Ga naar de inhoud

Cookiebeleid van het Bureau van het Europees Parlement in België:

wij gebruiken cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te verbeteren. Wij gebruiken ze niet om persoonlijke gegevens te verzamelen, maar alleen voor statistische doeleinden (door middel van Google Analytics).

Akkoord
 
 
 

Word European Parliament Ambassador School !

'European Parliament Ambassador school' (EPAS) is een samenwerkingsprogramma tussen het Europees Parlement en scholen uit het secundair onderwijs. Het doel is om de Europese dimensie van scholen verder uit te bouwen zodat de leerlingen actieve burgers met EU-kennis kunnen worden.

 .
 

Heb je interesse om deel te nemen met je school? We organiseren een introductie-seminarie hierover op donderdag 3/10/2019 in het Europees Parlement in Brussel. (zie onderaan deze pagina bij 'meer informatie' )

 
 .

Maak van je leerlingen actieve Europese burgers...

..., de Europese dimensie van je school  versterken en uitdragen: word een EPAS-school !

Het programma is bedoeld voor secundaire scholen (ASO, BSO, KSO, TSO).
Op elke school zijn een of meerdere “senior ambassadors” (leerkrachten) en “junior ambassadors”(leerlingen), die het programma schragen. Ze organiseren Europa-activiteiten op school, gaande van debatten over workshops tot zelfs een EU-escape room...
EPAS-scholen werken aan de EU-kennis van de leerlingen en trainen hun democratische vaardigheden, zoals kritische burgerzin. Ook leerkrachten worden geïnspireerd en voorzien van tools voor Europa-onderwijs. Ze kunnen deelnemen aan seminaries in het Europees Parlement, en op die manier deel uitmaken van een Belgisch en Europees netwerk van EPAS-scholen. Er zijn trouwens al meer dan 1100 EPAS-scholen in de Europese Unie.
Scholen die voldoen aan de verschillende criteria van het programma krijgen op het eind van het schooljaar het EPAS-certificaat, ook de leerlingen krijgen een ‘diploma’ als junior ambassador. In heel wat scholen komt door EPAS een nieuwe Europese dynamiek tot stand.

 

 

 
 .
 .

Waarom instappen in EPAS?

EPAS biedt een meerwaarde voor leerlingen, voor leerkrachten en voor de school zelf.

 • EPAS-scholen werken aan de EU-kennis van de leerlingen en trainen hun democratische vaardigheden, zoals kritische burgerzin. Zo werkt de school aan de ontwikkeling van Europees burgerschap bij de leerlingen, en geeft hen de mogelijkheid om dit uit te dragen op school en erbuiten.
 • Om dat te bereiken wordt er ook gewerkt aan de kennis en didactische vaardigheden voor Europese burgerschapseducatie van de leerkrachten. Ze worden geïnspireerd en voorzien van tools voor Europa onderwijs. Ze kunnen ook deelnemen aan seminaries.
 • EPAS geeft scholen de mogelijkheid om hun Europese dimensie zichtbaar te maken en een Belgisch en Europees netwerk uit te bouwen.
 
 .
 .

Deel uitmaken van een netwerk

Het EPAS- netwerk krijgt in België vorm binnen de gesloten Facebookgroep voor « junior ambassadors » en deze voor « senior ambassadors ».

Daarnaast ontmoeten de leerkrachten elkaar ook tijdens het EPAS-seminarie georganiseerd door het Bureau van het Europees Parlement in België.

EPAS-Europa werkt ook aan een Europees platform voor alle EPAS-scholen.

Zie alvast ook de Facebook European Parliament Ambassador School programme.

 
 .

EPAS-certificering en zichtbaarheid voor de school

 

Je inspanningen worden beloond. Een school die voldoet aan de EPAS criteria komt in aanmerking voor certificering. Voor de school betekent dat: de titel van ‘EPAS’-school, het feit dat het EPAS-logo mag vermeld worden op alle communicatie van de school, en een EPAS-plaquette die op de gevel van de school kan aangebracht worden.

 
 .

De «juniors ambassadors » ontvangen ook een EPAS-certificaat.

De uitreiking van de certificaten gebeurt na evaluatie en op het einde van het schooljaar in het Europees Parlement.

 
 .

Wat wordt er verwacht?

Als EPAS-school werk je aan de uitbouw en verdere professionalisering van de Europa-werking op school d.m.v. het EPAS-groeiplan. Dat groeimodel bestaat uit 3 ‘levels’:

 
 .
 • Starter: opstart duurzame Europese dimensie op school.
 • Gevorderde: verbreden van de Europese dimensie op school: meer bereik qua aantal leerlingen en aantal leerkrachten, en actief zijn binnen het EPAS Europa netwerk.
 • Expert: verdiepen van de kwaliteit van de activiteiten, inzetten op uitwisselingen en het verankeren van de Europese dimensie op schoolniveau.
 
 .

Per ‘level’ werden een aantal criteria vooropgesteld. Wie voldoet aan de criteria en daarbij rekening houdt met de EPAS-prioriteiten komt in aanmerking voor certificering.

De EPAS-prioriteiten zijn:

 1. Activiteiten die de EU waarden en de daaraan gekoppelde activiteiten van het Europees Parlement belichten, zoals de viering van vrouwendag (8 maart) en de Europadag (9 mei); en aandacht voor de Sacharovprijs en de Lux-prijs.
 2. De mate waarin de activiteiten werken aan democratische vaardigheden, zoals empathie, onderbouwd argumenteren, compromisvorming, enz.
 3. De participatie/betrokkenheid van de junior ambassadors en de mate waarin ze verantwoordelijkheid krijgen over het EPAS-project.
 4. Creativiteit en innovatief gehalte van de aanpak en uitvoering van het EPAS-project op school.
 5. Impact in de breedte: aantal leerlingen/leerkrachten (en eventueel ouders) bereikt.
 6. Impact in de diepte: kwaliteit en intensiteit van de EPAS-activiteiten, zoals een inleefoefening met grondige en correcte informatieoverdracht of een buitenlandse stage voor leerlingen (internationaliseringsproject).
 
 .

Belgische EPAS-scholen 2018-2019

Meer informatie

Heb je interesse om met je school aan dit programma deel te nemen in de toekomst ?

We organiseren een introductiedag over het EPAS-programma  op donderdag 3/10/2019, van 10 u tot 15.30u,  in het Europees Parlement in Brussel.  Je kan je alvast hiervoor inschrijven via deze link. Verdere informatie krijg je dan later via e-mail.

Op 7/10/2019 organiseren we deze infodag voor Franstalige leraren.

Je kan ook een mail sturen naar epbrussels-edu@europarl.europa.eu indien je nog vragen hebt.

 .

Voor meer informatie over de criteria en de groeiplan van EPAS in België

 
 .

Europahuis Ryckevelde is de partner van het Liaisonbureau in België voor de realisatie van het EPAS-project.

Europahuis Ryckevelde