tentoraz idem volit ( tentorazidemvolit.eu )

pretože svet nepočká na ďalšiu príležitosť