Ga naar de inhoud

Cookiebeleid van het Bureau van het Europees Parlement in België:

wij gebruiken cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te verbeteren. Wij gebruiken ze niet om persoonlijke gegevens te verzamelen, maar alleen voor statistische doeleinden (door middel van Google Analytics).

Akkoord
 
 
 
08/05/2017
 
 .

Seminarie voor Belgische leraren 'European Parliament Ambassador School' in het Europees Parlement op 2 mei

‘European Parliament Ambassador School’ (EPAS) is een samenwerkingsprogramma tussen het Europees Parlement en scholen uit het secundair onderwijs. Het doel is om de Europese dimensie van scholen verder uit te bouwen zodat de leerlingen actieve burgers met EU-kennis kunnen worden. Op dinsdag 2 mei werd in het Europees Parlement een seminarie georganiseerd voor 'senior ambassadors' van de Belgische scholen die aan het programma deelnemen. Europarlementariërs Claude Rolin (CdH/EVP), Marc Tarabella (PS, S&D) en Lieve Wierinck (OpenVLD ALDE) namen ook deel.

 .
 
 .

Seminaries: ondersteuning en een "boost" voor de leerkrachten

 .

In België is het project in februari van dit jaar gelanceerd. 33 scholen hebben zich ingeschreven om deel te nemen aan het programma. Op elke school zijn één of meerdere leerkrachten ‘senior ambassador’, en leerlingen ‘junior ambassador’. Zij trekken het project op hun school.

Erg belangrijk zijn de prioriteiten van het EPAS-programma die de ambassadors voor ogen moeten houden : het organiseren van activiteiten gebaseerd op de Europese waarden, het ontwikkelen van democratische vaardigheden, het engagement van de 'junior ambassadors', en ook creatviteit. Zo dienen de 'ambassadors' ook te streven naar een impact van het project in de gehele school. Belangrijk hierbij is dat de leerlingen hun kennis over de EU uitbreiden, maar ook nieuwe vaardigheden in verband met Europees burgerschap verwerven.

Elk jaar worden seminaries georganiseerd voor de senior ambassadors. Het introductieseminarie werd in februari georganiseerd, en het tweede seminarie vond plaats op 2 mei. 33 Nederlandstalige, Franstalige en Duitstalige scholen woonden dit seminarie in het Europees Parlement bij.

Het evenement werd simultaan getolkt (FR/NL) door masterstudenten van de ULB en de UGent.

 
 .

Een dag vol informatie en ontmoetingen

 .
Maroun Labaki op et EPAS seminarie
Maroun Labaki (EPAS seminarie)

De dag begon met een presentatie waarbij de leerkrachten wegwijs gemaakt werden in EPAS.

Daarna ging Maroun Labaki, oud-journalist bij ‘Le Soir’, in op de EU-actualiteit: de Brexit, de controverse rond beslissingen van de Hongaarse regering, de opmars van nationalisme/populisme. Hij verwees ook naar de resultaten van de pas gepubliceerde Eurobarometer, die peilt naar de mening van de burgers over de EU: Europa is op de goede weg.

 
 .

Vragen aan Europarlementariërs Marc Tarabella en Lieve Wierinck

MEP Tarabella en MEP Wierinck op het EPAS-seminarie
MEPs Tarabella en Wierinck (EPAS seminarie)

Vervolgens kregen de leerkrachten de kans om vragen te stellen aan Marc Tarabella (PS, S&D), en Lieve Wierinck (Open VLD, ALDE), twee Belgische Europarlementsleden:

Is de Europese Unie een democratische Unie?
Wat is de rol van lobbying?
Krijgen de Europarlementsleden instructies van hun nationale partij?
Vanwaar komt het ontevredenheidsgevoel ten opzichte van Europa?

 
 .

Als Senior Ambassador is het de bedoeling dat de leerkrachten de Europese Unie moeten begrijpen: de werking, wat er leeft. Ook krijgen ze niet elke dag de kans om hun vragen direct te stellen aan zij die hen in het Europees Parlement vertegenwoordigen.

Ook voor de Europarlementsleden is het een unieke mogelijkheid om met de burgers in dialoog te gaan, en hen uit te leggen wat hun rol in het Europees Parlement is. Lieve Wierinck vindt het belangrijk dat Europarlementariërs het functioneren van de EU en hun rol daarin op een begrijpelijke manier uitleggen. Marc Tarabella voegt nog toe dat hij altijd bereid is om leraren en leerllingen te ontmoeten.

 
 .

In de plenaire met Europarlementariër Claude Rolin

MEP Rolin op het EPAS-seminarie
MEP Rolin (EPAS seminarie)

Voor de lunch werden de leerkrachten in de plenaire zaal verwelkomd door Europarlementariër Claude Rolin (CdH, EVP), die hen de werking van het Europees Parlement uitlegt. De meerderheid van de plenaire sessies vinden plaats in Straatsburg. In Brussel vinden van tijd tot tijd ‘mini-plenaires’ plaats.

Rolin benadrukt dat hij heel graag voor leraren spreekt omdat hij beseft dat zij het zijn die een belangrijk aandeel leveren in hoe jongeren naar de maatschappij en naar de politiek kijken.

 
 .

Uitwisselingen op het programma in de namiddag

 .

De namiddag stond in het teken van een presentatie van het platform ‘eTwinning’, en daarna gingen de leerkrachten zelf aan de slag. Ze wisselden ideëen uit over hoe zij op hun school het thema ‘EU’ in de klas brengen. Deze uitwisseling, georganiseerd door ‘Europahuis Ryckevelde’, partner van EPAS in België, was volgens de leerkrachten enorm leerrijk en nuttig. De leerkrachten leren elkaar beter kennen, en vormen een gemeenschap die alleen nog maar zal groeien.

 .
 
 .

Wenst u deel te nemen en van uw school ook een ‘European Parliament Ambassador school’ te maken ?

Meer informatie over het 'European Parliament Ambassador School' programma in België