Ga naar de inhoud

Cookiebeleid van het Bureau van het Europees Parlement in België:

wij gebruiken cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te verbeteren. Wij gebruiken ze niet om persoonlijke gegevens te verzamelen, maar alleen voor statistische doeleinden (door middel van Google Analytics).

Akkoord
 
 
 
01/04/2011

Enthousiasme is een bloem die in weinig tuinen bloeit

Leden versus leraren
Leden versus leraren

Naar trouwe gewoonte organiseerde het Informatiebureau op 30 maart zijn lentelerarendag. Een 40-tal leraren offerden hun vrije woensdagmiddag op om een kijkje te nemen achter de schermen van het Europees Parlement.

Programma van de lerarendag op 30 maart 2011

  • 13.30-14.00: Aankomst in het Europees Parlement
  • 14.00-14.05: Welkomstwoord door Dhr Rolf FALTER, diensthoofd van het Informatiebureau in België
  • 14.05-14.45: Wat doet Europa? Hoe werkt de Europese Unie? Welke rol speelt het Europees Parlement? Wat verandert er met het Verdrag van Lissabon?
  • 14.45-15.00: Koffiepauze
  • 15.00-16.00: Ontmoeting met enkele Europarlementsleden
  • 16.00-16.45: Bezoek Halfrond (voor iedereen) + Infopoint (voor wie wil)

Enthousiasme is een bloem die in weinig tuinen bloeit

"If you can't explain it simply you don't understand it well enough" placht Albert Einstein te zeggen. Maar iets begrijpen en daarna in eenvoudige bewoordingen uitleggen is vaak niet genoeg. Je moet het gepassioneerd en met verve doen. Anders haakt je publiek af. Maar hoe jongeren enthousiasmeren voor de Europese unie? Is dat geen oxymoron?

Geen sinecure

Een voormalige Nederlandse minister vergeleek de Europese Unie met een giraf: "Europe is like a giraffe, an animal difficult to define but easy to recognize". Kortom lesgeven over en scholieren warm maken voor de Europese Unie is zeker geen sinecure!

Het informatiebureau van het Europees Parlement is zich daar terdege van bewust en nodigt daarom twee keer per jaar Nederlandstalige leerkrachten uit.

Theorie en praktijk

Vanuit de zaal
Vanuit de zaal

Doorgaans beschikken de leerkrachten die op onze uitnodiging ingaan al over enige bagage. Lessen ex cathedra zijn dus absoluut uit den boze. De bedoeling is dat leerkrachten het Europees Parlement en zijn leden in levende lijve leren kennen. Kortom de couleur locale opsnuiven.

Daarnaast wil het Informatiebureau de leerkrachten bijstaan in hun taak door ze er op attent te maken dat ze er niet alleen voor staan. Onder meer door ze te tonen welk didactisch materiaal ze in hun klassen kunnen gebruiken en waar ze terecht kunnen met eventuele vragen.

Kritische en mondige leerkrachten

Ivo BELET (EVP), Frieda BREPOELS (Groenen/EVA), Bart STAES (Groenen/EVA) en Marianne THYSSEN (EVP) spreken de leraren toe. Dit kritische, maar ook mondige publiek spaart de leden niet en vuurt al zijn vragen af. Debatten waar leerkrachten doorgaans gretig aan deelnemen en veel van opsteken!

In het kloppend hart van het Europees Parlement

Kers op de taart was een bezoek aan het halfrond van het Europees Parlement. Daarna keerden ze huiswaarts! Het Informatiebureau kijkt alvast uit naar de volgende ontmoeting!