skip to content

Политика за използване на cookies

Ние използваме cookies, за да осигурим най-доброто преживяване на нашата страница. Ако продължите без да променяте настройките си, ще получавате cookies. Можете да промените настройките си по всяко време.

Продължете
 
 
 

Програма за училища посланици

 .

Информационното бюро на ЕП прилага образователна програма, която е насочена към ученици и учители от средни и професионални училища.

 .
Лого на Програмата за училища посланици на Европейския парламентЛого на Програмата за училища посланици на Европейския парламент
Лого на Програмата за училища посланици на Европейския парламент
 .

Дирекцията за информационните бюра на Европейския парламент прилага образователна програма, която е насочена към ученици от средни и професионални училища. Тази образователна инициатива се нарича Програма за училища посланици на Европейския парламент.

Основната цел на Програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз (ЕС), европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и относно Европейския парламент (ЕП) като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред.

Програмата за училища посланици се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.

Цел, която трябва бъде постигната с течение на годините, е развиването на дълготрайни взаимоотношения и партньорства между училищата и Информационното бюро на ЕП, както и създаването на устойчива мрежа от учители като разпространители на знание за ЕС.

Учениците и учителите, които участват и изпълняват Програмата, ще получат информация за правата и задълженията, произтичащи от европейското гражданство, и ще се запознаят с ролята, която ЕП играе в европейския процес на вземане на решения. Целта е да се гарантира, че младите хора са добре запознати с възможностите за реализация, които им предоставя ЕС, както и че разбират важността на демократичния процес и гласуването на национални и европейски избори.

 .
 

Последни новини от Програмата за училища посланици

 .
Въвеждащо обучение за новите училищата посланици на ЕП
Известни са новите участници в Програмата за училища посланици на ЕП
Семинар за училища посланици в Брюксел, септември 2017 г.
Започва кампанията за учебната 2017 – 2018 г. за образователната програма на ЕП, насочена към ученици от средни и професионални училища
Европейският парламент отличи първите си училища посланици в България
 .
 
Програма за училища посланици на Европейския парламент.
Общи изводи от изпълнените дейности в рамките на Програмата за училища посланици на Европейския парламент през учебната 2016/2017 година. Примери за конкретни дейности и добри практики.