skip to content

Политика за използване на cookies

Ние използваме cookies, за да осигурим най-доброто преживяване на нашата страница. Ако продължите без да променяте настройките си, ще получавате cookies. Можете да промените настройките си по всяко време.

Продължете
 
 
Съобщения за пресатаПредставители на медиите - група от фотографи
Съобщения за пресата
 
15 Декември 2010, Сряда

ЕП прие Бюджет 2011

Европейският парламент прие на 15 декември бюджета на ЕС за 2011 г. на пленарната сесия в Страсбург, след като въпросът беше обсъден на дебат предишния ден. Приетият бюджет съдържа по-голямата част от приоритетите на депутатите, като същевременно е в границите, заложени от Съвета. В рамките на тазгодишните бюджетни преговори депутатите постигнаха също така споразумение със Съвета и Комисията относно някои от политическите искания на ЕП.

Одобреният от ЕП Бюджет 2011 включва по-голямо финансиране за приоритетите, определени от Парламента, включително програмите за младежите, иновациите, близкоизточния мирен процес и Палестина. Някои примери (всички цифри отговарят на ангажименти):

• Конкурентоспособност за растеж и заетост - депутатите извоюваха повече средства за Програмата за учене през целия живот (+18 млн. евро), Програмата за предприемачество и иновации (+10 млн. евро), както и за Програмата "Интелигентна енергия - Европа" (+10 млн. евро).
• Сближаване за растеж и заетост - членовете на ЕП включиха допълнителни 2.5 млн. евро за стратегията за Балтийско море.
• Опазване и управление на природните ресурси - допълнителни 6.7 млн. евро за Програмата за околната среда LIFE+ и 2 млн. евро в подкрепа на управлението на риболовните ресурси.
• Свобода, сигурност и правосъдие - допълнителни 2.35 млн. евро за програмата Дафне.
• Гражданство - допълнителни 3 млн. евро в подкрепа на световните летни специални олимпийски игри в Атина и 3 млн. евро за програмата за действие на ЕС "Младеж".
• ЕС като глобален партньор - допълнителни 100 млн. евро за Палестина, мирния процес и Агенцията към ООН за бежанците от Палестина.

По отношение на окончателния размер на бюджета, депутатите подкрепиха предложените от Европейската комисия нива от 141.8 млрд. евро в ангажименти и 126.5 млрд. в плащания. Парламентът винаги е придавал особена важност на нивата на ангажиментите, тъй като те определят размера на бъдещите разходи.

Освен това, беше постигнато споразумение между Съвета, Парламента и Комисията, че при нужда от допълнителни средства за изпълнение на правните задължения на ЕС, ще има поправки в бюджета в течение на 2011 г., тъй като в бюджета на ЕС не се допуска съществуването на дефицит.

Докладчиците на ЕП за бюджета са двама: Sidonia Jędrzejewska (ЕНП, Полша), която отговаря за бюджета на Европейската комисия, включително оперативните разходи на ЕС, и Helga Trüpel (Зелени/ЕСА, Германия), която ръководи работата на Парламента върху бюджетите на останалите институции.

Политическите искания на Парламента - собствени ресурси

Освен Бюджет 2011, Парламентът имаше някои политически искания по отношение на приложението на бюджетните разпоредби от Лисабонския договор. ЕП формулира седем политически искания по този въпрос в резолюция, приета на октомврийската сесия в Страсбург. Сред тях основните са по отношение на включването на Парламента в разговорите за следващата дългосрочна бюджетна рамка и определянето на нова система за собствени ресурси. По последния въпрос, Комисията ще представи официално предложение в края на юни 2011 г., което да гарантира, че предложенията относно собствените ресурси ще бъдат обсъдени едновременно с бъдещите финансови перспективи. Участието на Парламента в тези дискусии е залегнало в Договора от Лисабон (чл. 312.5, 324 и 311), но трябва да се доуточни неговото практическо измерение.

Участие на Парламента в преговорите за бъдещата МФР

След повече от два месеца преговори, представителите на ЕП постигнаха споразумение с председателството на Съвета, което е подкрепено и от другите държави членки. В него се съдържа ангажимент от страна на следващите четири председателства на ЕС (Унгария, Полша, Дания и Кипър) относно участието на Парламента, което предоставя достатъчни гаранции на депутатите.

Парламентът успя също така успешно да защити своята позиция за извършването на оценка на добавената стойност за ЕС от ново законодателство и неговото финансиране; така ще бъде изготвен доклад относно цената на нереализирането на някои европейски политики и оценка на ползите от взаимодействието между бюджета на ЕС и националните бюджети. Парламентът иска по този начин да гарантира, че данъкоплатците в ЕС получават възможно най-добрия резултат срещу своите пари.

В допълнение, беше постигнат компромис относно новите приоритети, произтичащи от Лисабонския договор, по които все още няма предвидено финансиране в Бюджет 2011. Европейската комисия трябва да разгледа въпроса как тези нови приоритети могат да бъдат адекватно подкрепени в бюджетите за 2012 и 2013 г.

За разлика от предишни години, този път преговорите за бюджета се проведоха на най-високо политическо ниво, с участието на белгийския министър-председател Ив Льотерм, председателя на ЕК Барозо и множество министър-председатели и държавни глави.

Относно гъвкавостта в бюджета, чрез която да се покриват непредвидени разходи за спешни ситуации или нови задачи на ЕС, както и за финансирането на проекта за международен термоядрен реактор (ITER), този въпрос ще бъде разгледан на по-късен етап, тъй като по него не беше постигнат компромис между ЕП и Съвета.

За всяка бюджетна линия има две различни бюджетни функции: ангажименти и плащания. Ангажиментите се отнасят към това колко средства ЕС може да ангажира за бъдещи плащания (например при подписване на договори или започване на тръжни процедури) за дадената година. В същото време, плащанията показват реално извършените бюджетни транзакции през дадената година.

Приетият текст ще бъде публикуван на този адрес (изберете дата 15 декември)
Становище на Йежи Бузек относно приемането на Бюджет 2011