skip to content

Политика за използване на cookies

Ние използваме cookies, за да осигурим най-доброто преживяване на нашата страница. Ако продължите без да променяте настройките си, ще получавате cookies. Можете да промените настройките си по всяко време.

Продължете
 
 
Съобщения за пресатаПредставители на медиите - група от фотографи
Съобщения за пресата
 
13 Декември 2012, Четвъртък

Правилата за наземните услуги на летищата трябва да бъдат допълнително разгледани

Нови правила за по-добрата защита на гражданите, живеещи в околностите на летищата срещу шума на самолетите и по-гъвкаво и ефективно разпределение на слотовете за излитане и кацане бяха одобрени от депутатите в сряда. Предложението за увеличаването на конкуренцията между доставчиците на наземни услуги на ключовите летища бе върнато на комисията за транспорт за допълнително обсъждане относно възможностите за подобряване на ефикасността на летищните услуги.

Вместо да отхвърли предложението на Комисията за наземните услуги на летищата, както бе препоръчано от комисията по транспорт, Парламентът поиска комисията да продължи работата си по него, така че да се стимулира ефикасността им и да се подобри качеството на обслужването на летищата, ползвани от над 5 млн. пасажери годишно.

„Основната цел на това предложение е да се подготви секторът за глобалната конкуренция и да се въведат минимални стандарти за качество“ заяви докладчикът Artur Zasada (EНП, Полша) по време на дебата преди гласуването.

Said El Khadraoui (С&Д, Белгия) призова за отхвърлянето на предложението. „Трябва да оставим страните членки сами да решат за допълнително отваряне на пазара“, заяви той, подкрепен от Wolf Klinz (АЛДЕ, Германия). „Не просто броят на компаниите, но и местните особености, квалификацията на работниците и трудовите условия, могат да бъдат определящи“, добави Klinz.

Защита на гражданите срещу шума на самолетите


Специфични цели за намаляване на шума трябва да бъдат поставени за всяко летище, но за да се достигнат, трябва да се следват и общи правила, посочва новият регламент за експлоатационни ограничения, свързани с шума.

За да бъде дадена на местните власти възможност да избират най-ефективните като цена мерки за намаляване на шума, депутатите добавиха изискването, че те трябва да се погрижат за здравните, социални и икономически аспекти и да следват „балансирания подход“, установен от Международната организация за гражданска авиация (ИКАО).

Европейската комисия трябва да бъде оправомощена да оценява предложените ограничения, но тя не би трябвало да ограничава страните членки в решенията им, според докладчика Jörg Leichtfried (С&Д, Австрия). Депутатите оставиха местните власти да решават дали да вземат предвид мнението на Комисията.

Правилно разпределяне на слотовете за оптимално използване на капацитета на летищата

Парламентът одобри разпределянето на слотовете за излитане и кацане на въздухоплавателните средства и вторичното търгуване с времеви слотове, с цел да се гарантира, че неизползваните слотове ще бъдат на разположение на заинтересованите оператори възможно най-скоро и по най-прозрачен начин, без да бъдат задържани прекалено дълго преди да бъдат предоставени отново на заинтересованите компании.

Депутатите отхвърлиха идеята на Комисията да се увеличи прагът „използваш или губиш“ от 80% до 85% от разпределителните слотове, и вместо това гласуваха за засилване на системата от санкции, за да се попречи на въздушните превозвачи да държат неизползвани слотовете или да ги  задържат твърде дълго, преди да ги върнат в пула.

„Разпределението трябва да бъде безпристрастно“ настоя докладчикът Gioammaria Uggias (АЛДЕ, Италия), добавяйки: „По тази причина решихме координаторите на слотовете да бъдат абсолютно независими от летищата и летищните оператори.“Докладчик за ограничаване на шума: Jörg Leichtfried (С&Д, Австрия)

Докладчик за подобряване на разпределянето на слотовете:
Giommaria Uggias (АЛДЕ, Италия)

Докладчик за наземни услуги: Artur Zasada (EНП, Полша)

Процедура: съвместно вземане на решения (обикновена законодателна процедура), 1‑во четене