skip to content
 
 
Съобщения за пресатаПредставители на медиите - група от фотографи
Съобщения за пресата
 

Евробарометър: стабилна подкрепа за ЕС, но мрачни изгледи за бъдещето

18/11/2016
 .

Според последното проучване „Парламетър“ на Евробарометър, поръчано от ЕП и публикувано в петък, 71% от европейците вярват, че това, което ги обединява, е по-важно от онова, което ги разделя, като в същото време 53% считат, че членството на държавата им в ЕС е нещо положително.

 .
Евробарометър - проучване на общественото мнение в Европейския съюзЛого на Евробарометър - проучване на общественото мнение в Европейския съюз
Лого на Евробарометър - проучване на общественото мнение в Европейския съюз
 .

Мнозинството от интервюираните европейци вярват, че членството им в ЕС е добро за страната им (53%, –2% спрямо 2015 г.). Делът на отговорилите, според които членството в ЕС е положително за страната им, варира значително от 74% в Ирландия до едва 31% в Гърция. В България 49% от интервюираните подкрепят тази теза.

Проучванията показват, че индикаторът за подкрепата към ЕС се е запазил приблизително стабилен от 2009 г. насам, когато отново е бил 53%.

Както и през 2015 г., 60% от общия брой на отговорилите отбелязват, че тяхната страна придобива ползи от членството си в ЕС. Този процент също се запазва стабилен в проучванията на „Парламетър“, от 56% през 2009 г., спадайки до 52% през 2011 г. и покачвайки се отново до 60% през последните 2 години.

49% от българите смятат, че сме извлекли ползи като държава членка на ЕС. Това представлява увеличение с 2%. В същото време едва 21% от анкетираните са на обратното мнение.

В допълнение според 71% от отговорилите нещата, които обединяват европейците, са повече от тези, които ги разделят. Тук българите изпреварват средния резултат за ЕС с 2%.

Елементи на европейска идентичност

Сред елементите, които създават чувството на европейска идентичност, демокрацията и свободата се запазват като основни за 50% от интервюираните (40% от българите), докато единната валута евро отбелязва рязък спад до 33% (с 6 пункта по-надолу спрямо 2015 г.), особено в страните от еврозоната. Един от всеки двама смята, че хармонизирана система за социална сигурност на европейско ниво ще подсили чувството да бъдеш европеец.

Нужна ли е по-голяма ангажираност?

Европейците чувстват, че техният глас има все по-малко и по-малко значение, особено на национално ниво. Само 53% от отговорилите смятат, че техният глас се чува в страната им (–10% спрямо 2015 г.). Сред българите този процент е 39%, което е с 2% повече от тези, които смятат, че гласът им се чува на европейско ниво.

Хората нямат позитивна нагласа за бъдещето както за ЕС, където 54% от отговорилите отбелязват, че „нещата не вървят в правилната посока“ (+13 в сравнение с 2015), така и за тяхната собствена страна (58%, +14% спрямо 2015 г.).

Европейският парламент в медиите

Европейският парламент има неутрален имидж сред 44% от европейците (–2% спрямо 2015). По този показател българите се нареждат като най-позитивно настроени с 38%. В същото време 46% от европейците (и 41% от българите) искат той да играе по-значителна роля (+2% спрямо 2015 г.).

Накрая, 60% от отговорилите отбелязват, че са чували за дейностите на ЕП в медиите, но само 32% считат, че са достатъчно информирани за тях. В България тези показатели са малко по-ниски от средните за ЕС.

Пълното изследване на Евробарометър можете да намерите тук.

Графики по ключовите въпроси са достъпни тук .

При последното проучване „Парламетър“ 2016 по методологията персонално интервю в България са интервюирани 1019 души в периода от 24 септември до 3 октомври.