Ga naar de inhoud
 
 
 

Vorming voor leraren

Regelmatig organiseert het Bureau van het Europees Parlement in België een vorming voor leraren. Deze training biedt je de mogelijkheid de werking van het Europees Parlement en de andere Europese Instellingen beter te leren kennen. Het is ook de ideale manier om je ervaringen en noden rond het lesgeven over Europa met collega's te delen.

Bovendien maak je kennis met de brede waaier educatieve publicaties en activiteiten die beschikbaar zijn om Europa in de klas te behandelen. Een ontmoeting met enkele Europarlementsleden staat natuurlijk ook op het programma. Het Bureau van het Europees Parlement in België organiseert ook lerarendagen voor je Franstalige en Duitstalige collega's. Af en toe worden deze 'Europese' lerarendagen ook buiten Brussel georganiseerd.

 

Vlaamse leerkrachtendag in Europees Parlement: “Hierdoor ben ik nog gemotiveerder om het meer over Europa te hebben”

lerarendag 2016
lerarendag 2016

In samenwerking met de verschillende Europe Directs uit de 5 verschillende Vlaamse provincies en Brussel en het Bureau van het Europees Parlement in België kregen leerkrachten uit het secundair onderwijs ook dit jaar weer de kans om een bezoek te brengen aan het Europees Parlement in Brussel. Het doel van de leerkrachtendag is om leerkrachten te informeren over de taken en de rol van Europa, maar ook om samen na te denken over de manier waarop jongeren dichter bij Europa en zijn dagelijkse gang van zaken betrokken kunnen worden.

Voor de omkadering van de leerkrachtendag zorgde dit jaar Peter Bursens, Professor politieke wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Met een verhelderende presentatie over het Europa van de 21ste eeuw friste hij de kennis over Europa van de aanwezige leerkrachten eerst nog even op

“Het Europa van de 21ste eeuw krijgt soms verwijten die het niet zou moeten krijgen”, meent de wetenschapper. “Vaak hebben de Commissie en het Parlement niet de juridische basis om in te grijpen, omdat een bevoegdheid vaak gedeeld wordt met de lidstaat. Dat terwijl uit opiniepeilingen van Eurobarometer blijkt dat de burger vindt dat bijvoorbeeld problemen rond migratie een Europese aanpak vereisen.”

“Kritisch opgeleide jongeren maken weloverwogen keuzes”

De inleiding van Bursens leverde een uitstekende basis voor een debat tussen vijf Vlaamse Europarlementsleden. Ivo Belet (CD&V/EVP), Anneleen van Bossuyt (N-VA/ECR), Hilde Vautmans (Open VLD/ALDE), Bart Staes (Groen, De Groenen/EVA) en Gerolf Annemans (Vlaams Belang/ENF) schoven mee aan tafel voor een debat over de manier waarop Europa jongeren meer zou kunnen betrekken bij de Europese politiek.

Alle parlementsleden waren het er over eens dat jongeren voldoende en correct informeren over Europa en haar werking een essentieel onderdeel van educatie hoort te zijn. Hilde Vautmans: “We kunnen jongeren niet genoeg vertellen over de Europese Unie en moeten er ook voor zorgen dat ze de werking van binnenuit leren kennen. Hoe? Wel, ik zou zeggen, laat ze maar een dagje komen meedraaien en laat jongeren de EU maar veroveren. Dan komt het helemaal goed.”

Ook Ivo Belet wees op het belang van de betrokkenheid van jongeren bij Europa. “Jongeren zijn cruciaal in de Europese Unie, want het zijn zij die de toekomst van Europa zijn. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Brexit, hebben jongeren massaal gestemd om in de Europese Unie te blijven. Het is belangrijk dat we de steun van jongeren voor de EU niet verliezen. We moeten hen dus ervan overtuigen dat Europa ook van de jongeren is.”

Anneleen Van Bossuyt ziet Europa niet alleen opduiken in vakken rond politieke actualiteit. “Europa is veel meer dan politiek alleen, want het loopt over alle vakken heen. Denk maar aan economie, aardrijkskunde of geschiedenis, alles heeft een Europees kantje.”

Gerolf Annemans, die zichzelf een minnaar van de Europese gedachte noemt, zorgde voor de kritische noot in het debat. “We moeten geen propaganda gaan voeren voor de EU, maar we moeten er wel voor zorgen dat jongeren voldoende goed geïnformeerd zijn en kritisch opgeleid, dan hebben ze de kans om zelf weloverwogen keuzes te maken.”

Bart Staes merkte ten slotte op dat ook leerkrachten in dit verhaal een belangrijke schakel zijn. “Ik vind zeker dat Europa een deel van de eindtermen zou moeten zijn. Maar we mogen niet vergeten om ook leerkrachten voldoende bijscholing aan te bieden over Europa. Zij zijn het immers die de boodschap naar de jongeren moeten overbrengen. Daarom staan we er altijd voor open om in scholen langs te gaan en ben ik erg tevreden dat evenementen zoals deze leerkrachtendag georganiseerd en massaal bijgewoond worden.”

“Een uitstekende kans om als leerkracht eens te zien wat Europa allemaal doet”

Na een vragenronde, een bezoek aan het halfrond van het Europees Parlement en een korte middagpauze, kregen de leerkrachten de vrijheid te kiezen tussen een geleid bezoek aan het Parlamentarium, het interactieve bezoekerscentrum van het Europees Parlement of een workshop over het Huis van de Europese geschiedenis, een nieuw museum over Europa dat in 2017 zijn deuren zal openen.

Het museum dat zijn intrek zal nemen in de voormalige tandheelkundige kliniek voor kansarme kinderen in het Leopoldpark vlakbij het Europees Parlement, wil de bezoekers meevoeren langs de gedeelde Europese geschiedenis en toont de verschillende manieren waarop die beleefd is.

Vicky Beliën, aanwezig op de leerkrachtendag voor de Universiteit van Antwerpen, is alvast enthousiast over het te openen museum. “Het is een nieuwe manier om mensen te informeren over Europa, naast het al bestaande Parlamentarium”, vertelt ze. “Samen met deze dag zijn het initiatieven die ervoor zorgen dat leerkrachten gemotiveerd geraken om het meer over Europa te hebben, niet alleen naar studenten, maar ook naar collega’s toe.”

Pieter Berben, leerkracht ICT uit de Don Boscoschool in Hechtel, was erg tevreden met het bezoek aan het Parlement. “Een uitstekende kans om zelf als leerkracht een keer duidelijk te zien wat Europa allemaal inhoudt”, knikt hij.

Hoe kan de EU volgens hem jongeren meer betrekken bij de alledaagse politiek? “Ik vind dat de EU meer de nadruk moet leggen op concrete realisaties. Denk maar aan het Erasmusproject of de voorstellen rond de jeugdgarantie waarbij jongeren binnen de drie maanden na afstuderen de kans krijgen om ervaring op te doen. Ik denk dat zulke concrete voorbeelden de jongeren zeker warmer zullen maken voor Europa. Bij mij is dat vandaag alvast gelukt”, besluit hij.

Meer informatie ?

Nieuw project: word European Parliament Ambassador School
 
Verslag van de lerarendag in het Parlamentarium op 24 november 2012
Het verslag van de lerarendag op 7 oktober 2014