Ga naar de inhoud

Cookiebeleid van het Bureau van het Europees Parlement in België:

wij gebruiken cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te verbeteren. Wij gebruiken ze niet om persoonlijke gegevens te verzamelen, maar alleen voor statistische doeleinden (door middel van Google Analytics).

Akkoord
 
 
 

Euroscola

Euroscola Straatsburg
Euroscola Straatsburg

Nieuwe selectie voor de data tussen oktober 2019 en december 2019!  Je kan deelnemen tot 03/05/2019.  

Euroscola is een project georganiseerd door het Europees Parlement waarbij scholen elkaar ontmoeten in Straatsburg voor een eendaagse en meertalige simulatie van een plenaire zitting van het Europees Parlement. Voor zover mogelijk zijn alle EU-landen vertegenwoordigd, maar wel door maximaal één school per land.

 .
 
 .
 .
 .

Wat is Euroscola?

Met Euroscola ga je met je klas naar Straatsburg om aan een simulatiezitting van het Europees Parlement mee te doen samen met scholen uit de andere landen van de EU.

Een goed voorbeeld van Euroscola kan je zien in de video van CanalZoom over de Euroscola-deelname van Collège Saint-Guibert (Gembloux) in Straatsburg op 2 februari 2017 (in het Frans).

Voor andere video's
 .
 .
Instituut Vierge Fidèle (Brussel)
Instituut Vierge Fidèle (Brussel)

Voor meer getuigenissen :

Winnaars 2016/2017
Getuigenissen

Meer informatie : website van Euroscola en Facebook

Streaming van (geef de datum van de Euroscola-zitting in om ze te bekijken)  :  Europarltv

 .
 .
 
 .
 .
 .

Aan Euroscola deelnemen

Voor wie ?

De Euroscola-dagen richten zich tot de derde graad van het secundair onderwijs (16- tot 18-jarigen). In het algemeen gaat het om een project voor ASO, TSO, KSO en BSO. Frans, Engels en Duits zijn de werktalen voor Euroscola. Er wordt getolkt van en naar deze 3 talen in de voormiddag. Tijdens de debatten in de namiddag zijn er geen tolken. Om actief aan de debatten te kunnen deelnemen is een goede kennis van het Engels noodzakelijk.

De inzet van een enthousiaste leerkracht zorgt ervoor dat de leerlingen goed voorbereid en met een basiskennis over de EU aan het debat deelnemen. Euroscola biedt een mooie kans om over verschillende vakken heen samen te werken (Geschiedenis, Aardrijkskunde, Economie, Taalvakken, Cultuurwetenschappen, PAV,…).

Klassen (of delegaties van studenten van verschillende klassen) kunnen aan Euroscola meedoen. Per school mag slechts één groep deelnemen (min. 10 en max. 24 leerlingen en 2 begeleiders ; als er minder dan 15 leerlingen zijn, mag slechts één begeleider vergezellen

 .

Kosten ?

Het Europees Parlement komt tussen in de kosten van Euroscola, op basis van de afstand tussen de school en Straatsburg (reiskosten, overnachting in Straatsburg).

 .
 .
 .
 
 .
 .

Selectie

Het Bureau van het Europees Parlement in België doet de selectie voor Belgische scholen. De selectie voor het 1ste trimester is in april/mei van het voorafgaande schooljaar; de selectie voor het 2e en 3e trimesters is in september/oktober.

Ter info: scholen die tijdens het schooljaar 2018/2019 deelnamen aan een Euroscola-zitting, kunnen niet deelnemen in het schooljaar 2019/2020!

 

 

Data voor het schooljaar 2019/2020 (eerste trimester)

25/10/2019 (enkel voor EPAS-school max. 20 lln. en 2 lkr.)
14/11/2019
29/11/2019 (enkel voor EPAS-school max. 20 lln. en 2 lkr.)
12/12/2019

 

 
 
 .

Om met je school geselecteerd te worden, moet je een originele klasfoto sturen en een videoclip* van max. 2 minuten maken met als thema:
'Waarom vind je de Europese verkiezingen belangrijk?'.

Zeg in het filmpje ook waarom jullie aan Euroscola willen deelnemen.

Deadline

Deze clip moet samen met het deelnameformulier gestuurd worden naar het Bureau van het Europees Parlement in België (epbrussels-edu@ep.europa.eu ), ten laatste op 03/05/2019.
De resultaten worden in de week van 20/05/2019 gepubliceerd.

 

Na de selectie sturen wij een communicatieprogramma aan de leraar. Dit bevat een aantal  elementen die te maken hebben met het delen van jullie Euroscola-ervaringen  (website, social media, blog). Het Bureau van het EP in België vraagt de verantwoordelijke leraar van de school die geselecteerd werd zich te engageren om dit uit te voeren.

 
 .

Door deel te nemen aan deze wedstrijd geef je het Bureau van het Europees Parlement in België het recht om de inzendingen, filmpjes, foto’s te publiceren op de website en social media (Facebook en Twitter). Gelieve dus ook de toelating van de leerlingen / de ouders te vragen om foto’s van de leerlingen te mogen publiceren.
*Voor het gebruik van muziek in de video, vragen wij jullie uitsluitend gebruik te maken van websites waar je rechtenvrije muziek kan downloaden: https://creativecommons.org/legalmusicforvideos/
http://freemusicarchive.org/
http://www.bensound.com/
;
Vermeld aan het einde van de clip de bron van de muziek, bijvoobeeld Muziek: Song title - Bensound.com

 

 .
Vul het online-deelnameformulier in
 .
 .
 
 .
 .

Selectiecriteria

Een jury binnen het Bureau in België duidt de winnaars aan. We hanteren volgende criteria:

  1. De videoclip moet de twee onderdelen bevatten (motivatie voor Euroscola / thema 'Waarom vind je de Europese verkiezingen belangrijk?')
  2. De mate waarin de hele klas, eventueel ook de school bij de videoclip betrokken is
  3. Creativiteit, originaliteit, ludieke benadering

 

 

 .
 .
 
 .
 .
 .

Informatie

Belgische scholen kunnen Lieve Lauwerens contacteren.

Scholen van andere lidstaten moeten het Bureau van het EP in hun land contacteren.

Het Bureau van het Europees Parlement bij u in de buurt !
 .
 
 .
 .
 .

Euroscola ervaringen