Ga naar de inhoud

Cookiebeleid van het Informatiebureau van het Europees Parlement in België:

wij gebruiken cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te verbeteren. Wij gebruiken ze niet om persoonlijke gegevens te verzamelen, maar alleen voor statistische doeleinden (door middel van Google Analytics).

Akkoord
 
 
 

Basisonderwijs: Eureka Europa!

Met dit didactisch pakket over Europa voor het lager onderwijs hopen wij een antwoord te geven op de vraag naar direct bruikbaar pedagogisch materiaal om de leerlingen van het basisonderwijs op een informatieve, afwisselende en toegankelijke manier kennis te laten maken met Europa, hun « ruimere thuis » die hun dagelijks leven in aanzienlijke mate beïnvloedt.

EurekaEuropa
EurekaEuropa

Voor dit leerpakket zijn wij in zee gegaan met Stichting Ryckevelde, die op dit gebied reeds ruimschoots haar sporen heeft verdiend. De hiernavolgende thematische hoofdstukken zijn het resultaat van de uitwerking van een ambitieus concept door Stichting Ryckevelde, die daarbij kon terugvallen op de hulp en goede raad van onze enthousiaste medewerkers en op de praktijkervaring van leerkrachten in een speciaal daartoe opgezette werkgroep. Met hun wensen en verzuchtingen werd zoveel mogelijk rekening gehouden.

Van bij de aanvang was het de bedoeling de leerlingen van het basisonderwijs - zoals het woord het zelf zegt - een basiskennis over Europa bij te brengen waarop zij in het secundair onderwijs (waarvoor een tweede pakket werd uitgewerkt) kunnen voortbouwen. Zwaar vakjargon werd doelbewust vermeden en de helderheid en toegankelijkheid van de informatie werd uiteraard belangrijker geacht dan absolute volledigheid.

Een groot aantal leerkrachten vroegen ons of ze een gedrukte versie van het stripverhaal konden krijgen. Daarom is sinds april 2010 de papieren versie van het stripverhaal"Eureka Europa!" voorhanden. De lessenpakketten zelf blijven uitsluitend online beschikbaar.

Met uw reacties en suggesties of voor het bestellen van de uitgebreide lerarenhandleiding kunt u steeds bij ons terecht via epbrussels-edu@ep.europa.eu

Wij vertrouwen erop dat dit pakket u goede diensten zal bewijzen om onze kleine Europeanen voor te bereiden op een leven in het grote Europa!

Laatste update: januari 2012!

Inhoud

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .