Ga naar de inhoud

Cookiebeleid van het Bureau van het Europees Parlement in België:

wij gebruiken cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te verbeteren. Wij gebruiken ze niet om persoonlijke gegevens te verzamelen, maar alleen voor statistische doeleinden (door middel van Google Analytics).

Akkoord
 
 
 
05/12/2017

Kleine meerderheid tegen glyfosaat na debat in Antwerpen : Parlementsleden, industrie en Boerenbond in discussie over toelating glyfosaat op de Europese markt

Glyfosaat was een van de onderwerpen die de Europese agenda het voorbije jaar heeft gedomineerd. De Raad adviseerde vorige week de licentie voor glyfosaat met vijf jaar te verlengen. Maandagavond kwamen voor- en tegenstanders in het Felix Pakhuis in Antwerpen debatteren, over de kwestie, op uitnodiging van het Bureau van het Europees Parlement in België. Europarlementsleden Mark Demesmaeker (N-VA/ECR) en Bart Staes (Groen, De Groenen/EVA), Boerenbond-woordvoerder Luc Vanoirbeek, en Peter Jaeken van Phytofar waren op de afspraak.

Bij aanvang werden de vier panelleden aan het publiek voorgesteld door moderator Rolf Falter. Daarna kregen de aanwezigen de mogelijkheid via hun smartphone ja of nee te stemmen op de vraag: “Moet glyfosaat verder toegelaten worden of niet?”. Zes op de tien stemden neen, de anderen ja.

 

Verloop debat

De moderator leidde het debat in met een presentatie over glyfosaat. Hij beschreef hoe de polemiek is begonnen en benadrukte dat wetenschappers al jaren in discussie zijn over de gezondheidsrisico’s. Vervolgens schetste hij het stevige politieke kluwen rond de pesticide. Hij herhaalde dat de Raad vorige week een voldoende speciale meerderheid heeft gevonden om de licenties voor glyfosaat met vijf jaar te verlengen, ondanks een keuze tot verbod door het Parlement in oktober. Om af te sluiten somde de moderator enkele alternatieven voor glyfosaat op.

Vervolgens kregen de panelleden in twee rondes elk 7,5 en 2,5 minuten de tijd om hun standpunt te verduidelijken. Daarna konden de mensen in het publiek vragen stellen aan een of meerdere panelleden. Vragen gingen o.a. over de besluitvormingsprocedure, het gebruik van bio-alternatieven, het gedrag van consumenten en over de effecten van protectionisme. Met een finaal betoog van 3 minuten probeerde elk panellid twijfelaars in het publiek alsnog te overtuigen van zijn standpunt.

 
 .
 .

Elk zijn betoog

Europarlementslid Mark Demesmaeker (N-VA/ECR)  benadrukte dat zijn partij tegen de verlenging van de vergunning voor glyfosaat is omdat er geen wetenschappelijke consensus rond het onderwerp bestaat. Hij plaatst de volksgezondheid voorop en betreurt de keuze van lidstaten om de verlenging toe te laten zonder dat er enige beslissing genomen is om de zoektocht naar alternatieven te verbeteren. Hij stelde dat ´er geen wetenschappelijke consensus is dat glyfosaat kankerverwekkend is’, maar ‘dat er wel consensus over de negatieve impact van glyfosaat op het milieu bestaat.´ Hij sloot af door toe te voegen dat de kloof met de EU burger te groot is en dat enkel het meer transparantie in de Europese Commissie naar een oplossing kan leiden.

Peter Jaeken van Phytofar (Belgische Vereniging van de Industrie van Gewasbeschermingsmiddelen), herhaalde meermaals het belang van innovatie en het feit dat debatten vaak innovatie in de Europese Unie tegenhouden. Hij stelde dat de bescherming van de volksgezondheid zeker belangrijk is. Hij beklemtoonde echter ook het belang om naar de positieve kanten van het product te kijken, wat volgens hem vaak uit het discours gelaten worden. Hij benadrukte dat chemie ‘met verstand en volgens de voorschriften’ moet toegepast worden. Hij eindigde zijn pleidooi door aan te kaarten dat transparantie verantwoordelijkheid van alle partijen vergt en dat daarom een betere afbakening van de regels op internationaal niveau nodig is. Dit kan volgens hem behaald worden door een efficiënte en heldere samenwerking.

Luc Vanoirbeek van de Boerenbond benadrukte dat de kwestie glyfosaat uitgegroeid is tot een symbooldossier. Hij bracht drie belangrijke aandachtspunten naar voor: er moet eerst en vooral gewerkt worden aan de neutraliteit van de instellingen, maar ook aan het milieu en ten laatste moeten ook handelsakkoorden bediscussieerd worden. In zijn ogen is een oplossing enkel mogelijk als er afstand genomen wordt van een puur symbolische discussie. Dit kan toegepast worden door terug te keren naar de kernvraag van het debat: wie heeft de autoriteit om te beslissen?

Volgens Europarlementslid Bart Staes (Groen, De Groenen/EVA)  is vooral de transparantie in de documenten van de Europese agentschappen zoals EFSA, de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, cruciaal. Hij wil daarom beter inzicht krijgen in de mate waarin de Monsanto-onderzoeken gebruikt worden door EFSA. Hij beklemtoont dat glyfosaat ook schadelijk is voor zoogdieren en dat het debat ruimer is dan een mogelijke link met kanker. Staes pleit voor de oprichting van een speciale commissie om transparantie te verzekeren. Hij wil daarom voor een betere financiële onafhankelijkheid van de EFSA zorgen.

 .
 .

Het laatste woord was voor de aanwezigen die opnieuw konden stemmen of glyfosaat verder moet toegelaten worden of niet, deze keer met een groen of rood kaartje. Kleur bekennen dus, zoals dat ook tijdens een stemming in het Europees Parlement het geval is. 55 procent van de aanwezigen stemden neen.