skip to content

Политика за използване на cookies

Ние използваме cookies, за да осигурим най-доброто преживяване на нашата страница. Ако продължите без да променяте настройките си, ще получавате cookies. Можете да промените настройките си по всяко време.

Продължете
 
 
Съобщения за пресатаПредставители на медиите - група от фотографи
Съобщения за пресата
 

Обществена поръчка за преводачески услуги на 19 официални езика

21/03/2019
 .

На 18 март 2019 г. Генерална дирекция за писмени преводи (ГД TRAD) на Европейския парламент публикува покана за представяне на оферти за превод на 19 целеви езика.

 .
Крайният срок за представяне на оферти е 12 април 2019 г.Крайният срок за представяне на оферти е 12 април 2019 г.
Крайният срок за представяне на оферти е 12 април 2019 г.
 .

Европейският парламент е водещата институция в тази междуинституционална покана за представяне на оферти, която обединява нуждите от външен превод на четири от институциите и органите на ЕС: самия ЕП, Европейската сметна палата, Европейския икономически и социален комитет и Европейския комитет на регионите.

Офертите са за превод на 19 целеви езика: английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, италиански, латвийски, литовски, малтийски, нидерландски, португалски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски. За всеки целеви език или обособена позиция в поканата се предвижда подписването на до пет рамкови договора, които да влязат в сила от януари 2020 г. Договорите ще подлежат на подновяване ежегодно и ще са с максимална продължителност от пет години.

Изходните езици и прогнозните максимални обеми в стандартни страници на година за всяка обособена позиция са, както следва:

 .
Обособена позицияЦелеви езикИзходни езициЕвропейски парламентЕвропейска сметна палатаЕвропейски икономически и социален комитетЕвропейски комитет на регионите
Lot 1BGEN, FR, DE, IT, ES25000250040002500
Lot 2CSEN, FR, DE, IT, ES25000200040002500
Lot 3DAEN, FR, DE, IT, ES25000200040002500
Lot 4NLEN, FR, DE, IT, ES30000200040002500
Lot 5ENBG, HR, CS, DA, NL, ET, FI, FR, DE, EL, HU, GA, IT, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SL, ES, SV10000150040002500
Lot 6ETEN, FR, DE, IT, ES20000200040002500
Lot 7FIEN, FR, DE, IT, ES25000250040002500
Lot 8FRBG, HR, CS, DA, NL, EN, ET, FI, DE, EL, HU, IT, LV, LT, PL, PT, RO, SK, SL, ES, SV25000100040002500
Lot 9ELEN, FR, DE, IT, ES25000200040002500
Lot 10HUEN, FR, DE, IT, ES25000200040002500
Lot 11GAEN, FR, DE, IT, ES20000400040002500
Lot 12ITEN, FR, DE, ES30000200040002500
Lot 13LVEN, FR, DE, IT, ES20000200040002500
Lot 14LTEN, FR, DE, IT, ES25000200040002500
Lot 15MTEN, FR, DE, IT, ES20000200040002500
Lot 16PTEN, FR, DE, IT, ES25000250040002500
Lot 17SKEN, FR, DE, IT, ES25000200040002500
Lot 18SLEN, FR, DE, IT, ES20000250040002500
Lot 19SVEN, FR, DE, IT, ES25000200040002500
 .

В тръжните спецификации се посочва, че институциите търсят висококвалифицирани и опитни доставчици на преводачески услуги, които могат да доставят навреме преводи с най-добро качество, готови да бъдат ползвани.

Поръчките ще се възлагат въз основа на ценовата оферта за стандартна страница и на качеството на офертата, което ще се оценява посредством тест за управление на проект за превод.

Крайният срок за представяне на оферти е 12 април 2019 г.

 .
Обявление за поръчка - Покана за участие в търг: Преводачески услуги
Неограничен и пълен пряк безплатен достъп до тръжната документация