Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Etik och öppenhet

 

I takt med att Europaparlamentets betydelse och inflytande växer, i synnerhet genom det senaste fördraget om Europeiska unionen (EU fördraget) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF fördraget), blir det viktigare än någonsin att garantera att parlamentet verkligen företräder de europeiska medborgarnas intressen på ett fullständigt öppet sätt.

Allmänheten har därför rätt att nära följa de parlamentsledamöter som de har valt, för att se vad de gör och försäkra sig om att de i sitt arbete följer strikta uppförandeprinciper och har välbalanserade förbindelser med företrädare för olika intressen. Allmänheten har också rätt att förvänta sig högsta standard från parlamentets tjänstemän vad gäller uppträdande och effektivitet. Sist men inte minst har allmänheten rätt att få tillgång till EU institutionernas handlingar, med förbehåll för de nödvändiga begränsningar som fastställs i förordning (EG) nr 1049/2001.

Nedan följer en rad verktyg som, i enlighet med parlamentets strävan efter öppenhet, syftar till att underlätta allmänhetens granskning av parlamentets verksamhet, i synnerhet dess lagstiftningsarbete.

 
 
         


För att främja en god förvaltning och se till att det civila samhället kan delta ska unionens institutioner, organ och byråer utföra sitt arbete så öppet som möjligt.
(Artikel 15 i EUF-fördraget)

 
 
 

Institutionerna ska på lämpligt sätt ge medborgarna och de representativa sammanslutningarna möjlighet att ge uttryck för och offentligt diskutera sina åsikter på alla unionens åtgärdsområden.
(Artikel 11 i EU-fördraget)