tym razem głosuję ( tymrazemglosuje.eu )

ponieważ zbyt wielu młodych ludzi nadal nie ma pracy

W strefie euro pracuje obecnie więcej ludzi niż gdy ją utworzono w 1999 roku. Stopa bezrobocia wśród ludzi młodych jest jednak nadal zbyt wysoka.
Unia Europejska podejmuje działania, aby w ciągu czterech miesięcy od rozpoczęcia okresu bezrobocia wszyscy młodzi Europejczycy mieli możliwość podjęcia płatnej pracy, odbycia szkolenia zawodowego lub kontynuowania nauki.

Udostępnij
Unia Europejska zajmuje się kwestią bezrobocia młodzieży. Młodzi ludzie na schodach ruchomych.