Ga naar de inhoud

Cookiebeleid van het Informatiebureau van het Europees Parlement in België:

wij gebruiken cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te verbeteren. Wij gebruiken ze niet om persoonlijke gegevens te verzamelen, maar alleen voor statistische doeleinden (door middel van Google Analytics).

Akkoord
 
 
 
10/03/2017

Verslag over de debatavond : Mensenrechten en de strijd tegen het geweld tegen vrouwen

De Sacharovprijs voor de vrijheid van het denken werd in december 2016 uitgereikt aan Nadia Mourad Bassi Taha en Lamiya Aji Bachar, twee jonge jezidi’s, die de gruwel van IS overleefden, en een stem geven aan vrouwen die slachtoffer zijn van het seksueel geweld gepleegd door terroristische groeperingen.

In het kader van Internationale Vrouwendag namen Lamiya Aji Bachar, Hauwa Ibrahim (laureate van de Sacharovprijs in 2005) en Denis Mukwege (laureaat van de Sacharovprijs in 2014, via een videoboodschap) deel aan een debatavond rond mensenrechten en de strijd tegen het geweld tegen vrouwen. De avond werd georganiseerd door het Informatiebureau van het Europees parlement in België in samenwerking met Odisee, de KU Leuven, UCL en de Université Saint-Louis.

De keynote speech van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van ontwikkelingssamenwerking, gold als inleiding tot het debat. Ook Europarlementariërs Marie Arena (S&D, PS) en Hilde Vautmans (ALDE, Open VLD) , de decaan van de faculteit Rechten aan de Université Saint-Louis Sébastien Van Drooghenbroeck en hoogleraar mensenrechten en migratie aan de UCL Sylvie Sarolea gingen in debat. Het slotwoord was voor Steven Vanackere, academisch beheerder van de KU Leuven campus Brussel en de Campus Brussel Sint-Lucas.

De avond stond in het teken van hoop, maar ook van de plicht voor iedereen om actie te ondernemen voor de mensenrechten, gendergelijkheid en voor de strijd tegen geweld tegen vrouwen.

Universele waarden

"Het zou fout zijn om de Europese Unie te reduceren tot een economisch project". Alexander De Croo herinnerde ons eraan dat de EU gebouwd is op waarden zoals democratie, menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid en respect voor de diversiteit. De Europese Unie vertegenwoordigt de hoop, de vrede, gelijkheid en vrijheid. Het is de taak van de EU om de deze universele waarden te verdedigen en te promoten. Hoe? door de mensenrechten te beschermen, ook voor vrouwen. Daarnaast moeten we ook het engagement dat de Europese landen hebben aangegaan voor het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen koesteren

De strijd tegen het geweld tegen vrouwen

De aangrijpende getuigenis van Lamiya Aji Bashar, de laureate van de Sacharovprijs in 2016, heeft de strijd tegen het geweld tegen vrouwen centraal in het debat geplaatst. Het verhaal van de jonge vrouw die slachtoffer van IS was, en erin geslaagd is de gruwel te ontvluchten, raakte iedereen in de zaal.

Haar vraag om meer actie van de Europese Unie en de internationale gemeenschap om de rechten van vrouwen overal ter wereld te waarborgen, en te voorkomen dat deze gruweldaden zich opnieuw voordoen, laat niemand onverschillig.

Recht op onderwijs

Het recht op onderwijs is fundamenteel om vrouwen toe te laten autonoom en onafhankelijk te kunnen leven. Door te investeren in onderwijs en steun aan vrouwen zal de ontwikkeling van een land sterk toenemen.

Door haar getuigenis over de strijd voor de rechten van vrouwen, legt Hauwa Ibrahim de nadruk op het belang van inclusief en kwaliteitsvol onderwijs, maar die strijd is ook gericht op de arbeidsmarkt, om op die manier mannen en vrouwen mogelijkheden te bieden in hun land. “We kunnen ons de vraag stellen welk soort onderwijs, voor wie, voor welk doel, en welke middelen, er moet zijn?”. Willen we een doeltreffende buitenlandpolitiek van de Europese Unie, dan moeten we verzekeren dat er waardigheid, rechtvaardigheid, eerlijkheid en mogelijkheden zijn voor iedereen.

“We moeten zuurstof geven daar waar het nodig is”. Hauwa Ibrahim

Steun aan slachtoffers

“We moeten de slachtoffers rechtvaardigheid bieden, en straffeloosheid voor de misdaden moet stoppen”

In haar getuigenis heeft Lamiya het over het belang van steun aan de slachtoffers van geweld. Het is ook een punt dat gedeeld werd door Hilde Vautmans en Denis Mukwege. De toegang tot zorg en onderwijs zijn fundamenteel voor vrouwen om hen toe te laten hun leven weer op te bouwen en zich te re-integreren in de samenleving.

Een oplossing voor de slachtoffers gaat nog veel verder. Hilde vautmans vertelt dat “naast juridische hulp voor de slachtoffers, zij die geweld plegen niet ongestraft kunnen wegkomen. Of het nu gaat om verkrachting of een belediging op Facebook, hier en in het buitenland”.

Denis Mukwege en Sébastien van Drooghenbroeck roepen de nationale overheden op om hun verantwoordelijkheid te nemen: zowel het beschermen van de bevolking en vrouwen, het berechten van zij die geweld plegen, alsook steun bieden aan slachtoffers. De Conventie van Istanbul en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kunnen een rol spelen in het vervolgen van zij die hun plichten niet nakomen: het niet bieden van bescherming, straffeloosheid, steun aan slachtoffers, of een onderzoek naar gepleegde daden.

Het beschermen van vrouwen tijdens een crisis en gedwongen migratie

Het zeer actuele thema van vrouwenrechten en het beschermen van vrouwen in crisissituaties werd ook aangehaald door Marie Arena en Sylvie Sarolea.  
Het internationaal recht biedt geen bescherming aan zij die hun land verlaten om elders te gaan leven. Er bestaat geen enkel veiligheidssysteem en geen enkele bijstandshulp voor een ‘vluchteling’ wanneer ze gedwongen moeten verhuizen. In deze context zijn vrouwen specifiek kwetsbaar, en zijn ze vaak het slachtoffer van fysiek en seksueel geweld, zowel tijdens hun reis als in het vluchtelingenkamp.

Voor Marie Arena is het ook belangrijk dat het Europees Parlement de oorzaken van crisissen en gedwongen migratie aanpakt. Internationale akkoorden tussen de Europese Unie en derde landen mogen geen omstandigheden creëren die bijdragen aan een crisis.

Wat we onthouden

De strijd voor vrouwenrechten en tegen geweld tegen vrouwen is nog lang niet gestreden, ook al zijn het universele rechten.
Of zoals Hauwa Ibrahim het verwoordde: op 8 maart vieren we de Internationale Vrouwendag, maar het gevecht blijft duren, want “elke dag is een vrouwendag”.

Meer informatie

Foto`s

Herbekijk het debat:

 • Sjerp VAN DER VAART, hoofd van het Informatiebureau van het Europees Parlement in België
 • Mia SAS, algemeen directeur Odisee hogeschool
 • Keynote: Alexander DE CROO, Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking van de Belgische federale regering
 • Lamiya AJI BASHAR, laureaat Sacharovprijs 2016
 • Denis MUKWEGE, laureaat Sacharovprijs 2014 (videoboodschap)
 • Hauwa IBRAHIM, laureaat Sacharovprijs 2005
 • Panel:
 • Marie ARENA, lid van het Europees Parlement (PS/S&D)
 • Hilde VAUTMANS, lid van het Europees Parlement (Open VLD/ALDE)
 • Sébastien VAN DROOGHENBROECK, decaan faculteit Rechten, Université Saint-Louis
 • Sylvie SAROLEA, hoogleraar internationale betrekkingen UCL
 • Steven VANACKERE, academisch beheerder van de KU Leuven Campus Brussel en Campus Sint-Lucas Brussel