skip to content

Политика за използване на cookies

Ние използваме cookies, за да осигурим най-доброто преживяване на нашата страница. Ако продължите без да променяте настройките си, ще получавате cookies. Можете да промените настройките си по всяко време.

Продължете
 
 
Съобщения за пресатаПредставители на медиите - група от фотографи
Съобщения за пресата
 

Български министри обсъдиха приоритетите на Председателството в ресорните комисии на ЕП

29/01/2018
 .

В серия от заседания български министри представиха плановете на страната за ротационното председателство на Съвета на ЕС до края на юни 2018 г.

 .
 .

Приоритети в областта на гражданските свободи, правосъдието и вътрешните работи: системата на ЕС за предоставяне на убежище и европейската прокуратура

Изграждането на наскоро одобрената европейска прокуратура и насърчаването на ползите от взаимодействието ѝ с други органи на ЕС като Европол, Евроюст и ОЛАФ бяха посочени като приоритет от министъра на правосъдието Цецка Цачева на 11 януари.

Министърът на вътрешните работи Валентин Радев заяви, че Председателството ще се стреми към завършване на реформата на общата европейска система за убежище и че той вярва, че „можем да намерим решение относно (регламента от) Дъблин“. В областта на сигурността той изтъкна като важни фактори укрепването на границите, засилването на обмена на информация и предотвратяването на радикализацията.

Международна търговия: преговори с Австралия и Нова Зеландия, преки чуждестранни инвестиции

Сключването на търговско споразумение с държавите от Меркосур и започването на преговори с Австралия и Нова Зеландия бяха посочени като основни задачи в сферата на търговията от министъра на икономиката Емил Караниколов на 22 януари. Председателството ще търси напредък и относно правилата за наблюдение на преките чуждестранни инвестиции, както и относно контрола над износа на изделия с двойна употреба.

В отговор евродепутатите приветстваха изявленията на Е. Караниколов и изразиха надежда за осезаем напредък по търговските споразумения на ЕС със страни като Сингапур и Виетнам, както и за бързо постигане на съгласие в Съвета по позиция относно наблюдението на преките чуждестранни инвестиции, изделията с двойна употреба и международните пазари на обществени поръчки. Те също призоваха за пълна откритост на мандатите за преговори на ЕС.

 

 .
Емил Караниколов, министър на икономикатаМинистър на икономиката
Емил Караниколов, министър на икономиката
 .

Вътрешен пазар: засилване на свободното движение на стоки и услуги в дигиталната епоха

Председателството се стреми да премахне съществуващите пречки пред свободното движение на стоки и услуги в съответствие със стратегиите за единния пазар и за единния цифров пазар, заяви министърът на икономиката Емил Караниколов на 23 януари пред Комисията по вътрешен пазар на ЕП. Планирани са тристранни преговори между министри, депутати от ЕП и Европейската комисия по договорните правила за цифрово съдържание, продажбата на материални стоки и торове, посочи той.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски подчерта необходимостта от подобряване на цифровите умения, гарантиране на свободното движение на данни и засилване на използването на цифрови публични услуги. Председателството иска да приключи преговорите с Парламента, министрите и Комисията относно изискванията за достъпността на стоки и услуги и да съгласува общ подход в Съвета относно предложеното законодателство за киберсигурността.

 .
Екатерина Захариева, министър на външните работиМинистър на външните работи
Екатерина Захариева, министър на външните работи
 .

Външни работи: сближаване на Западните Балкани с ЕС

Реформите в шестте страни от Западните Балкани, които се стремят към присъединяване към ЕС, и тяхната свързаност ще бъдат в центъра на усилията на Председателството, заяви министърът на външните работи Екатерина Захариева на 23 януари. Новата стратегия на Европейската комисия за присъединяването трябва да дава европейска перспектива на всички страни от Западните Балкани, добави тя. Евродепутатите подчертаха, че очакват допълнителни конкретни стъпки в тази насока – например отваряне на преговорни глави.

Екатерина Захариева подчерта значението на следващия многогодишен бюджет на ЕС, многогодишната финансова рамка, за сигурността и стабилността на ЕС. Ако в следващата рамка няма Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) или споразумение за икономическо партньорство, няма да има разширяване, добави тя.

 .
Красимир Вълчев, министър на образованиетоминистър на образованието
Красимир Вълчев, министър на образованието и науката
 .

Култура, образование, младежта и спорта: по-приобщаващи европейски програми за младежта, по-добро законодателство в аудио-визуалната сфера

В сферата на образованието Председателството ще се съсредоточи върху увеличаването на фондовете за програмата „Еразъм+“ и ще се стреми да я направи по-приобщаваща. По-доброто качество и по-приобщаващата учебна среда, признаването на квалификациите, цифровите умения и засиленото използване на цифровите технологии в образованието са също основни приоритети, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред евродепутатите на 23 януари.

Приключването на преговорите и постигането на балансирано споразумение относно  Директивата за аудио-визуалните медийни услуги и законодателството относно европейския корпус за солидарност също са важни приоритети, изтъкнаха заместник-министърът на културата Амелия Гешева и министърът на младежта и спорта Красен Кралев.

Земеделие: реформа на селскостопанската политика на ЕС и на нейното финансиране

Продължаването на дебата относно начините за модернизиране и опростяване на общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП) за периода след 2020 г. и бъдещият дългогодишен бюджет на ЕС са основни приоритети, заяви министърът на земеделието и храните Румен Порожанов пред евродепутатите от Комисията по земеделие и развитие на селските райони на 23 януари. Председателството също така иска да започне работа по законодателство на ЕС за борба с нелоялните търговски практики във веригата на доставки на храни, след неговото внасяне, и да продължи обсъжданията по регламента относно медикаментозните фуражи, добави той.

Евродепутатите подчертаха, че призивът за повече субсидиарност в ОСП не трябва да води до ренационализация на най-старата политика на ЕС, тъй като това би могло да наруши функционирането на единния пазар, и настояха за подходящо финансиране на бъдещата ОСП с цел постигане на резултати. Те също така обсъдиха вероятното отражение на Брекзит върху селскостопанските производители. 

Транспорт и туризъм: мобилност, авиация и командироване на шофьори

Председателството ще се стреми към постигане на напредък по пакета от предложения за мобилността в областта на автомобилния транспорт, каза транспортният министър Ивайло Московски на 23 януари. Председателството ще има за цел и създаването на законодателен инструмент за защита на авиацията от нелоялни практики от трети държави, без да се намалява свързаността с ЕС и с другите държави.

Евродепутатите зададоха въпроси на И. Московски за това какви действия Председателството възнамерява да предприеме по предложенията относно каботажа, командироването на шофьори в сухопътния транспорт, налагането на такси за ползване на инфраструктура и автобусния транспорт. Те също отправиха въпроси към него за това как може да се насърчава екологичният транспорт и дали Председателството би подкрепило създаването на Европейска агенция за автомобилен транспорт.

Конституционни въпроси: регистър за прозрачност, граждански инициативи, изборно законодателство

Постигането на напредък по споразумението между институциите на ЕС за регистъра за прозрачност, както и по европейската гражданска инициатива, бяха откроени като приоритети от заместник-министъра за Българското председателство Моника Панайотова в дебат в Комисията по конституционни въпроси на 22 януари.

М. Панайотова заяви също така, че българското правителство е ангажирано и с постигането на напредък и по други досиета като промените в правилата за провеждане на европейски избори. Тя добави по темата: „Дискусиите, проведени от няколко поредни председателства, потвърждават трудностите по това досие в Съвета, но нашето председателство ще продължи консултациите и да се надяваме, че ще се върнем с предложение“.

Промишленост, изследвания и енергетика: чиста енергия, единен цифров пазар и киберсигурност

Председателството иска да вземе предвид специфичните потребности на всяка държава членка, що се отнася до енергийното законодателство, заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова пред Комисията по промишленост, изследвания и енергетика на 23 януари. Възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и управлението на енергийния съюз бяха посочени като ключови теми.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски изтъкна също необходимостта от завършване на единния цифров пазар и значението на законодателството за киберсигурността.

Евродепутатите приветстваха акцента на Председателството върху развитието на електронните комуникации в ЕС. Те подчертаха амбициите на Парламента по отношение на законодателния пакет за чиста енергия за всички европейци и изтъкнаха необходимостта от по-широк консенсус и засилване на мерките на национално равнище.

 .
Бисер Петков, министър на труда и социалната политикаМинистър на труда и социалната политика
Бисер Петков, министър на труда и социалната политика
 .

Заетост и социални въпроси: командироване на работници, равновесие между професионалния и личния живот, хора с увреждания

Подобряването на възможностите за намиране на работа, укрепването на връзките между умения, образование и пазари на труда, борбата с детската бедност и решаването на проблемите на хората с увреждания са задачите в социалната област, посочи министърът на труда и социалната политика Бисер Петков пред Комисията по заетост и социални въпроси на 23 януари. През следващите шест месеца Председателството ще се фокусира върху утвърждаване на социалното измерение на ЕС, като ще постави гражданите в центъра на вниманието, добави той.

Председателството ще се стреми да финализира преговорите с Парламента относно директивата за командироване на работници и да постигне напредък по две други важни законодателни предложения – относно равновесието между професионалния и личния живот за родителите и хората, полагащи грижи, както и относно координацията на системите за социална сигурност.

Права на жените и равенство между половете: преодоляване на разликата в заплащането на жените и мъжете

Българското председателство ще подчертае ролята на жените в цифровия сектор и в сектора на информационните технологии, ще се стреми към преодоляване на застоя по директивата за баланса между половете сред директорите и ще работи за преодоляване на разликата в заплащането на жените и мъжете, заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков пред Комисията по правата на жените и равенството между половете на 24 януари.

Въпреки съмненията на някои евродепутати, министър Петков увери, че ще се бори за ратификацията на Истанбулската конвенция за борба с насилието над жени и домашното насилие. Тази конвенция досега е ратифицирана едва от 17 държави членки.

Икономически и парични въпроси: списък на данъчните убежища, банков съюз, еврозона

Българското председателство подкрепя по-голяма прозрачност във връзка със списъка на ЕС на данъчните убежища, заяви министърът на финансите и нов председател на Съвета по икономически и финансови въпроси Владислав Горанов пред Комисията на ЕП по икономически въпроси.

В отговор на въпроси на евродепутати министърът на финансите посочи, че информацията относно списъка на данъчните убежища трябва да бъде публична, за да бъде достатъчно надеждна. Той добави, че работна група на високо равнище в рамките на Съвета проследява ангажиментите, поети от държавите, които са извадени от списъка. Горанов предупреди обаче, че ако те не изпълнят своите обещания, „си запазваме правото да ги върнем в списъка“.

Евродепутатите зададоха редица въпроси по теми, вариращи от завършването на банковия съюз, реформата на основата за облагане с корпоративен данък в ЕС до амбицията на България да се присъедини към еврозоната.

Регионално развитие: дебатът за бъдещето на кохезионната политика следва да започне

Кохезионната политика е една от най-успешните политики в ЕС, тъй като тя компенсира несъвършенствата на общия пазар и прави ЕС по-силен, заяви заместник министър-председателят по европейските фондове Томислав Дончев на 24 януари пред Комисията по регионално развитие на ЕП. Г-н Дончев подчерта необходимостта да се започнат преговори по приоритетите и политиките за периода след 2020 г., да се гарантират ефективността и ефикасността на всички инвестиции и да се намали бюрокрацията.

Всички граждани на ЕС трябва да имат едни и същи стандарти на живот и кохезионната политика е изключително важен инструмент за тази цел, тъй като тя спомага за постигането на така необходимото сближаване между регионите в ЕС, добави той.

Развитие: устойчивост в партньорските държави и всеобщ достъп до образование

Българското председателство на Съвета на ЕС иска да се съсредоточи върху общи действия от всички държави членки за повишаване на съгласуваността, ефективността и колективността на хуманитарните политики на ЕС, каза министърът на външните работи Екатерина Захариева на 24 януари пред Комисията по развитие. Приоритети за Председателството са и борбата със сексуалното насилие и насилието, основано на пола, както и заделянето на достатъчни ресурси за обучение на институциите в най-слабо развитите страни.

Подкрепата за осигуряване на достъп до образование на деца в кризисни ситуации, например тези, които живеят в бежански лагери, трябва да бъде сред най-големите приоритети на Председателството, казаха евродепутатите.

 .
Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горитеМинистър на земеделието, храните и горите
Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
 .

Рибно стопанство: устойчиво управление на запасите и жизнеспособност на сектора

Дейностите на Българското председателство на Съвета на ЕС ще се съсредоточат върху устойчивото управление на рибното стопанство, гарантирайки опазването на рибните запаси, без да се пренебрегва жизнеспособността на сектора, каза министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на 24 януари пред Комисията по рибно стопанство. Министърът заяви, че Председателството ще се стреми към реален напредък в преговорите за регламента за техническите мерки след приемането на мандата на Парламента на 16 януари и ще следва напредъка по новите многогодишни планове за рибарство, които са „стълб на новата обща политика в областта на рибарството“.

Необходимо е ЕС да продължи да има амбициозен подход към своите политики, свързани с опазването и устойчивото управление на рибните запаси, включително в Средиземно море и Черно море, каза той.

 .
Приоритетни области на българското председателство на Съвета (материал от декември 2017 г.)