skip to content

Cookies al web de la UE

Utilitzem cookies per donar-li la millor experiència com a usuari de la nostra pàgina. No les fem servir per recollir cap dada personal per raons estadístiques a través de Google Analytics. Si no desitja rebre cookies, modifiqui la seva configuració de cookies en qualsevol moment.

Continuar
 
 
 

Iniciativa ciutadana

Els ciutadans de la UE ja poden demanar a la UE que introdueixi nova legislació, sempre que reuneixin un milió de signatures. El Tractat de Lisboa va instaurar aquesta nova eina per permetre als ciutadans que opinessin de manera més directa sobre la UE.

A partir del 2 d'abril de 2012, els ciutadans de la UE disposen d'un novíssim instrument per participar a la política de la UE. La iniciativa ciutadana, introduïda pel Tractat de Lisboa, permet que un milió de ciutadans de, almenys, una quarta part dels Estats de la UE demanin a la Comissió que proposi normes legislatives en àmbits de la seva competència. Els impulsors de cada iniciativa ciutadana (un comitè de ciutadans format, com a mínim, per set ciutadans de la UE resident a, almenys, set Estats diferents) disposen d'un any per obtenir el suport necessari. Les signatures han de ser certificades per les autoritats competents dels Estats. Els organitzadors de les iniciatives que prosperin participaran en una audiència al Parlament Europeu. La Comissió tindrà 3 mesos per examinar la iniciativa i decidir com actuar.

 

Més informació:

Iniciativa ciutadana europeaREGLAMENT (UE) N o 211/2011 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 16 de febrer de 2011 sobre la iniciativa ciutadanaReglament Delegat (UE) nº 268/2012 de la Comissió, de 25 de gener de 2012, pel que es modifica l'annex I del Reglament (UE) nº 211/2011 del Parlament Europeu i Consell sobre la iniciativa ciutadanaVersió consolidada del Tractat de la Unió EuropeaRegistre oficial de la iniciativa ciutadana europea