skip to content
 
 
Съобщения за пресатаПредставители на медиите - група от фотографи
Съобщения за пресата
 
13 Декември 2012, Четвъртък

По-добри условия при транспортиране на животни, засилени санкции за нарушителите

Все повече животни се транспортират в ЕС при лоши условия. Решението е: правилно прилагане на съществуващите правила, осъществяване на проверки на място и налагане на по-строги санкции за нарушителите, заявиха евродепутатите в резолюция, приета в сряда. За да се избегне транспортирането на дълги разстояния до кланиците, ЕС трябва да предложи използването на местните кланици и да обмисли налагането на осемчасово ограничение при транспортирането на животни за клане.

"Според Махатма Ганди за величието на една нация и за нейния морален прогрес може да се съди по начина, по който тя третира животните си. Ние трябва да направим всичко по силите ни, за да се намалят техните страдания. Нашият призив за мерки за намаляване на времето за транспортиране, включително и конкретни стъпки за въвеждане на осемчасово ограничение за транспортиране на животни за клане  доказва, че хуманното отношение към животните е наша грижа", заяви докладчикът Janusz Wojciechowski (ЕКР, Полша). Резолюцията бе одобрена с 555 гласа "за", 56 "против" и 34 "въздържал се".Броят на животните, транспортирани в рамките на ЕС, нарасна значително от 2005 г. до 2009 г., като ръстът само при транспортирането на прасета е близо 70 процента. Една трета от тези пътувания отнемат над три часа.Повече проверки и по-стриктни санкции


За да се справим с текущите проблеми с хуманното отношение към животните при транспортиране, съществуващото законодателство на ЕС трябва да бъде правилно и еднакво прилагано във всички страни членки на ЕС, настояха депутатите. Нужно е осъществяването на повече проверки на място и хармонизиране на санкциите на национално ниво срещу нарушителите на правилата, както и тяхното затягане, заявиха още в Парламента.Осемчасово ограничение няма да бъде достатъчно


Трябва да се обмислят мерки за ограничаване на времето за транспортиране на животни за клане до осем часа, но в същото време трябва да се допуснат географски и базирани на изследвания изключения за някои видове, се казва в текста.Осемчасовото ограничение за транспортиране няма да бъде само по себе си достатъчно за подобряване хуманното отношение към животните, което често зависи повече от добрите транспортни съоръжения и от добрата грижа за животните, отбелязват депутатите.Парламентът призовава за научно-базирани подобрения в условията на транспортиране, включително стандартите за предвиденото пространство и осигуряване на вода.Подкрепа за малките кланици


За да се избегнат ненужните дългосрочни транспортирания на животни, ЕС трябва да спомогне за създаването на кратки и прозрачни вериги на доставки и да вземе мерки за спиране на процеса на намаляване на броя на малките, местни кланици и да подкрепя развитието на местното производство, добавиха депутатите.Докладчик: Janusz Wojciechowski (EКР, Полша)