skip to content

Политика за използване на cookies

Ние използваме cookies, за да осигурим най-доброто преживяване на нашата страница. Ако продължите без да променяте настройките си, ще получавате cookies. Можете да промените настройките си по всяко време.

Продължете
 
 
Съобщения за пресатаПредставители на медиите - група от фотографи
Съобщения за пресата
 
14 Декември 2010, Вторник

Жертвите на престъпления ще получават по-добра защита в рамките на ЕС

Жертвите на престъпления, на които е гарантирана защита от дадена държава членка на ЕС, трябва да продължат да бъдат защитавани, ако се преместят в друга страна от ЕС. Това се предвижда в новите правила на Европейската заповед за осигуряване на защита, които Парламентът одобри във вторник, 14 декември. Депутатите настояват тази защита да важи за пострадали при всички видове престъпления.

Мерки за защита съществуват във всички държави членки, но те спират да важат, след като защитеното лице пресече граница. Европейската заповед за осигуряване на защита (ЕЗОЗ) ще гарантира, че лицето, което получава подобна защита в една държава членка, ще продължи да се ползва от нея и във всички останали държави от ЕС.

Компромисният текст, съгласуван от депутатите и белгийското председателство, беше приет днес на пленарното заседание на ЕП, но предстои да бъде одобрен и от квалифицирано мнозинство от държавите членки в Съвета.

Защита за всички жертви на насилие

Въпреки че по-голямата част от мерките засягат защитата на жени, които са жертви на насилие на полова основа, всяка друга жертва на насилие от страна на неидентифициран агресор, независимо дали става въпрос за дете или възрастен от двата пола, също ще бъде включена в обхвата на новото законодателство.

Новите правила ще бъдат прилагани спрямо жертви, които се нуждаят от защита "от престъпно деяние на друго лице, което може да застраши неговия живот, физическа или психологическа неприкосновеност и достойнство, лична свобода или сексуална неприкосновеност", като целта е да бъдат избегнати нови престъпления или бъдат редуцирани последствията от предишни такива.

Агресорът трябва да бъде държан далеч от жертвата

Европейска заповед за защита може да бъде издадена само ако в държавата на произход вече е била наложена мярка за осигуряване на защита, която да налага на агресора поне една от следните забрани: забрана да посещава някои селища, места или определени райони, в които защитеното лице пребивава, работи или посещава; забрана или регламентиране на контактите под каквато и да е форма със защитеното лице, включително по телефон, имейл, обикновена поща или факс; забрана да се приближава до защитеното лице на по-малко от определено разстояние или регулиране на възможността да се приближава до него.

Защита и отвъд границите

Заповедта може да бъде издадена, когато защитеното лице реши да пребивава или вече пребивава в друга държава членка, както и в случай на престой в друга страна от ЕС. От държавата, в която се издава заповедта за защита, зависи тя да бъде предадена на страната, в която лицето се премества или вече пребивава.

Защита за роднините на жертвите

Благодарение на усилията на евродепутатите, лицето, за което е издадена европейска заповед за осигуряване на защита, може да поиска и защита за свои близки.

След като директивата бъде одобрена, държавите членки ще разполагат с три години, за да я включат в националното си законодателство.

Приетият текст ще бъде публикуван на този адрес (изберете дата 14 декември)