skip to content

Политика за използване на cookies

Ние използваме cookies, за да осигурим най-доброто преживяване на нашата страница. Ако продължите без да променяте настройките си, ще получавате cookies. Можете да промените настройките си по всяко време.

Продължете
 
 
Съобщения за пресатаПредставители на медиите - група от фотографи
Съобщения за пресата
 

Конкурс за скици за реновиране на сградата на ЕП „Пол-Анри Спак“ в Брюксел

 .
18/12/2019
 .

Европейският парламент обяви архитектурен конкурс, чиято цел е да избере най-добрата концепция за обновяване на сградата на „Пол-Анри Спак“ в Брюксел, която помещава залата за пленарни заседания на ЕП.

 .
Сградата „Пол-Анри Спак“ (Paul-Henri Spaak) в БрюкселСградата „Пол-Анри Спак“ (Paul-Henri Spaak) в Брюксел
Сградата „Пол-Анри Спак“ (Paul-Henri Spaak) в Брюксел
 .

Настоящата процедура представлява конкурс, състоящ се от два етапа - етап на подбор на кандидатите и етап на същинския конкурс за архитектурни планове, в който ще участват 25 кандидати, избрани след първия етап.

Участието в конкурс е отворено при еднакви условия за всички физически или юридически лица и публични субекти от държава член на Европейския съюз; от трета държава, която има сключено специално споразумение с Европейския съюз в областта на обществените поръчки; от  трета  държава,  ратифицирала  многостранното  Споразумение  за  обществените поръчки (СОП) на Световната търговска организация.

Крайният срок за получаване на офертите е 7 януари 2020 г. За лауреатите в конкурса, които са предали планове с достатъчно високо качество, признато за съответстващо с правилата на конкурса, са предвидени възнаграждения.

Повече информация за обявлението, сроковете и описанието на конкурса ще намерите на следния адрес: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:570473-2019:TEXT:BG:HTML&tabId=0

Необходимата документация е на следния адрес: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/bg/list-of-notices/open-tenders/

Кратко описание на поръчката

Европейският парламент е символ на европейската демокрация и наследството му от недвижими имоти е важно не само за европейския законодател, но и за гражданите, тъй се състои от важни публични места, позволяващи диалог и преживяване на европейската демокрация и нейните ценности. Наследството от недвижими имоти трябва да се запази и развие като ярък символ на съвременната ни история.

Европейският съюз беше разширен неколкократно и в момента се състои от 28 държави членки. Благодарение на своите пряко избрани депутати, Европейският парламент представлява над 500 000 000 европейски граждани. В края на този исторически процес, институцията разшири сградите си и пригоди помещенията си, за да отговори на нарастваща си роля на парламент, пълноправен съзаконодател, като предлага оптимални условия на работа на европейските депутати.

Европейският парламент се стреми да бъде пример в глобалния си подход към околната среда: бъдещата сграда ще бъде интегрирана и свързана с градската, естествена и социална среда. Реновираната сграда трябва да бъде устойчива, като устойчивостта се измерва по отношение на използваемост, поддръжка, гъвкавост и адаптивност.

 .
Обявление за конкурс за скици за реновиране на сградата на Paul-Henri Spaak в Брюксел
Документация по обществената поръчка