens start: 1 oktober
  Ansökningsperiod: 15 mars–15 maj (midnatt)

Vänta inte till sista ansökningsdagen med att skicka in din ansökan, eftersom systemet riskerar att överbelastas om det kommer in väldigt många ansökningar samtidigt.

Utbildningspraktiken i översättning görs i Luxemburg.

Praktikanter som genomgår en utbildningspraktik i översättning får en månatlig ersättning. Ersättningen uppgår under 2018 till 322,10 euro per månad

Om du är intresserad av utbildningspraktik i översättning uppmanas du att läsa de interna bestämmelserna om översättningspraktik

Det är viktigt att veta vilka antagningsvillkor som gäller. Om du väljs ut i den inledande urvalsfasen kommer du att uppmanas att skicka in följande handlingar och intyg:

 • En vederbörligen ifylld och undertecknad ansökningsblankett,
 • Kopia på pass eller id-kort,
 • Kopior av dina utbildnings- och examensbevis,
 • En kopia av dina universitetsresultat, om du har dem.

Intyg och styrkande handlingar ska inte skickas in i detta skede. Du kommer endast att uppmanas att skicka in dessa handlingar om du går vidare från det inledande urvalsförfarandet.

Om du går vidare kommer din ansökan att godkännas endast om du tillhandahåller samtliga handlingar som anges ovan.

Om du uppfyller antagningsvillkoren, fyll i ansökan online.

Om du inte skriver något i ansökningsformuläret under 30 minuter så försvinner alla angivna uppgifter. Vi rekommenderar därför att du läser igenom de interna bestämmelserna om översättningspraktik noggrant innan du fyller i ansökningsblanketten.

När ansökan väl lämnats in går det inte längre att göra ändringar i den online, och den fylls i och skickas in i ett enda steg. Ett exempelformulär (se länk nedan) finns tillgängligt för att hjälpa dig att förbereda din ansökan innan du lämnar in den elektroniskt.

OBS: Du ska spara en kopia av det nummer du tilldelas när du godkänner din ansökan elektroniskt.

 
 
Konferenstolkar

Europaparlamentets generaldirektoratet för logistik och tolkning för konferenser erbjuder inte grundutbildning för lingvister som vill specialisera sig på konferenstolkning. Enligt subsidiaritetsprincipen är detta nämligen något som de nationella myndigheterna i medlemsstaterna ska göra.

Om du redan har en utbildning i konferenstolkning, och dina språkkombinationer är relevanta för parlamentet, kan du överväga att anmäla dig till ett ackrediteringsprov eller ett öppet uttagningsprov (se Tolkning för Europa).

Andra möjligheter

Om du är intresserad av att bli konferenstolk, men ännu inte är behörig, finns det ett flertal universitet i Europa som erbjuder utbildningar som leder till examen i översättning och tolkning. En förteckning över universitet som erbjuder utbildningar på heltid finns på denna länk.

Om du redan har en examen i något ämne men ändå skulle vilja vidareutbilda dig till konferenstolk är du kanske intresserad av att veta att dessa «europeiska mastersutbildningar>» erbjuds på ett flertal institut för högre utbildning.

 
 
 
 

Uppgiftsskydd

Behandlingen av dina personuppgifter beskrivs i informationen nedan.

 
 
Kontakt
 
För ytterligare information, vänligen kontakta det praktikkontor som ansvarar för den typ av praktikplats som du är intresserad av, efter att ha läst de relevanta bestämmelserna:
För allmän/journalistisk inriktning, praktikplats
Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG
 
Översättarpraktik
European Parliament

Translation Traineeships Office
TOB 07A017
L - 2929 LUXEMBOURG