skip to content

Политика за използване на cookies

Ние използваме cookies, за да осигурим най-доброто преживяване на нашата страница. Ако продължите без да променяте настройките си, ще получавате cookies. Можете да промените настройките си по всяко време.

Продължете
 
 
 

Програма за училища посланици

 .

Дирекцията за бюрата за връзка на Европейския парламент прилага образователна програма, която е насочена към ученици от средни и професионални училища. Тази образователна инициатива се нарича Програма за училища посланици на Европейския парламент.

 .
Лого на Програмата за училища посланици на Европейския парламентЛого на Програмата за училища посланици на Европейския парламент
Училищата посланици на ЕП получават информация за правата и задълженията, произтичащи от европейското гражданство, и се запознават с ролята, която ЕП играе в европейския процес на вземане на решения.
 .

Основната цел на Програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз (ЕС), европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и относно Европейския парламент (ЕП) като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред.

Програмата за училища посланици се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.

Цел, която трябва бъде постигната с течение на годините, е развиването на дълготрайни взаимоотношения и партньорства между училищата и Бюрото на ЕП, както и създаването на устойчива мрежа от учители като разпространители на знание за ЕС.

Учениците и учителите, които участват и изпълняват Програмата, ще получат информация за правата и задълженията, произтичащи от европейското гражданство, и ще се запознаят с ролята, която ЕП играе в европейския процес на вземане на решения. Целта е да се гарантира, че младите хора са добре запознати с възможностите за реализация, които им предоставя ЕС, както и че разбират важността на демократичния процес и гласуването на национални и европейски избори.

Учебната програма за училища посланици на Европейския парламент се ръководи от най-малко един преподавател за всяко участващо училище, който се избира от самото училище. За тези преподаватели ще бъдат осигурени встъпително и задълбочено обучения за това как работи Програмата, за ролята и дейностите на Европейския парламент, за това как да се преподава по въпроси, свързани с ЕС, и други подобни теми. Освен това на учителите ще бъдат предоставени специализирани учебни материали, до които ще имат достъп единствено участниците в Програмата.

Участващите училища ще бъдат оценявани веднъж годишно на място или от разстояние. При посещение на място може да присъства и служител на Бюрото на Европейския парламент. По време на посещението, в разговори със старшите и младшите посланици ще се определи до каква степен участващото училище е изпълнило основните критерии за придобиване на статут на „Училище посланик на Европейския парламент“. Ако училището е отговорило на изискванията, то бива сертифицирано и получава плакет, който може да бъде изложен на видно място в сградата на училището. Посланиците получават сертификати за своето участие.

Всички участващи в Програмата училища, старши и младши посланици получават достатъчно количество общи и специализирани информационни материали. На учениците от най-добре представилите се училища ще бъде предложено пътуване до Страсбург в рамките на програма „Евроскола“ на ЕП, а най-активните преподаватели ще бъдат поканени да участват в организирани в Брюксел семинари.

Единственият начин за подаване на заявка за участие в Програмата за училища посланици на Европейският парламент е попълването на онлайн формуляр за кандидатстване. Събирането на кандидатури обикновено започва непосредствено преди началото на всяка учебна година. Условията, критериите и крайните срокове се обявават на страницата на Бюрото на ЕП в България, както и с индивидуални имейли до всички училища със среден курс на обучение в страната.

 .
 

Последни новини от Програмата за училища посланици

 .
Четири училища посланици на ЕП през 2018/2019 заслужиха пътуване до Страсбург
Десет старши посланици на ЕП ще участват в първите учителски семинари в Брюксел през 2019 г.
Програмата за училища посланици на ЕП започна с ентусиазъм за трети път
Четиридесет български училища се присъединяват към Програмата за посланици на ЕП
Европейският парламент приема кандидатури за свои училища посланици през 2018 г.
Европейският парламент отличи своите училища посланици за 2017/2018 година
 .
 
Програма за училища посланици на Европейския парламент.
Общи изводи от изпълнените дейности в рамките на Програмата за училища посланици на Европейския парламент през учебната 2016/2017 година. Примери за конкретни дейности и добри практики.