skip to content

Политика за използване на cookies

Ние използваме cookies, за да осигурим най-доброто преживяване на нашата страница. Ако продължите без да променяте настройките си, ще получавате cookies. Можете да промените настройките си по всяко време.

Продължете
 
 
Съобщения за пресатаПредставители на медиите - група от фотографи
Съобщения за пресата
 
16 Декември 2010, Четвъртък

"Международните" двойки ще избират кое законодателство да се прилага при развод

Смесените двойки от различни страни ще могат да избират кое национално законодателство да се прилага при техния развод, съгласно новото законодателство, което беше прието от ЕП на 15 декември (Съветът на министрите вече го одобри на 3 декември). Така например, това ще позволи на френско-германска двойка, живееща в Белгия, да реши дали при развода да се прилага френското, германското или белгийското законодателство. Новите правила ще влезнат в сила след 18 месеца.

Правилата за разводите и законната раздяла ще позволят на смесени международни двойки (двойки от различни националности, двойки, живеещи поотделно в различни страни от ЕС или живеещи заедно в страна, различна от тяхната) да избират кое законодателство да се прилага, ако решат да се развеждат, при положение, че става въпрос за закон на държава, с която те имат близка връзка (като постоянно местожителство или националност). Уточнява се също така кое законодателство ще се прилага, ако съпрузите не успеят да се споразумеят.

Това е първият случай на прилагане на т.нар. "засилено сътрудничество", което позволява на група от държави членки да приемат общо законодателство (важащо само за участващите в механизма страни, а не за целия ЕС), по отношение на което няма единодушно одобрение в рамките на Съвета.

Участващите страни в процедурата са Австрия, Белгия, България, Германия, Испания, Италия, Малта, Латвия, Люксембург, Португалия, Румъния, Словения, Унгария и Франция. Други държави членки могат да се присъединят към тях по всяко време.

Предотвратяване на "надпреварата в избора на съд"

Новите правила целят да предотвратят ситуации, в които единият съпруг подава молба за развод преди другия, за да може процедурата да се проведе съгласно правото, което той счита за по-благоприятно за защита на собствените си интереси. С новото законодателство ще се защитят именно правата на съпрузите, които се намират в по-слаба позиция в резултат на тази практика.

В приетия текст изрично се посочва, че "нито една разпоредба на настоящия регламент не задължава съдилищата на държава членка, чието право не предвижда развод [както е в случая с Малта] или не счита въпросния брак за действителен [страни, които не признават хомосексуални бракове] за целите на производството за развод, да постановяват развод по силата на прилагането на настоящия регламент".

За какво точно ще се прилага новият закон?

Настоящият регламент ще се прилага само по отношение на разводи и законна раздяла. Въпросите например по отношение на действителността на брака и последици от развода за имуществото, името, родителската отговорност, задълженията за издръжка или наследството, ще се решават съгласно нормите, приложими в съответната държава членка.

В момента в ЕС има сключени над 122 милиона брака в ЕС, от които около 16 милиона (13%) са смятани за "международни". През 2007 г. е имало над 1 милион развода в ЕС, от които 140 000 (13%) са били с "международен" елемент.

Приетият текст ще бъде публикуван на този адрес (изберете дата 15 декември)